82 001 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 3 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 4 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 5 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 6 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 7 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 8 * : ששי, קשת, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 9 * : ששי, קשת, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 10 * : ששי, קשת, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 11 * : ששי, קשת, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 12 * : ששי, קשת, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 13 * : ששי, קשת, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 14 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 15 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 16 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 17 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 18 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 19 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 20 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 21 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 22 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 23 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 24 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 25 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 26 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 27 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 28 * : ליאורה, לנדאו, אלי, ארן, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 29 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 30 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 31 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 32 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 33 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 34 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 35 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 36 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 37 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 38 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 39 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 40 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 41 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 42 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 43 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 44 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 45 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 46 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 47 * : ליאורה, לנדאו, ששי, קשת, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 48 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 49 * : עצמי, עצמי 
82 50 * : עצמי, עצמי  82 51 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 52 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 53 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 54 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 55 * : ליאורה, לנדאו, נורית, גפן, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 56 * : ליאורה, לנדאו, נורית, גפן, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 57 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 58 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 59 * : חני, נחמיאס, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 60 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 61 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 62 * : נורית, גפן, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 63 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 64 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 65 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 66 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 67 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 68 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 69 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 70 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 71 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 72 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 73 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 74 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 75 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 76 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 77 * : עצמי, עצמי 
82 78 * : עצמי, עצמי  82 79 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 80 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 81 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 82 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 83 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 84 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 85 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 86 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 87 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 88 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 89 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 90 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 91 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 92 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 93 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 94 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 95 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 96 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 97 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 98 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 99 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 100 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 101 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 102 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 103 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 104 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 105 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 106 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 107 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 108 * : הנרי, נורית, גפן, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 109 * : ששי, קשת, נורית, גפן, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 110 * : ששי, קשת, נורית, גפן, עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 111 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 112 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 113 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 114 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 115 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה  82 116 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ  82 117 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ 
82 118 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ  82 119 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ  82 120 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ  82 121 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ 
82 122 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ  82 123 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ  82 124 * : חיים, צינוביץ, צינוביץ  82 125 * : עוד, ישנם, ימים, כאלה, כאלה 
82 126 * : דן, שילון, אורי, פוגל, פוגל  82 127 * : דן, שילון, אורי, פוגל, פוגל  82 128 * : דן, שילון, אורי, פוגל, פוגל  82 129 * : דן, שילון, אורי, פוגל, פוגל 
82 130 * : דן, שילון, אורי, פוגל, פוגל  82 131 * : דן, שילון, אורי, פוגל, פוגל  82 132 * : דן, שילון, אורי, פוגל, פוגל  82 133 * : דן, שילון, אורי, פוגל, פוגל 
82 134 * : דן, שילון, שילון  82 135 * : מוסיכף, מוסיכף  82 136 * : מוסיכף, מוסיכף  82 137 * : מוסיכף, מוסיכף 
82 138 * : מוסיכף, מוסיכף  82 139 * : מוסיכף, מוסיכף  82 140 * : מוסיכף, מוסיכף  82 141 * : מוסיכף, מוסיכף 
82 142 * : מוסיכף, מוסיכף  82 143 * : מוסיכף, מוסיכף  82 144 * : מוסיכף, מוסיכף  82 145 * : מוסיכף, מוסיכף 
82 146 * : מוסיכף, מוסיכף  82 147 * : מוסיכף, מוסיכף  82 148 * : מוסיכף, מוסיכף  82 149 * : מוסיכף, מוסיכף 
82 150 * : מוסיכף, מוסיכף  82 151 * : מוסיכף, מוסיכף  82 152 * : מוסיכף, מוסיכף  82 153 * : מוסיכף, מוסיכף 
82 154 * : מוסיכף, מוסיכף  82 155 * : מוסיכף, מוסיכף  82 156 * : מוסיכף, מוסיכף  82 157 * : מוסיכף, מוסיכף 
82 158 * : מוסיכף, מוסיכף  82 159 * : מוסיכף, מוסיכף  82 160 * : מוסיכף, מוסיכף  82 161 * : מוסיכף, מוסיכף 
82 162 * : מוסיכף, מוסיכף  82 163 * : מוסיכף, מוסיכף  82 164 * : מוסיכף, מוסיכף  82 165 * : מוסיכף, מוסיכף 
82 166 * : מוסיכף, מוסיכף  82 167 * : יוחנן, צנגן, נחמן, שי, צנגן  82 168 * : רשת, רשת  82 169 * : רשת, רשת 
82 170 * : רשת, רשת  82 171 * : רשת, רשת  82 172 * : רשת, רשת  82 173 * : רשת, רשת 
82 174 * : רשת, רשת  82 175 * : רשת, רשת  82 176 * : רשת, רשת  82 177 * : רשת, רשת 
82 178 * : רשת, רשת  82 179 * : נחמן, שי, רשת, רשת  82 180 * : נחמן, שי, רשת, רשת  82 181 * : מיכה, לימור, נחמן, שי, רשת, רשת 
82 182 * : רשת, רשת  82 183 * : רשת, רשת  82 184 * : רשת, רשת  82 185 * : יוחנן, צנגן, מיכה, לימור, צנגן 
82 186 * : יוחנן, צנגן, מיכה, לימור, צנגן  82 187 * : יוחנן, צנגן, צנגן  82 188 * : יוחנן, צנגן, צנגן  82 189 * : יוחנן, צנגן, צנגן 
82 190 * : רשת, רשת  82 191 * : דן, שילון, שילון  82 192 * : גל, מור, גל  82 193 * : קלטות, מוסיכף, מוסיכף 
82 194 * : ישראלה, לוי, אולפני, הרצליה  82 195 * : ישראלה, לוי, אולפני, הרצליה  82 196 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  82 197 * : מרים, גרוס, ציון, אברהמיאן אברהמייאן 
82 198 * : מיכל, שילון, מיכל  82 199 * : מרים, גרוס, ציון, אברהמיאן אברהמייאן  82 200 * : מיכל, שילון, מיכל