92 001 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 3 * : דן, שילון, שמעון, שבס, שבס  92 4 * : דנה, שבס, שמעון, שבס, שבס  92 5 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב 
92 6 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 7 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 8 * : דן, שילון, יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 9 * : דן, שילון, יצחק, רבין, רבין 
92 10 * : דן, שילון, יצחק, רבין, רבין  92 11 * : עליזה, גורן, גורן  92 12 * : עליזה, גורן, גורן  92 13 * : עליזה, גורן, גורן 
92 14 * : גל, מור, דנה, שבס, שמעון, שבס, שבס  92 15 * : דנה, שבס, שבס  92 16 * : שמעון, שבס, שבס  92 17 * : דן, שילון, עליזה, גורן, גורן 
92 18 * : דן, שילון, עליזה, גורן, גורן  92 19 *  92 20 *  92 21 * : יבגני, שפופלוב, שושיק, שני, אריק, לביא, לביא 
92 22 * : דן, שילון, עליזה, גורן, גורן  92 23 * : יצחק, רבין, רבין  92 24 * : עליזה, גורן, יצחק, רבין, רבין  92 25 * : שמעון, שבס, יצחק, רבין, רבין 
92 26 * : עליזה, גורן, דן, שילון, יצחק, רבין, רבין  92 27 * : דן, שילון, שילון  92 28 * : דן, שילון, עליזה, גורן, גורן  92 29 * : יצחק, רבין, רבין 
92 30 * : יצחק, רבין, רבין  92 31 * : יצחק, רבין, רבין  92 32 * : דן, שילון, יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 33 * : דן, שילון, יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב 
92 34 * : דן, שילון, יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 35 * : דלית, קורל, קורל  92 36 * : דן, שילון, אבינועם, ברוג, ברוג  92 37 * : דן, שילון, דויד, דוד, ברוזה, ברוזה 
92 38 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן  92 39 * : אלדד, זיו, מיקי, קם, קם  92 40 * : מיקי, קם, קם  92 41 * : מיקי, קם, קם 
92 42 * : אלדד, זיו, דויד, דוד, ברוזה, ברוזה  92 43 * : מירי, שילון, ציביון, אבינועם, ברוג, ברוג  92 44 * : שמואל, נחושתן, אוקון, אוקון  92 45 * : דן, שילון, שילון 
92 46 * : דן, שילון, עליזה, גורן, גורן  92 47 * : דן, שילון, עליזה, גורן, גורן  92 48 * : חנוך, רוזן, רוזן  92 49 * : חנוך, רוזן, רוזן 
92 50 *  92 51 * : יבגני, שפופלוב, דן, שילון, שפופלוב  92 52 * : דלית, קורל, קורל  92 53 * : דן, שילון, שילון 
92 54 * : מיקי, קם, קם  92 55 * : נאווה, ברק, דן, שילון, מירי שילון, ציביון, ציביון  92 56 * : נאווה, ברק, דן, שילון, מירי שילון, ציביון, ציביון  92 57 * : רמטכ"ל אהוד, ברק, ברק 
92 58 * : רמטכ"ל אהוד, ברק, ברק  92 59 * : רמטכ"ל אהוד, ברק, ברק  92 60 * : אבינועם, ברוג, ברוג  92 61 * : דן, שילון, שילון 
92 62 * : דן, שילון, שילון  92 63 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן  92 64 * : יאיר, גרבוז, גליה, אלבין, אבינועם, ברוג, ברוג  92 65 * : יאיר, גרבוז, גליה, אלבין, אבינועם, ברוג, ברוג 
92 66 * : דני ווסלי, רובי, ריבלין, ריבלין  92 67 * : דן, שילון, ירדנה, הראל, הראל  92 68 * : דן, שילון, ירדנה, הראל, הראל  92 69 * : דן, שילון, שילון 
92 70 * : נאווה, ברק, אבינועם, ברוג, ברוג  92 71 * : נאווה, ברק, אבינועם, ברוג, ברוג  92 72 * : מירי, שילון, ציביון, אבינועם, ברוג, ברוג  92 73 * : נאווה, ברק, ברק 
92 74 * : גליה, אלבין, אלבין  92 75 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 76 * : יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 77 * : יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 78 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 79 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 80 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 81 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 82 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 83 * : v  92 84 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 85 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 86 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 87 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 88 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 89 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 90 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 91 * : אלי, גיל, במעגל, במעגל  92 92 * : אהוד, ברק, רובי, ריבלין, ריבלין  92 93 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב 
92 94 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 95 * : יצחק, רבין, רבין  92 96 * : יצחק, רבין, רבין  92 97 * : יצחק, רבין, רבין 
92 98 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 99 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 100 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 101 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב 
92 102 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 103 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 104 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 105 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב 
92 106 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 107 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 108 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 109 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 110 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 111 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 112 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 113 * : דן, שילון, אהוד, ברק, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 114 * : דן, שילון, אהוד, ברק, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 115 * : דן, שילון, אהוד, ברק, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 116 * : אהוד, ברק, מירי, שילון, ציביון, ציביון  92 117 * : אהוד, ברק, מירי, שילון, ציביון, ציביון 
92 118 * : אהוד, ברק, מירי, שילון, ציביון, ציביון  92 119 * : דן, שילון, אהוד, ברק, מירי, שילון, ציביון, ציביון  92 120 * : דן, שילון, אהוד, ברק, מירי, שילון, ציביון, ציביון  92 121 * : דן, שילון, אהוד, ברק, מירי, שילון, ציביון, ציביון 
92 122 * : דן, שילון, אהוד, ברק, מירי, שילון, ציביון, ציביון  92 123 * : דן, שילון, אהוד, ברק, מירי, שילון, ציביון, ציביון  92 124 * : שלי, גיל, אלי, גיל, במעגל, במעגל  92 125 * : אהוד, ברק, יאיר, ניצני, ניצני 
92 126 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 127 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 128 * : אריק, לביא, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 129 * : אריק, לביא, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 130 * : אריק, לביא, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 131 * : אהוד, ברק, נאווה, ברק, רג'ינלד, לוי, הטייס, של, סבנה, סבנה  92 132 * : דן, שילון, אהוד, ברק, נאווה, ברק, רג'ינלד, לוי, הטייס, של, סבנה, סבנה  92 133 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 134 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 135 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 136 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 137 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 138 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 139 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 140 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 141 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 142 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 143 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 144 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 145 * : יצחק, רבין, סיון, רהב, מאיר, יבגני, שפופלוב, חנוך, רוזן, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 146 * : דן, שילון, אהוד, ברק, נאווה, ברק, רג'ינלד, לוי, הטייס, של, סבנה, סבנה  92 147 * : אהוד, ברק, נאווה, ברק, רג'ינלד, לוי, הטייס, של, סבנה, סבנה  92 148 * : אהוד, ברק, אלי, גיל, גיל  92 149 * : אהוד, ברק, אלי, גיל, גיל 
92 150 * : אהוד, ברק, אלי, גיל, גיל  92 151 * : אהוד, ברק, אלי, גיל, גיל  92 152 * : אהוד, ברק, ברק  92 153 * : אהוד, ברק, ברק 
92 154 * : אהוד, ברק, ברק  92 155 * : אהוד, ברק, ברק  92 156 * : אהוד, ברק, ברק  92 157 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק 
92 158 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  92 159 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  92 160 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  92 161 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק 
92 162 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  92 163 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  92 164 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  92 165 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק 
92 166 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  92 167 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 168 * : יצחק, רבין, סיון, סיוון, רהב, מאיר, רהב  92 169 * : קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 170 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 171 * : חנוך, רוזן, יצחק, רבין, רבין  92 172 * : חנוך, רוזן, יצחק, רבין, רבין  92 173 * : דן, שילון, שושיק, שני, אריק, לביא, לביא 
92 174 * : דן, שילון, שושיק, שני, אריק, לביא, לביא  92 175 * : פיספוסים, פיספוסים  92 176 * : פיספוסים, פיספוסים  92 177 * : פיספוסים, פיספוסים 
92 178 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 179 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 180 * : פרח, רותם, רותם  92 181 * : קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 182 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 183 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 184 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 185 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי 
92 186 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 187 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 188 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 189 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי 
92 190 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 191 *  92 192 * : וורדי, רדי, כהנא, דני, ווסלי, ווסלי  92 193 * : פרח, רותם, דלית, קורל, קורל 
92 194 * : יוחנן, צנגן, צנגן  92 195 * : קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 196 * : דן, שילון, אריק, לביא, לביא  92 197 * : דן, שילון, אריק, לביא, לביא 
92 198 * : דן, שילון, אריק, לביא, לביא  92 199 * : חנוך, רוזן, רוזן  92 200 * : חנוך, רוזן, רוזן  92 201 * 
92 202 *  92 203 * : דן, שילון, חנוך, רוזן, רוזן  92 204 * : דן, שילון, שילון  92 205 * : דן, שילון, יצחק, רבין, רבין 
92 206 * : דן, שילון, יצחק, רבין, רבין  92 207 * : דן, שילון, יצחק, רבין, רבין  92 208 * : דן, שילון, יצחק, רבין, רבין  92 209 * : חנוך, רוזן, יצחק, רבין, רבין 
92 210 * : חנוך, רוזן, יצחק, רבין, רבין  92 211 * : דן, שילון, יצחק, רבין, רבין  92 212 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 213 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 214 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 215 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 216 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 217 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 218 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 219 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 220 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 221 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 222 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 223 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 224 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 225 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
92 226 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 227 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 228 * : יצחק, רבין, קצינה, יפייפיה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  92 229 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין 
92 230 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין  92 231 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין  92 232 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין  92 233 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין 
92 234 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין  92 235 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין  92 236 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין  92 237 * : ביל, קלינטון, מסך, יצחק, רבין, רבין