97 001 * : פרארי, במעגל, במעגל  97 3 * : פרארי, במעגל, במעגל  97 4 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 5 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל 
97 6 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 7 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 8 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 9 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל 
97 10 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 11 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 12 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 13 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל 
97 14 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 15 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 16 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 17 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל 
97 18 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 19 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 20 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 21 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל 
97 22 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 23 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 24 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 25 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל 
97 26 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 27 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 28 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל  97 29 * : פרארי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל במעגל 
97 30 * : עצמי, עצמי  97 31 * : פיקנסין, פיקנסין  97 32 * : פיקנסין, פיקנסין  97 33 * : פיקנסין, פיקנסין 
97 34 * : הרצל, פור, פור  97 35 * : הרצל, פור, פור  97 36 * : הרצל, פור, פור  97 37 * : הרצל, פור, פור 
97 38 * : הרצל, פור, פור  97 39 * : הרצל, פור, פור  97 40 * : הרצל, פור, פור  97 41 * : הרצל, פור, פור 
97 42 * : הרצל, פור, פור  97 43 * : הרצל, פור, פור  97 44 * : הרצל, פור, פור  97 45 * : הרצל, פור, פור 
97 46 * : הרצל, פור, פור  97 47 * : הרצל, פור, פור  97 48 * : הרצל, פור, פור  97 49 * : הרצל, פור, פור 
97 50 * : הרצל, פור, פור  97 51 * : הרצל, פור, פור  97 52 * : הרצל, פור, פור  97 53 * : הרצל, פור, פור 
97 54 * : הרצל, פור, פור  97 55 * : הרצל, פור, פור  97 56 * : הרצל, פור, פור  97 57 * : אלי, ארן, הרצל, פור, פור 
97 58 * : אלי, ארן, הרצל, פור, פור  97 59 * : הרצל, פור, פור  97 60 * : אלי, ארן, הרצל, פור, פור  97 61 * : אלי, ארן, הרצל, פור, פור 
97 62 * : בני, כרמלי, הרצל, פור, פור  97 63 * : בני, כרמלי, הרצל, פור, פור  97 64 * : הרצל, פור, פור  97 65 * : הרצל, פור, פור 
97 66 * : הרצל, פור, פור  97 67 * : הרצל, פור, פור  97 68 * : הרצל, פור, פור  97 69 * : בני, כרמלי, הרצל, פור, פור 
97 70 * : הרצל, פור, פור  97 71 * : מלכה, הרצל, פור, פור  97 72 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 73 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
97 74 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 75 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 76 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 77 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
97 78 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 79 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 80 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 81 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
97 82 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 83 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 84 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 85 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
97 86 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 87 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 88 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 89 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
97 90 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 91 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 92 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 93 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
97 94 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 95 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 96 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 97 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
97 98 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 99 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 100 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 101 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
97 102 * : רובי, פורת, שובל, רובי  97 103 * : דני, ווסלי, ווסלי  97 104 * : עמי, גניגר, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 105 * : עמי, גניגר, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול 
97 106 * : דני, ווסלי, דן שילון, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 107 * : עמי, גניגר, דני, ווסלי, דן שילון, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 108 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, עודד  97 109 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, עודד 
97 110 * : גיורא, צור, אריה, מליניאק, בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 111 * : אריה, מליניאק, בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 112 * : אריה, מליניאק, בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 113 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול 
97 114 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 115 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 116 * : אריה, מליניאק, בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 117 * : אריה, מליניאק, בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט 
97 118 * : אריה, מליניאק, בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 119 * : בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 120 * : ספורט, ספורט  97 121 * : ספורט, ספורט 
97 122 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, עודד  97 123 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, עודד  97 124 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, עודד  97 125 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, עודד 
97 126 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, עודד  97 127 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, עודד  97 128 * : אריה, מליניאק, בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 129 * : בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט 
97 130 * : בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 131 * : בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 132 * : בוני, גינסבורג, ויקו, חדד, ספורט, ספורט  97 133 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול 
97 134 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 135 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 136 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 137 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול 
97 138 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול  97 139 * : גיורא, צור, בני, כרמלי, עריכה, בקרה, קונטרול, קונטרול