88 001 * : ענבר, פלג, ללוז, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 4 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 5 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 6 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 7 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 8 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 9 * : בצלאל, גבר, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 10 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 11 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 12 * : מנדס, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 13 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 14 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 15 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 16 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 17 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 18 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 19 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 20 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 21 * : ענבר, פלג, ללוז, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 22 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 23 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 24 * : ענבר, פלג, ללוז, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 25 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 26 * : מנדס, כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 27 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 28 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 29 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 30 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 31 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 32 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 33 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 34 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 35 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 36 * : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 37 * : מנדס, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 38 * : ענבר, פלג, ללוז, כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 39 * : ענבר, פלג, ללוז, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 40 * : ענבר, פלג, ללוז, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 41 * : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 42 : מנדס, כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 43 : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 44 : אילנית, פסח, כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 45 : כיתה, חית, ח', עומר, עומר  88 46 : כיתה, חית, ח', עומר, עומר 
88 47 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 48 : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 49 : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 50 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז 
88 51 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 52 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 53 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 54 : אילנית, פסח, פסח 
88 55 : אילנית, פסח, פסח  88 56 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 57 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 58 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז 
88 59 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 60 : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 61 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 62 : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, ללוז 
88 63 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 64 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 65 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 66 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז 
88 67 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 68 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 69 : אילנית, פסח, ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 70 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז 
88 71 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 72 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 73 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 74 : אילנית, פסח, פסח 
88 75 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 76 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 77 : ענבר, פלג, ללוז, ללוז  88 78 : מנדס, עומר, מנדס 
88 79 : מנדס, עומר, מנדס  88 80 : מנדס, עומר, מנדס  88 81 : מנדס, עומר, מנדס  88 82 : מנדס, עומר, מנדס 
88 83 : מנדס, עומר, מנדס  88 84 : מנדס, עומר, מנדס  88 85 : מנדס, עומר, מנדס  88 86 : מנדס, עומר, מנדס 
88 87 : מנדס, עומר, מנדס  88 88 : מנדס, עומר, מנדס  88 89 : מנדס, עומר, מנדס  88 90 : מנדס, עומר, מנדס 
88 91 : מנדס, עומר, מנדס  88 92 : מנדס, עומר, מנדס  88 93 : מנדס, עומר, מנדס  88 94 : מנדס, עומר, מנדס 
88 95 : מנדס, עומר, מנדס  88 96 : מנדס, עומר, מנדס  88 97 : מנדס, עומר, מנדס  88 98 : מנדס, עומר, מנדס 
88 99 : מנדס, עומר, מנדס  88 100 : מנדס, עומר, מנדס  88 101 : מנדס, עומר, מנדס  88 102 : מנדס, עומר, מנדס 
88 103 : מנדס, עומר, מנדס  88 104 : עומר, עומר  88 105 : עומר, עומר  88 106 : עומר, עומר 
88 107 : עומר, עומר  88 108 : עומר, עומר  88 109 : עומר, עומר  88 110 : עומר, עומר 
88 111 : עומר, עומר  88 112 : עומר, עומר  88 113 : עומר, עומר  88 114