94 001 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 3 * : דן, שילון, אלכס, גלעדי, גלעדי  94 4 * : דן, שילון, אלכס, גלעדי, גלעדי  94 5 * : דן, שילון, אלכס, גלעדי, גלעדי 
94 6 * : דן, שילון, אלכס, גלעדי, גלעדי  94 7 * : דן, שילון, אלכס, גלעדי, גלעדי  94 8 * : שלמה, להט, צ'יץ', דודו, פישר, פישר  94 9 * : שלמה, להט, צ'יץ', דודו, פישר, פישר 
94 10 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 11 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 12 * : דן, שילון, שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 13 * : דן, שילון, שלמה, להט, צ'יץ', להט 
94 14 * : דן, שילון, שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 15 * : שלמה, להט, צ'יץ', דודו, פישר, פישר  94 16 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 17 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה 
94 18 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 19 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 20 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 21 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה 
94 22 * : דן, שילון, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 23 * : זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 24 * : זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 25 * : זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', להט 
94 26 * : זובין, מאטה, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 27 * : דן, שילון, רינה, פושקרנה, פושקרנה  94 28 משה שגיב צ'יץ לילך בן סימון מיס אירופה : משה, שגיב, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  94 29 משה שגיב צ'יץ לילך בן סימון מיס אירופה : משה, שגיב, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
94 30 * : שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 31 * : דן, שילון, שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 32 * : דן, שילון, שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 33 * : יוסי, שריד, שלמה, להט, צ'יץ', להט 
94 34 * : יוסי, שריד, שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 35 * : עדנה, לב, דן, שילון, אלכס, גלעדי, גלעדי  94 36 * : יוסי, שריד, שריד  94 37 * : יוסי, שריד, שריד 
94 38 * : דן, שילון, שלמה, להט, צ'יץ', להט  94 39 * : דן, שילון, ישראל, גוריון, גוריון  94 40 * : דן, שילון, ישראל, גוריון, גוריון  94 41 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
94 42 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 43 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 44 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 45 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
94 46 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 47 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 48 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 49 * : ניר, קלינגר, קלינגר 
94 50 * : דן, שילון, ניר, קלינגר, קלינגר  94 51 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון  94 52 * : רפעת, טורק, ניר, קלינגר, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 53 * : רפעת, טורק, ניר, קלינגר, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
94 54 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 55 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 56 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 57 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
94 58 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 59 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 60 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 61 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
94 62 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 63 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 64 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 65 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
94 66 * : יוסף, ידין, ישראל, גוריון, גוריון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 67 * : רפעת, טורק, ניר, קלינגר, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 68 * : רפעת, טורק, ניר, קלינגר, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 69 * : רפעת, טורק, יוסף, ידין, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
94 70 * : רפעת, טורק, יוסף, ידין, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 71 * : רפעת, טורק, יוסף, ידין, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 72 * : רפעת, טורק, יוסף, ידין, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  94 73 * : רפעת, טורק, יוסף, ידין, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
94 74 * : בני, כרמלי, הילדות, הילדות  94 75 * : בני, כרמלי, הילדות, הילדות  94 76 : פרח, רותם, רותם