99 001 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 3 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 4 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 5 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
99 6 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 7 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 8 * : מי, לה, שיא, שיאערוץ, הילדים, הילדים  99 9 * : מי, לה, שיא, שיא 
99 10 * : מי, לה, שיא, שיאמי, לה, שיא, שיא  99 11 * : מי, לה, שיא, שיאמי, לה, שיא, שיא  99 12 * : מי, לה, שיא, שיאמי, לה, שיא, שיא  99 13 * : מי, לה, שיא, שיאמי, לה, שיא, שיא 
99 14 * : מי, לה, שיא, שיאמי, לה, שיא, שיא  99 15 * : מי, לה, שיא, שיא  99 16 * : מי, לה, שיא, שיא  99 17 * : מי, לה, שיא, שיא 
99 18 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 19 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 20 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 21 * : מי, לה, שיא, שיא 
99 22 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 23 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 24 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 25 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
99 26 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 27 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 28 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 29 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
99 30 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 31 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 32 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 33 * : הילדים 
99 34 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 35 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 36 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 37 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
99 38 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 39 * : ערוץ, הילדים, הילדים  99 40 * : ויצו, ויצו  99 41 * : ויצו, ויצו 
99 42 * : ויצו, ויצו  99 43 * : ויצו, ויצו  99 44 * : ויצו, ויצו  99 45 * : ויצו, ויצו 
99 46 * : ויצו, ויצו  99 47 * : ויצו, ויצו  99 48 * : ויצו, ויצו  99 49 * : ויצו, ויצו 
99 50 * : ויצו, ויצו  99 51 * : ויצו, ויצו  99 52 * : ויצו, ויצו  99 53 * : ויצו, ויצו 
99 54 * : ויצו, ויצו  99 55 * : ויצו, ויצו  99 56 * : ויצו, ויצו  99 57 * : ויצו, ויצו 
99 58 * : ויצו, ויצו  99 59 * : ויצו, ויצו  99 60 * : ויצו, ויצו  99 61 * : ויצו, ויצו 
99 62 * : ויצו, ויצו  99 63 * : ויצו, ויצו  99 64 * : ויצו, ויצו  99 65 * : ויצו, ויצו 
99 66 * : ויצו, ויצו  99 67 * : ויצו, ויצו  99 68 * : ויצו, ויצו  99 69 * : ויצו, ויצו 
99 70 * : ויצו, ויצו  99 71 * : ויצו, ויצו  99 72 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  99 73 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו 
99 74 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  99 75 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  99 76 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  99 77 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו