79 001 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 3 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 4 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 5 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 6 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 7 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 8 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 9 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 10 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 11 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  79 12 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  79 13 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו 
79 14 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  79 15 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 16 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 17 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 18 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  79 19 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  79 20 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  79 21 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 22 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 23 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 24 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 25 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 26 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 27 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 28 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 29 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 30 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 31 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 32 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 33 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 34 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 35 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 36 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 37 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 38 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 39 * : אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 40 * : ביתן, תערוכה, אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 41 * : ביתן, תערוכה, אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 42 * : ביתן, תערוכה, אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 43 * : ביתן, תערוכה, אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 44 * : ביתן, תערוכה, אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 45 * : ישראלה, לוי, חיים, פירר, ביתן, תערוכה, אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה 
79 46 * : ביתן, תערוכה, אולפני, הרצליה, הפקה, בניה, ופיתוח, הרצליה  79 47 * : גבי, גזית, ג'טה, לוקה, גזית  79 48 * : גבי, גזית, גזית  79 49 * : גבי, גזית, גזית, תרנגול, תרנגול 
79 50 * : גבי, גזית, גזית, תרנגול, תרנגול  79 51 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 52 * : גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, פיספוסים, פיספוסים  79 53 * : גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, פיספוסים, פיספוסים 
79 54 * : גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 55 * : גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 56 * : גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 57 * : גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך 
79 58 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 59 * : יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 60 * : יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 61 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך 
79 62 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 63 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 64 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 65 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך 
79 66 * : יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 67 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 68 * : יפעת, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 69 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך 
79 70 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 71 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 72 * : פיספוסים, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 73 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 74 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 75 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 76 * : עומר, לקנר, אסף, קמר, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 77 * : עומר, לקנר, אסף, קמר, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 78 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 79 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 80 * : יפעת, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 81 * : רועי, יגאל, שילון, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך 
79 82 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 83 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, יעקב, יענקלה, בן, סירא, תל, ברוך, ברוך  79 84 * : יוחנן צנגן, דליה, איציק, איציק  79 85 * : יוחנן צנגן, דליה, איציק, איציק 
79 86 * : שרון, אלי, האנה, האנה  79 87 * : יוחנן צנגן, דליה, איציק, איציק  79 88 * : הבלונדינית, הבלונדינית  79 89 * : דן, שילון, חיים, חג'ג', אלי, האנה, במעגל, במעגל 
79 90 * : דן, שילון, חיים, חג'ג', אלי, האנה, במעגל, במעגל  79 91 * : דן, שילון, חיים, חג'ג', אלי, האנה, במעגל, במעגל  79 92 * : דן, שילון, חיים, חג'ג', אלי, האנה, במעגל, במעגל  79 93 * : הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית 
79 94 * : הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית  79 95 * : הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית  79 96 * : אלי, האנה, הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית  79 97 * : אלי, האנה, הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית 
79 98 * : הפצצה, הבלונדינית, דן, שילון, חיים, חג'ג', אלי, האנה, במעגל, במעגל  79 99 * : דן, שילון, שילון  79 100 * : אלי, האנה, הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית  79 101 * : אלי, האנה, הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית 
79 102 * : אלי, האנה, הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית  79 103 * : אלי, האנה, הפצצה, הבלונדינית, הבלונדינית  79 104 * : דן, שילון, שילון  79 105 * : תמר, מיכל, ירון, שילון, תמר 
79 106 * : תמר, מיכל, ירון, שילון, תמר  79 107 * : תמר, שילון, תמר  79 108 * : תמר, שילון, תמר  79 109 * : תמר, שילון, תמר 
79 110 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 111 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 112 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 113 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון 
79 114 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 115 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 116 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 117 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון 
79 118 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 119 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 120 * : גשר, מליבו, נתיבי, איילון, איילון  79 121 * : עומר, לקנר, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 122 * : עומר, לקנר, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 123 * : עומר, לקנר, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 124 * : פטר, סלע, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 125 * : רואי, נרונסקי, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 126 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 127 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 128 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 129 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 130 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 131 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 132 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 133 * : עומר, לקנר, אסף, קמר, תל, ברוך, ברוך 
79 134 * : עומר, לקנר, אסף, קמר, תל, ברוך, ברוך  79 135 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 136 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 137 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 138 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 139 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 140 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 141 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 142 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 143 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 144 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 145 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 146 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 147 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 148 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 149 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 150 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 151 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 152 * : תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 153 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים 
79 154 * : גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 155 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 156 * : יגאל, שילון, גדי, יגיל, תל, ברוך, פיספוסים, פיספוסים  79 157 * 
79 158 * : פרידה, סיטון, מאמיה, מאמיה  79 159 *  79 160 * : פרידה, סיטון, מאמיה, מאמיה  79 161 * : פרידה, סיטון, מאמיה, מאמיה 
79 162 * : פרידה, סיטון, מאמיה, מאמיה  79 163 * : פרידה, סיטון, מאמיה, מאמיה  79 164 * : פרידה, סיטון, מאמיה, מאמיה  79 165 * : אלי, האנה, פרידה, סיטון, מאמאיה, מאמאיה 
79 166 * : אלי, האנה, פרידה, סיטון, מאמאיה, מאמאיה  79 167 * : אלי, האנה, פרידה, סיטון, מאמאיה, מאמאיה  79 168 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 169 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
79 170 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 171 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 172 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 173 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
79 174 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 175 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 176 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 177 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
79 178 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 179 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 180 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 181 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
79 182 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 183 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 184 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 185 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
79 186 * : איפור, מולה, עשת, איריס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  79 187 * : בועז, בן, ציון, ציון  79 188 * : בועז, בן, ציון, ציון  79 189 * : משה, שגיב, פאנץ' ליין, ליין 
79 190 * : משה, שגיב, פאנץ' ליין, ליין  79 191 * : משה, שגיב, פאנץ' ליין, ליין  79 192 * : משה, שגיב, פאנץ' ליין, ליין  79 193 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
79 194 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 195 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 196 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 197 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
79 198 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 199 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 200 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 201 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
79 202 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 203 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 204 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  79 205 * : יוחנן, צנגן, צנגן