86 001 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 3 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 4 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 5 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן 
86 6 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 7 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 8 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 9 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן 
86 10 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 11 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 12 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 13 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן 
86 14 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 15 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 16 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 17 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן 
86 18 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב : רחל, ביתן, ביתן  86 19 * : אליהו, לוי, אליהו  86 20 * : כדור, רגל, בשכונה, בשכונה  86 21 * : כדור, רגל, בשכונה, בשכונה 
86 22 * : כדור, רגל, בשכונה, בשכונה  86 23 * : כדור, רגל, בשכונה, בשכונה  86 24 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב (סלפי במצלמת פילם) : רחל, ביתן, ביתן  86 25 רחל ביתן נערה יפה ביותר בבאר שבע, התמונה צולמה ב- 1964 או 1965 או 1966 או בקירוב (סלפי במצלמת פילם) : רחל, ביתן, ביתן 
86 26 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 27 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 28 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 29 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 30 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 31 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 32 * : נורית, הירש, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 33 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 34 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 35 * : נורית, הירש, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 36 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 37 * : נורית, הירש, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 38 * : נורית, הירש, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 39 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 40 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 41 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 42 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 43 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 44 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 45 * : ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 46 * : נורית, הירש, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 47 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 48 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 49 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 50 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 51 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 52 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 53 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 54 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 55 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 56 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 57 * : ירדנה, ארזי, רותי, הולצמן, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט 
86 58 * : לאה, לופטין, ירדנה, ארזי, רותי, הולצמן, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט  86 59 * : לאה, לופטין, ירדנה, ארזי, רותי, הולצמן, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט  86 60 * : לאה, לופטין, ירדנה, ארזי, רותי, הולצמן, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט  86 61 * : לאה, לופטין, ירדנה, ארזי, רותי, הולצמן, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט 
86 62 * : לאה, לופטין, ירדנה, ארזי, רותי, הולצמן, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט  86 63 * : לאה, לופטין, ירדנה, ארזי, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט  86 64 * : לאה, לופטין, ירדנה, ארזי, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט  86 65 * : לאה, לופטין, ירדנה, ארזי, שוקולד, מנטה, מסטיק, יום הסטודנט, באר, שבע, הסטודנט 
86 66 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 67 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 68 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 69 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 70 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 71 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 72 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 73 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 74 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 75 * : יוסי, משולם, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 76 * : יוסי, משולם, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 77 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 78 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 79 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 80 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 81 * : טרויים, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 82 * : יוסי, משולם, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 83 * : יוסי, משולם, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 84 * : יהורם, גאון, גאון  86 85 * : יהורם, גאון, יוסי, בכר, רדיו, רדיו 
86 86 * : יזהר, כהן, כלבי, כלבי  86 87 * : אורי, אבנרי, אבנרי  86 88 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 89 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 90 * : אורי, אבנרי, אבנרי  86 91 * : יהורם, גאון, יוסי, בכר, רדיו, רדיו  86 92 * : ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 93 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 94 * : נורית, הירש, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 95 *  86 96 * : נורית, הירש, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר  86 97 * : ירדנה, ארזי, אדם, אחר, אחר 
86 98 * : יהורם, גאון, רדיו, רדיו  86 99 * : אורי, אבנרי, אבנרי  86 100 * : יהורם, גאון, יוסי, בכר, רדיו, רדיו  86 101 * : אורי, אבנרי, אבנרי 
86 102 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, יוסי, בכר, רדיו, רדיו  86 103 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, יוסי, בכר, רדיו, רדיו  86 104 * : אורי, אבנרי, אבנרי  86 105 * : יזהר, כהן, כלבי, כלבי 
86 106 * : יהורם, גאון, יוסי, בכר, רדיו, רדיו  86 107 * : אורי, אבנרי, אבנרי  86 108 * : יהורם, גאון, יוסי, בכר, רדיו, רדיו  86 109 * : אורי, אבנרי, אבנרי 
86 110 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, יוסי, בכר, רדיו, רדיו  86 111 * : אורי, אבנרי, אבנרי  86 112 * : יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 113 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 114 * : יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 115 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 116 * : חלי, גולדנברג, יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 117 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 118 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 119 * : אסתר, דובנוב, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 120 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 121 * : אביבה, פז, אסתר, דובנוב, הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 122 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 123 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  86 124 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  86 125 * : הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 126 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 127 * : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 128 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  86 129 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 130 * : הקרב, על, המילקי, המילקי  86 131 * : יגאל, שילון, אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 132 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 133 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 134 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 135 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 136 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 137 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 138 * : יגאל, שילון, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 139 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 140 * : צורי, דורון, אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 141 * : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 142 * : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 143 * : חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 144 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 145 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי 
86 146 * : אביבה, פז, חלי, גולדנברג, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 147 * : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי  86 148 * : אביבה, פז, הקרב, על, המילקי, המילקי