84 001 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 3 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 4 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 5 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי 
84 6 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 7 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 8 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 9 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי 
84 10 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 11 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 12 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 13 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי 
84 14 * : שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 15 * : אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 16 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 17 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי 
84 18 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 19 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 20 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 21 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי 
84 22 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 23 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 24 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 25 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי 
84 26 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 27 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 28 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 29 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי 
84 30 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 31 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 32 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 33 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי 
84 34 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 35 * : הנשיא, חיים, הרצוג, אורה, הרצוג, שבוע, הספר, הישראלי, הישראלי  84 36 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 37 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות 
84 38 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 39 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 40 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 41 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות 
84 42 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 43 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 44 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 45 * : ירדנה, ארזי, יוסי, משולם, ארזי 
84 46 * : ירדנה, ארזי, יוסי, משולם, ארזי  84 47 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 48 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 49 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות 
84 50 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, מופע, יום, העצמאות, 40 למדינת ישראל, העצמאות  84 51 * : שימי, תבורי, יוסי, משולם, חמש, חמש  84 52 * : שימי, תבורי, יוסי, משולם, חמש, חמש  84 53 * : שימי, תבורי, יוסי, משולם, חמש, חמש 
84 54 * : טרויים, ירדנה, ארזי, ארזי  84 55 * : ירדנה, ארזי, יוסי, משולם, ארזי  84 56 * : ירדנה, ארזי, יוסי, משולם, ארזי  84 57 * : יוסי, בכר, חמש, חמש 
84 58 * : מיכל, חמש, חמש  84 59 * : יוסי, משולם, חמש, חמש  84 60 * : יוסי, משולם, חמש, חמש  84 61 * : מיכל, חמש, חמש 
84 62 * : יוסי, משולם, יוסי, בכר, חמש, חמש  84 63 * : יוסי, משולם, יוסי, בכר, חמש, חמש