89 1 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 001 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 2 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 3 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 4 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 5 * : מוסרות, מוסרות  89 6 * : מוסרות, מוסרות  89 7 * : מוסרות, מוסרות 
89 8 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 9 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 10 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 11 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 12 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 13 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 14 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 15 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 16 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 17 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 18 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 19 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 20 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 21 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 22 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 23 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 24 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 25 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 26 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 27 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 28 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 29 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 30 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 31 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 32 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 33 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 34 * : יצחק, מודעי, רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 35 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 36 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 37 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 38 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 39 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 40 * : מוסרות, מוסרות  89 41 * : מוסרות, מוסרות  89 42 * : מוסרות, מוסרות  89 43 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 44 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 45 * : מוסרות, מוסרות  89 46 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 47 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 48 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 49 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 50 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 51 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 52 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 53 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 54 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 55 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 56 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 57 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 58 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 59 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 60 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 61 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 62 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 63 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 64 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 65 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות  89 66 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 67 * : רן, פסח, מוסרות, מוסרות 
89 68 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 69 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 70 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 71 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 72 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 73 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 74 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 75 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 76 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 77 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 78 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 79 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 80 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 81 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 82 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 83 * : מיכל, הלמן, הלמן 
89 84 *  89 85 *  89 86 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 87 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 88 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 89 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 90 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 91 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 92 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 93 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 94 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 95 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 96 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 97 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 98 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 99 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 100 * : מישל, נהג, מונית, מונית  89 101 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 102 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 103 * : מישל, נהג, מונית, מונית 
89 104 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 105 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 106 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 107 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 108 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 109 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 110 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 111 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 112 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 113 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 114 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 115 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 116 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 117 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 118 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 119 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 120 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 121 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 122 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 123 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 124 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 125 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 126 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 127 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 128 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 129 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 130 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 131 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 132 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 133 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 134 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 135 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 136 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 137 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 138 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 139 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 140 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 141 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 142 * : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 143 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 144 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 145 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 146 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 147 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 148 * : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 149 * : ענבר, פלג, ללוז, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 150 * : אילנית, פסח, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 151 * : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 152 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 153 * : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 154 * : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 155 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 156 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 157 * : רן, פסח, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 158 * : רן, פסח, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 159 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 160 * : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 161 * : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 162 * : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 163 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 164 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 165 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 166 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 167 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 168 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 169 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 170 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 171 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 172 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 173 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 174 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 175 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות 
89 176 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 177 * : כבלי, פלדה, מוסרות, מוסרות  89 178 : גדרות, תייל, קונצרטינה, פלדה, מוסרות, מוסרות