95 001 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 3 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 4 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 5 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 6 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 7 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 8 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 9 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 10 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 11 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 12 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 13 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 14 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 15 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 16 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 17 * : אמנון, רובינשטיין, משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 18 * : דניאל, פרידמן, אמנון, רובינשטיין, משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 19 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 20 * : מני, פאר, פאר  95 21 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 22 * : דניאל, פרידמן, אמנון, רובינשטיין, משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 23 * : דניאל, פרידמן, אמנון, רובינשטיין, משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 24 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 25 * : דניאל, פרידמן, אמנון, רובינשטיין, משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 26 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 27 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 28 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 29 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 30 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 31 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 32 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 33 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 34 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 35 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 36 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 37 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 38 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 39 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 40 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 41 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 42 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 43 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 44 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 45 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 46 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 47 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 48 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 49 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 50 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 51 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 52 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 53 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 54 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 55 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 56 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 57 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 58 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 59 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 60 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל  95 61 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל 
95 62 * : משפטים, המכללה, למנהל, למנהל