90 001 * : ענת, צחור, צחור  90 4 * : ענת, צחור, צחור  90 5 * : ענת, צחור, צחור  90 6 * : אריאל, צחור, ענת, צחור, צחור 
90 7 * : שלמה, פז, פז  90 8 *  90 9 * : מיכאל, כהן, כהן  90 10 * 
90 11 *  90 12 * : מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 13 * : ענת, צחור, צחור  90 14 * : שלמה, פז, פז 
90 15 * : שלמה, פז, פז  90 16 * : שלמה, פז, פזיגאל, שילון, שלמה, פז, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 17 * : ענת, צחור, צחור  90 18 * : יגאל, שילון, שלמה, פז, פז 
90 19 * : שלום, סעדה, שלמה, פז, פז  90 20 * : דרור, שימחוני, שמחוני, ישראלה, לוי, לוי  90 21 * : יגאל, שילון, ענת, צחור, צחור  90 22 * : ענת, צחור, צחור 
90 23 * : ישראלה, לוי, לוי  90 24 * : מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 25 * : ענת, צחור, צחור  90 26 * : מושיק, טימור, טימור 
90 27 * : ענת, צחור, צחור  90 28 * : יגאל, שילון, ענת, צחור, צחור  90 29 * : יורם, ארבל, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 30 * : יורם, ארבל, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור 
90 31 * : יורם, ארבל, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 32 * : יורם, ארבל, מושיק, טימור, טימור  90 33 * : ענת, צחור, צחור  90 34 * : ענת, צחור, צחור 
90 35 * : ענת, צחור, צחור  90 36 * : ענת, צחור, צחור  90 37 * : ענת, צחור, צחור  90 38 * : ענת, צחור, צחור 
90 39 * : ענת, צחור, צחור  90 40 * : ענת, צחור, צחור  90 41 * : ענת, צחור, צחור  90 42 * : ענת, צחור, צחור 
90 43 * : מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 44 * : ענת, צחור, צחור  90 45 * : אריאל, צחור, צחור  90 46 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
90 47 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 48 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 49 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 50 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
90 51 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 52 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 53 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 54 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
90 55 * : יגאל, שילון, שילון  90 56 * : יגאל, שילון, שילון  90 57 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 58 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
90 59 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 60 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  90 61 * : יגאל, שילון, שילון  90 62 * : יגאל, שילון, שילון 
90 63 * : יגאל, שילון, שילון  90 64 * : יגאל, שילון, שילון  90 65 * : יגאל, שילון, שילון  90 66 : שלמה, פז, יגאל, שילון, דרור, שימחוני, שמחוני, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור 
90 67 : שלמה, פז, יגאל, שילון, דרור, שימחוני, שמחוני, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 68 : שלמה, פז, יגאל, שילון, ישראלה, לוי, דרור, שימחוני, שמחוני, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 69 : דרור, שימחוני, שמחוני, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 70 : מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור 
90 71 : ענת, צחור, צחור  90 72 : רפי, גינת, מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 73 : ירון, שילון, שילון  90 74 : נחום, עסיס, ירון, שילון, שילון 
90 75 : ענת, צחור, צחור  90 76 : דרור, שימחוני, שמחוני, שלמה, פז, פז  90 77 : מושיק, טימור, ענת, צחור, צחור  90 78 : ענת, צחור, צחור 
90 79 : ענת, צחור, צחור  90 80 : שלמה, פז, פז  90 81 : ישראלה, לוי, לוי  90 82 : ענת, צחור, צחור 
90 83 : ירון, שילון, שילון  90 84 : ירון, שילון, שילון