91 001 *  91 3 *  91 4 *  91 5 * 
91 6 *  91 7 *  91 8 *  91 9 * 
91 10 *  91 11 *  91 12 *  91 13 * 
91 14 *  91 15 *  91 16 *  91 17 * 
91 18 *  91 19 *  91 20 *  91 21 * 
91 22 *  91 23 *  91 24 *  91 25 * 
91 26 *  91 27 *  91 28 *  91 29 * 
91 30 *  91 31 *  91 32 *  91 33 * 
91 34 *  91 35 *  91 36 *  91 37 * 
91 38 *  91 39 *  91 40 *  91 41 * 
91 42 *  91 43 *  91 44 *  91 45 * 
91 46 *  91 47 *  91 48 *  91 49 * 
91 50 *  91 51 *  91 52 *  91 53 * 
91 54 *  91 55 *  91 56 *  91 57 * 
91 58 *  91 59 *  91 60 *  91 61 * 
91 62 *  91 63 *  91 64 *  91 65 * 
91 66 *  91 67 *  91 68 *  91 69 * 
91 70 *  91 71 *  91 72 * : יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 73 * : יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 74 * : חלי, גולדנברג, יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 75 * : חלי, גולדנברג, יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 76 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, בר, רפאלי, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 77 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, בר, רפאלי, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 78 * : ענת, עוז, יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 79 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 80 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 81 * : יגאל, שילון, וורד, ספיר, דוד, גורפינקל, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 82 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 83 * : נטע, שרון, גוב, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 84 * : חלי, גולדנברג, יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 85 * : בר, רפאלי, אמנון, פישר, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 86 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 87 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 88 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 89 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 90 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 91 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 92 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 93 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 94 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 95 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 96 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 97 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 98 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 99 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 100 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 101 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 102 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 103 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 104 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 105 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 106 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 107 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 108 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 109 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 110 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 111 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 112 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 113 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 114 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 115 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 116 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 117 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 118 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 119 * : בר, רפאלי, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 120 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 121 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 122 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 123 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 124 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 125 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 126 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 127 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 128 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 129 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 130 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 131 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 132 * : ענת, עוז, יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 133 * : ענת, עוז, יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 134 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 135 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 136 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 137 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 138 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 139 * : בר, רפאלי, אמנון, פישר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 140 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 141 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 142 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 143 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 144 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 145 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 146 * : ירון, שילון, בר, רפאלי, אמנון, פישר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 147 * : יגאל, שילון, דוד, גורפינקל, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 148 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 149 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 150 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 151 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 152 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 153 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 154 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 155 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 156 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 157 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 158 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 159 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 160 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 161 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 162 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 163 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 164 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 165 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 166 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 167 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 168 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 169 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 170 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 171 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 172 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 173 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 174 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 175 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 176 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 177 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 178 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 179 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 180 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 181 * : בר, רפאלי, ציפי, לוין, לוין, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 182 * : פיולה, פיולה, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 183 * : יגאל, שילון, ירון, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 184 * : בר, רפאלי, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 185 * : יגאל, שילון, ירון, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 186 * : בר, רפאלי, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 187 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 188 * : בר, רפאלי, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 189 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 190 * : ענת, עוז, יגאל, שילון, ירון, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 191 * : ענת, עוז, יגאל, שילון, ירון, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 192 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 193 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 194 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 195 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 196 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 197 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 198 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 199 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 200 * : אביבה, פז, אמנון, פישר, פישר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 201 * : אביבה, פז, אמנון, פישר, פישר, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 202 * : ירון, שילון, אמנון, פישר, פישר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 203 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 204 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 205 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 206 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 207 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 208 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 209 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 210 * : ענת, עוז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 211 * : בר, רפאלי, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 212 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 213 * : בר, רפאלי, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 214 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 215 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 216 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 217 : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 218 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 219 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 220 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 221 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 222 : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 223 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 224 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 225 : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 226 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 227 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 228 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 229 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 230 : יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 231 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 232 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 233 : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 234 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 235 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 236 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 237 : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 238 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 239 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 240 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 241 : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 242 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 243 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 244 : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 245 : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 246 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 247 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 248 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 249 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 250 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 251 : דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 252 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 253 : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 254 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 255 : הקרב, על, המילקי, המילקי  91 256 : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי  91 257 : הקרב, על, המילקי, המילקי 
91 258 : חלי, גולדנברג, דוד, טמיר, הקרב, על, המילקי, המילקי