80 001 * : כרמית, אלעד, עובדי, רשת, כרמית  80 4 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 5 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 6 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה 
80 7 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 8 * : יריב, בן, אליעזר, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 9 * : יריב, בן, אליעזר, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 10 * : כרמית, אלעד, עובדי, רשת, כרמית 
80 11 * : יריב, בן, אליעזר, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 12 * : בירה, ומצב, רוח, בירה  80 13 * : בירה, ומצב, רוח, בירה  80 14 * : בירה, ומצב, רוח, בירה 
80 15 * : כרמית, אלעד, עובדי, רשת, כרמית  80 16 * : כרמית, אלעד, עובדי, רשת, כרמית  80 17 * : אריה, אליאס, שלום, אסייג, אסייג  80 18 * : טל, ברודי, תרצה ברודי, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה 
80 19 * : בירה, ומצב, רוח, בירה  80 20 * : כרמית, אלעד, עובדי, רשת, כרמית  80 21 * : יריב, בן, אליעזר, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 22 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, בירה 
80 23 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 24 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 25 * : אריה, אליאס, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 26 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה 
80 27 * : כרמית, אלעד, עובדי, רשת, כרמית  80 28 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 29 * : שלום, אסייג, יריב, בן, אליעזר, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 30 * : אריה, אליאס, בירה, ומצב, רוח, בירה 
80 31 * : בירה, ומצב, רוח, בירה  80 32 * : בירה, ומצב, רוח, בירה  80 33 * : בירה, ומצב, רוח, בירה  80 34 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, בירה 
80 35 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 36 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 37 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 38 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, בירה 
80 39 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 40 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, בירה  80 41 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 42 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ 
80 43 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ  80 44 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ  80 45 * : שלמה, אורבך, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 46 * : שלמה, אורבך, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 47 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ  80 48 * : ברזיל, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 49 * : ברזיל, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 50 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ 
80 51 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ  80 52 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 53 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 54 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ 
80 55 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ  80 56 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ  80 57 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ  80 58 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ 
80 59 * : ברזיל, נוצץ, נוצץ  80 60 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 61 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 62 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ 
80 63 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 64 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 65 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 66 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ 
80 67 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 68 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 69 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 70 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 71 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 72 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 73 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 74 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 75 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 76 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 77 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 78 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
80 79 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 80 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 81 * : בני, כרמלי, שלמה, אורבך, אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 82 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
80 83 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 84 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 85 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 86 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
80 87 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  80 88 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  80 89 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  80 90 * : שלמה, אורבך, אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
80 91 * : שלמה, אורבך, אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 92 * : בני, כרמלי, שלמה, אורבך, אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 93 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 94 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
80 95 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  80 96 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  80 97 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  80 98 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ 
80 99 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 100 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 101 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 102 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
80 103 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 104 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 105 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 106 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
80 107 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 108 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 109 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 110 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
80 111 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 112 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 113 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  80 114 * : נוצץ, נוצץ 
80 115 * : לילי, בן, נון, שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 116 * : לביאה, הון, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 117 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 118 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 119 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 120 * : לביאה, הון, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 121 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 122 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 123 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 124 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 125 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 126 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 127 * : לילי, בן, נון, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 128 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 129 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 130 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 131 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 132 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 133 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 134 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 135 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 136 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 137 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 138 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 139 * : לביאה, הון, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 140 * : לביאה, הון, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 141 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 142 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
80 143 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 144 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  80 145 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 146 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ 
80 147 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 148 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 149 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ  80 150 * : ברזיל, שלמה, אורבך, נוצץ, נוצץ 
80 151 * : פאנץ' ליין, ליין  80 152 * : פאנץ' ליין, ליין  80 153 * : פאנץ' ליין, ליין  80 154 * : פאנץ' ליין, ליין 
80 155 * : פאנץ' ליין, ליין  80 156 * : פאנץ' ליין, ליין  80 157 * : פאנץ' ליין, ליין  80 158 * : פאנץ' ליין, ליין 
80 159 * : פאנץ' ליין, ליין  80 160 * : פאנץ' ליין, ליין  80 161 * : שלומי, גרונר, פאנץ' ליין, ליין  80 162 * : שלומי, גרונר, פאנץ' ליין, ליין 
80 163 * : פאנץ' ליין, ליין  80 164 * : פאנץ' ליין, ליין  80 165 * : פאנץ' ליין, ליין  80 166 * : פאנץ' ליין, ליין 
80 167 * : פאנץ' ליין, ליין  80 168 * : פאנץ' ליין, ליין  80 169 * : פאנץ' ליין, ליין  80 170 * : פאנץ' ליין, ליין 
80 171 * : פאנץ' ליין, ליין  80 172 * : פאנץ' ליין, ליין  80 173 * : פאנץ' ליין, ליין  80 174 * : פאנץ' ליין, ליין 
80 175 * : פאנץ' ליין, ליין  80 176 * : פאנץ' ליין, ליין  80 177 * : פאנץ' ליין, ליין  80 178 * : פאנץ' ליין, ליין 
80 179 * : פאנץ' ליין, ליין  80 180 * : פאנץ' ליין, ליין  80 181 * : פאנץ' ליין, ליין  80 182 * : פאנץ' ליין, ליין 
80 183 * : פאנץ' ליין, ליין  80 184 * : פאנץ' ליין, ליין  80 185 * : פאנץ' ליין, ליין  80 186 * : פאנץ' ליין, ליין 
80 187 * : פאנץ' ליין, ליין  80 188 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 189 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 190 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס 
80 191 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 192 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 193 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 194 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס 
80 195 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 196 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 197 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 198 * : משה, שגיב, מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס 
80 199 * : ריקי, אריאלי, אריאלי  80 200 * : ריקי, אריאלי, אריאלי  80 201 * : משה, שגיב, מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 202 * : משה, שגיב, מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס 
80 203 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 204 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 205 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס  80 206 * : מירב, לוין, דנונה, פרסומת, שטראוס, שטראוס