75 001 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  75 3 * : אריק, שרון, דן, שילון, שלמה, מינץ, מינץ  75 4 * : אריק, שרון, דן, שילון, שלמה, מינץ, מינץ  75 5 * : אריק, שרון, דן, שילון, שלמה, מינץ, מינץ 
75 6 * : אריק, שרון, דן, שילון, שלמה, מינץ, מינץ  75 7 * : אריק, שרון, דן, שילון, שלמה, מינץ, מינץ  75 8 * : אריק, שרון, דן, שילון, שלמה, מינץ, מינץ  75 9 * : שרון, גבע, קרני, רונן, שמיר, אפרת, נחום, הלפרין, שמרית, נחמקין, נחמקין 
75 10 * : שרון, גבע, קרני, אפרת, נחום, הלפרין, שמרית, נחמקין, נחמקין  75 11 * : אריק, שרון, שרון  75 12 * : אריק, שרון, שרון  75 13 * : אריק, שרון, שרון 
75 14 * : אריק, שרון, שרון  75 15 * : אריק, שרון, שרון  75 16 * : אריק, שרון, שרון  75 17 * : אריק, שרון, שרון 
75 18 * : אריק, שרון, שרון  75 19 * : לילי, שרון, ליאורה, לנדאו, אריק, שרון, שרון  75 20 * : דן, שילון, חולצה, שילון  75 21 * : דן, שילון, חולצה, שילון 
75 22 * : דן, שילון, חולצה, שילון  75 23 * : דן, שילון, חולצה, שילון  75 24 * : עובדי, רשת, עובדי  75 25 * : איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור 
75 26 * : איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור  75 27 * : נתן, זהבי, איציק, גליקסברג, דן, שילון, נתן  75 28 * : יום, הולדת, גילה, אלמגור, פאנץ' ליין, ליין  75 29 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור 
75 30 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור  75 31 * : רונן, שמיר, כרמית, אלעד, אלעד  75 32 * : רונן, שמיר, כרמית, אלעד, אלעד  75 33 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, אלמגור 
75 34 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, שחורי  75 35 * : פרח, רותם, רותם  75 36 * : אריק, שרון, שרון  75 37 * : אריק, שרון, שרון 
75 38 * : ליאורה, לנדאו, לנדאו  75 39 * : רקדנית, רקדנית  75 40 * : דן, שילון, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 41 * : חיים, משה, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני 
75 42 * : דן, שילון, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 43 * : חיים, משה, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 44 * : חיים, משה, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 45 * : דן, שילון, חיים, משה, שלי, גיל, גיל 
75 46 * : במעגל, במעגל  75 47 * : חיים, משה, במעגל, במעגל  75 48 * : חיים, משה, במעגל, במעגל  75 49 * : דני, ווסלי, ווסלי 
75 50 * : דני, ווסלי, ווסלי  75 51 * : מלכת, היופי, דן, שילון, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 52 * : מלכת, היופי, דן, שילון, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 53 * : חיים, משה, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני 
75 54 * : חיים, משה, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 55 * : חיים, משה, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 56 * : דן, שילון, חיים, משה, שלי, גיל, גיל  75 57 * : במעגל, במעגל 
75 58 * : חיים, משה, במעגל, במעגל  75 59 * : חיים, משה, במעגל, במעגל  75 60 * : דני, ווסלי, ווסלי  75 61 * : דני, ווסלי, ווסלי 
75 62 * : דן, שילון, חיים, משה, דני, ווסלי, ווסלי  75 63 * : דן, שילון, חיים, משה, משה  75 64 * : דן, שילון, חיים, משה, משה  75 65 * : במעגל, במעגל 
75 66 * : במעגל, במעגל  75 67 * : במעגל, במעגל  75 68 * : במעגל, במעגל  75 69 * : במעגל, במעגל 
75 70 * : במעגל, במעגל  75 71 * : במעגל, במעגל  75 72 * : במעגל, במעגל  75 73 * : במעגל, במעגל 
75 74 * : במעגל, במעגל  75 75 * : במעגל, במעגל  75 76 * : שמרית, נחמקין, שמרית  75 77 * : מלכת היופי במעגל, במעגל 
75 78 * : מלכת היופי במעגל, במעגל  75 79 * : מלכת היופי במעגל, במעגל  75 80 * : מלכת היופי במעגל, במעגל  75 81 * : מלכת היופי במעגל, במעגל 
75 82 * : מלכת, היופי, דן, שילון, רווית, רוית, ירקוני, ירקוני  75 83 * : מלכת היופי במעגל, במעגל  75 84 * : מלכת היופי במעגל, במעגל  75 85 * : מלכת היופי במעגל, במעגל 
75 86 * : מלכת היופי במעגל, במעגל  75 87 * : מלכת היופי במעגל, במעגל  75 88 * : מלכת היופי במעגל, במעגל  75 89 * : איתי, רותם, רותם 
75 90 * : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  75 91 * : ירדנה, הראל, הראל  75 92 * : ירדנה, הראל, הראל  75 93 * : גל, מור, גל 
75 94 * : גל, מור, גל  75 95 * : פרח, רותם, איתי, רותם, רותם  75 96 * : איתי, רותם, רותם  75 97 * : ילד, עובדי, רשת, רשת 
75 98 * : ילי, בן, טובים, טובים  75 99 * : ילי, בן, טובים, טובים  75 100 * : ילי, בן, טובים, טובים  75 101 * : רשת, רשת 
75 102 * : שמרית, נחמקין, שמרית  75 103 * : איתי, רותם, רותם  75 104 * : איתי, רותם, רותם  75 105 * : ילי, בן, טובים, איתי, רותם, רותם 
75 106 * : נחמן, שי, יוחנן, צנגן, צנגן  75 107 * : גל, מור, גל  75 108 * : מיכה, לימור, דלית, קורל, קורל  75 109 * : עובדי, רשת, רשת 
75 110 * : ילד, עובדי, רשת, רשת  75 111 * : עובדי, רשת, רשת  75 112 * : ילד, עובדי, רשת, רשת  75 113 * : ילד, עובדי, רשת, רשת 
75 114 * : ילד, עובדי, רשת, רשת  75 115 * : יוחנן, צנגן, צנגן  75 116 * : מיכה, לימור, יוחנן, צנגן, צנגן  75 117 * : נחמן, שי, שי 
75 118 * : עובדי, רשת, רשת  75 119 * : עובדי, רשת, רשת  75 120 * : מיכה, לימור, דני, ווסלי, ווסלי  75 121 * : ילד, עובדי, רשת, רשת 
75 122 * : עובדי, רשת, רשת  75 123 * : עובדי, רשת, רשת  75 124 * : נחמן, שי, יוחנן, צנגן, צנגן  75 125 * : יוחנן, צנגן, צנגן 
75 126 * : נחמן, שי, שי  75 127 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 128 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 129 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה 
75 130 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 131 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 132 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 133 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה 
75 134 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 135 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 136 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 137 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה 
75 138 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 139 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 140 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 141 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה 
75 142 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 143 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 144 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 145 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה 
75 146 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 147 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 148 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 149 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה 
75 150 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 151 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 152 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 153 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה 
75 154 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 155 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 156 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, מנשה  75 157 * : אושרת, אשרת, קוטלר, קוטלר 
75 158 * : אושרת, אשרת, קוטלר, קוטלר  75 159 * : שאול, אייזנברג, אייזנברג  75 160 * : אושרת, אשרת, קוטלר, קוטלר  75 161 * : אושרת, אשרת, קוטלר, קוטלר 
75 162 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 163 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 164 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 165 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
75 166 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 167 * : בני, ברק, ברק  75 168 * : בני, ברק, ברק, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 169 * : בני, ברק, ברק, אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
75 170 * : דניאלה, שמי, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 171 * : בני, ברק, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 172 * : בני, ברק, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 173 * : אולפני, הרצליה, בנייה, ופיתוח, פיתוח 
75 174 * : אולפני, הרצליה, בנייה, ופיתוח, פיתוח  75 175 * : אולפני, הרצליה, בנייה, ופיתוח, פיתוח  75 176 * : בני, ברק, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  75 177 * : יונה, אליאן, אליאן 
75 178 * : יונה, אליאן, אליאן  75 179 * : יונה, אליאן, אליאן  75 180 * : יונה, אליאן, אליאן  75 181 * : יונה, אליאן, אליאן 
75 182 * : יונה, אליאן, אליאן  75 183 * : יונה, אליאן, אליאן  75 184 * : יונה, אליאן, אליאן  75 185 * : יונה, אליאן, אליאן 
75 186 * : יונה, אליאן, אליאן  75 187 * : יונה, אליאן, אליאן  75 188 * : יונה, אליאן, אליאן  75 189 * : יונה, אליאן, אליאן 
75 190 * : יונה, אליאן, אליאן  75 191 * : יונה, אליאן, אליאן  75 192 * : יונה, אליאן, אליאן  75 193 * : יונה, אליאן, אליאן 
75 194 * : יונה, אליאן, אליאן  75 195 * : יונה, אליאן, אליאן  75 196 * : יונה, אליאן, אליאן  75 197 * : הילה, אלפרט, יונה, אליאן, אליאן 
75 198 * : הילה, אלפרט, יונה, אליאן, אליאן  75 199 * : יונה, אליאן, אליאן  75 200 * : יונה, אליאן, אליאן  75 201 * : הילה, אלפרט, אלפרט 
75 202 * : יונה, אליאן, אליאן  75 203 * : הילה, אלפרט, יונה, אליאן, אליאן  75 204 * : הילה, אלפרט, יונה, אליאן, אליאן  75 205 * : יונה, אליאן, אליאן 
75 206 * : הילה, אלפרט, אלפרט  75 207 * : יונה, אליאן, אליאן  75 208 * : יונה, אליאן, אליאן  75 209 * : יונה, אליאן, אליאן 
75 210 * : הילה, אלפרט, יונה, אליאן, אליאן  75 211 * : הילה, אלפרט, יונה, אליאן, אליאן  75 212 * : הילה, אלפרט, אלפרט