96 001 * : שופטת, דורית, בייניש, שופטת  96 3 *  96 4 *  96 5 * 
96 6 *  96 7 *  96 8 * : שופטת, דורית, בייניש, שופטת  96 9 * 
96 10 *  96 11 *  96 12 *  96 13 * 
96 14 *  96 15 *  96 16 *  96 17 * : שופטת, אלישבע, ברק, שופטת 
96 18 * : עדינה, מור, חיים, שליט, שלמה, פרץ, אהרון, ברק, שופט, שופט  96 19 * : עדינה, מור, חיים, שליט, שלמה, פרץ, אהרון, ברק, שופט, שופט  96 20 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 21 * : אהרון, ברק, שופט, שופט 
96 22 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 23 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 24 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 25 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 26 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 27 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 28 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 29 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 30 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 31 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 32 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 33 * : אהרון, ברק, שופט, שופט 
96 34 * : אהרון, ברק, שופט, שופט  96 35 * : עדינה, מור, חיים, שליט, שופט, חיים, כהן, שופט  96 36 * : עדינה, מור, חיים, שליט, שופט, חיים, כהן, שופט  96 37 * : עדינה, מור, חיים, שליט, שופט, חיים, כהן, שופט 
96 38 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 39 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 40 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 41 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 42 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 43 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 44 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 45 * : שופט, חיים, כהן, שופט 
96 46 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 47 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 48 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 49 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 50 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 51 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 52 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 53 * : שופט, חיים, כהן, שופט 
96 54 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 55 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 56 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 57 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 58 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 59 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 60 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 61 * : שופט, חיים, כהן, שופט 
96 62 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 63 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 64 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 65 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 66 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 67 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 68 * : שופט, מאיר, שמגר, שופט  96 69 * : שופטת, דורית, בייניש, שופטת 
96 70 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 71 * : עדינה, מור, חיים, שליט, עדינה  96 72 * : שופטת, דורית, בייניש, שופטת  96 73 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 74 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 75 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 76 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 77 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 78 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 79 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 80 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 81 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 82 * : שופטת, דורית, בייניש, שופטת  96 83 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 84 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 85 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 86 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 87 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 88 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 89 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 90 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 91 * : שופט, חיים, כהן, שופט  96 92 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 93 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 94 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 95 * : שופטת, דורית, בייניש, שופטת  96 96 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים  96 97 * : שופטים, בית המשפט, העליון, שופטים 
96 98 * : שופט, מאיר, שמגר, שופט  96 99 * : לאה, ארמין, גוטליב, גוטליב  96 100 * : לאה, ארמין, גוטליב, גוטליב  96 101 * : לאה, גוטליב, גוטליב 
96 102 * : גלית, גוטמן, לאה, ארמין, גוטליב, גוטליב  96 103 * : גלית, גוטמן, לאה, ארמין, גוטליב, גוטליב  96 104 * : גלית, גוטמן, לאה, ארמין, גוטליב, גוטליב  96 105 * : גוטקס, גוטקס 
96 106 * : גוטקס, גוטקס  96 107 * : גוטקס, גוטקס  96 108 * : גוטקס, גוטקס  96 109 * : גוטקס, גוטקס 
96 110 * : גוטקס, גוטקס  96 111 * : גוטקס, גוטקס  96 112 * : גוטקס, גוטקס  96 113 * : גוטקס, גוטקס 
96 114 * : גוטקס, גוטקס  96 115 * : גוטקס, גוטקס  96 116 * : גוטקס, גוטקס  96 117 * : לאה, גוטליב, גוטליב 
96 118 * : גוטקס, גוטקס  96 119 * : גוטקס, גוטקס  96 120 * : גוטקס, גוטקס  96 121 * : גוטקס, גוטקס 
96 122 * : גוטקס, גוטקס  96 123 *  96 124 *  96 125 * : גוטקס, גוטקס 
96 126 * : גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס  96 127 * : לאה, גוטליב, גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס  96 128 * : לאה, גוטליב, גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס  96 129 * : לאה, גוטליב, גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס 
96 130 * : לאה, גוטליב, גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס  96 131 * : לאה, גוטליב, גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס  96 132 * : לאה, גוטליב, גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס  96 133 * : לאה, גוטליב, גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס 
96 134 * : גלית, גוטמן, גוטקס, גוטקס  96 135 *  96 136 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  96 137 * : מיכל, זוארץ, זוארץ 
96 138 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  96 139 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  96 140 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  96 141 * : מיכל, זוארץ, זוארץ 
96 142 *  96 143 *  96 144 *  96 145 * : שלמה, פז, פז 
96 146 *  96 147 *  96 148 *  96 149 * 
96 150 *  96 151 *  96 152 *  96 153 * 
96 154 *  96 155 * : שלמה, פז, פז  96 156 *  96 157 * 
96 158 *  96 159 * : אבי, אתגר, אתגר  96 160 * : אבי, אתגר, אתגר  96 161 * : אבי, אתגר, אתגר 
96 162 * : אבי, אתגר, אתגר  96 163 *  96 164 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי  96 165 * 
96 166 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי  96 167 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי  96 168 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי  96 169 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי 
96 170 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי  96 171 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי  96 172 * : דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 173 * : נפתלי, אלטר, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל 
96 174 * : נפתלי, אלטר, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 175 * : נפתלי, אלטר, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 176 * : נפתלי, אלטר, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 177 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל 
96 178 * : נפתלי, אלטר, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 179 * : אסי דיין, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 180 * : אסי דיין, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 181 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל 
96 182 * : איציק, גליקסברג, כרמית, אלעד, אלעד  96 183 * : אסי דיין, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 184 * : אסי דיין, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 185 * : אסי דיין, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל 
96 186 * : אסי דיין, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 187 * : אסי דיין, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 188 * : אסי דיין, נפתלי, אלטר, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 189 * : דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל 
96 190 * : דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 191 * : דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 192 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  96 193 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
96 194 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור  96 195 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור  96 196 * : שלומי, שבת, דן, שילון, בשידור, חי, חי, במעגל, במעגל  96 197 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור 
96 198 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור  96 199 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור  96 200 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור  96 201 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור 
96 202 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור