83 001 * : רוני, מילוא, גליה, אלבין, מסיבה, אצל, גליה, אלבין  83 3 * : רוני, מילוא, גליה, אלבין, מסיבה, אצל, גליה, אלבין  83 4 * : רוני, מילוא, גליה, אלבין, מסיבה, אצל, גליה, אלבין  83 5 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין 
83 6 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 7 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 8 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 9 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 10 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 11 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 12 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 13 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 14 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 15 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 16 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 17 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 18 * : רוני, מילוא, ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אורי, פורת, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 19 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 20 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 21 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 22 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 23 * : רון, בן, ישי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 24 * : רון, בן, ישי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 25 * : רון, בן, ישי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 26 * : רון, בן, ישי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 27 * : רון, בן, ישי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 28 * : שלמור, רני, רהב, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 29 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 30 * : שלמור, רני, רהב, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלביןמסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 31 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 32 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 33 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 34 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 35 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 36 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 37 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 38 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 39 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 40 * : רון, בן, ישי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 41 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 42 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 43 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 44 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 45 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 46 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 47 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 48 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 49 * : מנדולינה, רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 50 * : מנדולינה, רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 51 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 52 * : אילנית, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 53 * : אילנית, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 54 * : אילנית, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 55 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 56 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 57 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 58 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 59 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 60 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 61 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 62 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 63 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 64 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 65 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 66 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 67 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 68 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 69 * : אילנית, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 70 * : אילנית, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 71 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 72 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 73 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 74 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 75 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 76 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 77 * : מנדולינה, רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 78 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 79 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 80 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 81 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 82 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 83 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 84 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 85 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 86 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 87 * : מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 88 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 89 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 90 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 91 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 92 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 93 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 94 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 95 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 96 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 97 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 98 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 99 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 100 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 101 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 102 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 103 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 104 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 105 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 106 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 107 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 108 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 109 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 110 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 111 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 112 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 113 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 114 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 115 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 116 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 117 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 118 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 119 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 120 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 121 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות 
83 122 * : רן, פסח, מסיבה, מוסרות, מוסרות  83 123 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 124 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 125 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 126 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 127 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 128 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 129 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 130 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 131 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 132 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 133 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 134 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 135 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 136 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 137 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 138 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 139 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 140 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 141 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 142 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 143 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 144 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 145 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 146 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 147 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 148 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 149 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 150 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 151 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 152 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 153 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 154 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 155 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 156 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 157 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 158 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 159 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 160 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 161 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 162 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 163 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 164 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 165 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 166 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 167 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 168 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 169 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 170 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 171 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 172 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 173 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 174 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 175 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 176 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 177 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן 
83 178 * : מרים, פוקס, יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 179 * : ענת, צחור, יהודה, ברקן, המתיחה, הגדולה, המתיחה  83 180 * : ענת, צחור, יהודה, ברקן, המתיחה, הגדולה, המתיחה  83 181 * : ענת, צחור, יהודה, ברקן, המתיחה, הגדולה, המתיחה 
83 182 * : ענת, צחור, יהודה, ברקן, המתיחה, הגדולה, המתיחה  83 183 * : ענת, צחור, יהודה, ברקן, המתיחה, הגדולה, המתיחה  83 184 * : יהודה, ברקן, יגאל, שילון, מתיחה, ברית, ברית  83 185 * : מוהל, מושון, אלבוחר, מתיחה, ברית, ברית 
83 186 * : מוהל, מושון, אלבוחר, מתיחה, ברית, ברית  83 187 * : מוהל, מושון, אלבוחר, מתיחה, ברית, ברית  83 188 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי  83 189 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי 
83 190 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי  83 191 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי  83 192 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי  83 193 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי 
83 194 * : יהורם, גאון, אדם, אחר, אחר  83 195 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי  83 196 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי  83 197 * : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אדם, אחר, ארזי 
83 198 * : מרים, פוקס, פוקס  83 199 * : בטן, על, בטן  83 200 * : בטן, על, בטן  83 201 * : בטן, על, בטן 
83 202 * : בטן, על, בטן  83 203 * : בטן, על, בטן  83 204 * : בטן, על, בטן  83 205 * : בטן, על, בטן 
83 206 * : בטן, על, בטן  83 207 * : בטן, על, בטן  83 208 * : בטן, על, בטן  83 209 * : בטן, על, בטן 
83 210 * : בטן, על, בטן  83 211 * : בטן, על, בטן  83 212 * : בטן, על, בטן  83 213 * : בטן, על, בטן 
83 214 * : יהודה, ברקן, בטן, על, בטן  83 215 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 216 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 217 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 218 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 219 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 220 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 221 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 222 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 223 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 224 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 225 * : ציפי, שביט, אבישי, דקל, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 226 * : ציפי, שביט, אבישי, דקל, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 227 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 228 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 229 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 230 * : דוד, קריבושי, קריבושה, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 231 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 232 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 233 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 234 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 235 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 236 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 237 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 238 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 239 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 240 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 241 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 242 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 243 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 244 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 245 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 246 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 247 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 248 * : רון, בן, ישי, תחיה, אדר, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 249 * : רון, בן, ישי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 250 * : רון, בן, ישי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 251 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 252 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 253 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 254 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 255 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 256 * : רפי, גינת, מסיבה, אצל, גליה, אלבין  83 257 * : רוני, מילוא, גליה, אלבין, מסיבה, אצל, גליה, אלבין 
83 258 * : רוני, מילוא, גליה, אלבין, מסיבה, אצל, גליה, אלבין  83 259 * : חיים, סלוצקי, מסיבה, אצל, גליה, אלבין  83 260 * : רוני, מילוא, אלישבע, מילוא, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 261 * : אלישבע, מילוא, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 262 * : אורי, פורת, רוני, מילוא, אלישבע, מילוא, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 263 * : ציפי, שביט, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 264 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 265 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 266 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 267 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 268 * : רוני, מילוא, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 269 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 270 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 271 * : מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 272 * : רוני, מילוא, ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 273 * : רפי, גינת, רוני, מילוא, ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין 
83 274 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין  83 275 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, מסיבה, אצל, גליה, אלבין, אלבין