85 001 * : זהבה, שילון, זהבה  85 3 * : נתן, דטנר, אבי, קושניר, הבטלנים, הבטלנים  85 4 * : בני כרמלי, ננסי, יגאל, שילון, ננסי  85 5 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 6 * : הבטלנים, הבטלנים  85 7 * : הבטלנים, הבטלנים, ננסי  85 8 * : הבטלנים, הבטלנים  85 9 * : זהבה, שילון, ציון, אברהמיאן, אברהמיאן 
85 10 * : הבטלנים, הבטלנים  85 11 * : הבטלנים, הבטלנים, ננסי  85 12 * : הבטלנים, הבטלנים  85 13 * : זהבה, שילון, מיכל, שילון 
85 14 * : זהבה, שילון, מיכל, שילון  85 15 * : הבטלנים, הבטלנים  85 16 * : הבטלנים, הבטלנים  85 17 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 18 * : הבטלנים, הבטלנים  85 19 * : הבטלנים, הבטלנים  85 20 * : הבטלנים, הבטלנים  85 21 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 22 * : הבטלנים, הבטלנים  85 23 * : הבטלנים, הבטלנים  85 24 * : הבטלנים, הבטלנים  85 25 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 26 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 27 * : יגאל, שילון, הבטלנים, הבטלנים  85 28 * : הבטלנים, הבטלנים  85 29 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 30 * : בני כרמלי, הבטלנים, הבטלנים  85 31 * : הבטלנים, הבטלנים  85 32 * : הבטלנים, הבטלנים  85 33 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 34 * : הבטלנים, הבטלנים  85 35 * : הבטלנים, הבטלנים  85 36 * : איציק, קול, הבטלנים, הבטלנים  85 37 * : איציק, קול, הבטלנים, הבטלנים 
85 38 * : הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 39 * : הבטלנים, הבטלנים  85 40 * : הבטלנים, הבטלנים  85 41 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 42 * : הבטלנים, הבטלנים  85 43 * : הבטלנים, הבטלנים  85 44 * : הבטלנים, הבטלנים  85 45 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 46 * : הבטלנים, הבטלנים  85 47 * : הבטלנים, הבטלנים  85 48 * : הבטלנים, הבטלנים  85 49 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 50 * : הבטלנים, הבטלנים  85 51 * : תיקי, דיין, הבטלנים, הבטלנים  85 52 * : הבטלנים, הבטלנים  85 53 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 54 * : הבטלנים, הבטלנים  85 55 * : הבטלנים, הבטלנים  85 56 * : הבטלנים, הבטלנים  85 57 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 58 * : הבטלנים, הבטלנים  85 59 * : הבטלנים, הבטלנים  85 60 * : הבטלנים, הבטלנים  85 61 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 62 * : הבטלנים, הבטלנים  85 63 * : הבטלנים, הבטלנים  85 64 * : הבטלנים, הבטלנים  85 65 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 66 * : הבטלנים, הבטלנים  85 67 * : הבטלנים, הבטלנים  85 68 * : הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 69 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 70 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 71 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 72 * : איציק, קול, ננסי, הבטלנים, הבטלנים  85 73 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים 
85 74 * : איציק, קול, ננסי, הבטלנים, הבטלנים  85 75 * : זהבה, שילון, זהבה  85 76 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 77 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים 
85 78 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 79 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 80 * : הבטלנים, הבטלנים  85 81 * : איציק, קול, ננסי, הבטלנים, הבטלנים 
85 82 * : איציק, קול, ננסי, הבטלנים, הבטלנים  85 83 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 84 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים  85 85 * : איציק, קול, הדסה, דגני, הבטלנים, הבטלנים 
85 86 * : הדסה, דגני, ננסי, הבטלנים, הבטלנים  85 87 * : הדסה, דגני, ננסי, הבטלנים, הבטלנים  85 88 * : הדסה, דגני, ננסי, הבטלנים, הבטלנים  85 89 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 90 * : הבטלנים, הבטלנים  85 91 * : יגאל, שילון, הבטלנים, הבטלנים  85 92 * : הבטלנים, הבטלנים  85 93 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 94 * : הבטלנים, הבטלנים  85 95 * : הבטלנים, הבטלנים  85 96 * : הבטלנים, הבטלנים  85 97 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 98 * : הבטלנים, הבטלנים  85 99 * : הבטלנים, הבטלנים  85 100 * : הבטלנים, הבטלנים  85 101 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 102 * : הבטלנים, הבטלנים  85 103 * : הבטלנים, הבטלנים  85 104 * : הבטלנים, הבטלנים  85 105 * : הבטלנים, הבטלנים 
85 106 * : הבטלנים, הבטלנים  85 107 * : הבטלנים, הבטלנים  85 108 * : הבטלנים, הבטלנים