87 001 * : סדרת, חינוך, יורם, דפני, שרל, אטל, אתל, עמנואל, שיינביין, הנדסה, קרבית, קרבית  87 3 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 4 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 5 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 6 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 7 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 8 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 9 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 10 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 11 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 12 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 13 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 14 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 15 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 16 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 17 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 18 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 19 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 20 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 21 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 22 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 23 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 24 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 25 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 26 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 27 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 28 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 29 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 30 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 31 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 32 * : יורם, דפני, גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 33 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 34 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 35 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 36 * : גשר, ביילי, הנדסה, קרבית, קרבית  87 37 * : בה"ד, 1, אחד 
87 38 * : בה"ד, 1, אחד  87 39 * : בה"ד, 1, אחד  87 40 * : בה"ד, 1, אחד  87 41 * : בה"ד, 1, אחד 
87 42 * : בה"ד, 1, אחד  87 43 * : בה"ד, 1, אחד  87 44 * : בה"ד, 1, אחד  87 45 * : בה"ד, 1, אחד 
87 46 * : בה"ד, 1, אחד  87 47 * : בה"ד, 1, אחד  87 48 * : בה"ד, 1, אחד  87 49 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 50 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 51 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 52 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 53 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 54 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 55 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 56 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 57 * : עמנואל, שיינביין, יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 58 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 59 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 60 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 61 * : אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 62 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 63 * : יום, ספורט, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 64 * : בסיס, הנדסה, באר, שבע, שבע  87 65 * : בסיס, הנדסה, באר, שבע, שבע 
87 66 * : בה"ד, 1, אחד  87 67 * : בה"ד, 1, אחד  87 68 * : בה"ד, 1, אחד  87 69 * : בה"ד, 1, אחד 
87 70 * : בה"ד, 1, אחד  87 71 * : בה"ד, 1, אחד  87 72 * : בה"ד, 1, אחד  87 73 * : בה"ד, 1, אחד 
87 74 * : בה"ד, 1, אחד  87 75 * : בה"ד, 1, אחד  87 76 * : בה"ד, 1, אחד  87 77 * : בה"ד, 1, אחד 
87 78 * : בה"ד, 1, אחד  87 79 * : בה"ד, 1, אחד  87 80 * : בה"ד, 1, אחד  87 81 * : בה"ד, 1, אחד 
87 82 * : אב"כ, אבכ, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 83 * : אב"כ, אבכ, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 84 * : אב"כ, אבכ, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 85 * : אב"כ, אבכ, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 86 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 87 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 88 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 89 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 90 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 91 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 92 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 93 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 94 * : סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 95 * : אב"כ, אבכ, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 96 * : אב"כ, אבכ, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 97 * : סדרת, חינוך, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 98 * : סדרת, חינוך, הנדסה, קרבית, קרבית  87 99 * : סדרת, חינוך, יורם, דפני, שרל, אטל, אתל, עמנואל, שיינביין, הנדסה, קרבית, קרבית  87 100 * : סדרת, חינוך, יורם, דפני, שרל, אטל, אתל, עמנואל, שיינביין, הנדסה, קרבית, קרבית  87 101 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 102 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 103 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 104 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 105 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 106 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 107 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 108 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 109 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 110 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 111 *  87 112 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 113 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית 
87 114 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית  87 115 * : שלג, סדרה, אימונים, הנדסה, קרבית, קרבית