72 001 *  72 3 *  72 4 *  72 5 * 
72 6 *  72 7 *  72 8 *  72 9 * 
72 10 *  72 11 *  72 12 *  72 13 * 
72 14 *  72 15 *  72 16 *  72 17 * 
72 18 *  72 19 *  72 20 *  72 21 * 
72 22 *  72 23 *  72 24 *  72 25 * 
72 26 *  72 27 *  72 28 *  72 29 * 
72 30 *  72 31 *  72 32 * : מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף  72 33 * : מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף 
72 34 * : נתן, דטנר, מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף  72 35 * : נתן, דטנר, מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף  72 36 * : נתן, דטנר, מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף  72 37 * : נתן, דטנר, מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף 
72 38 * : נתן, דטנר, מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף  72 39 * : נתן, דטנר, מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף  72 40 * : נתן, דטנר, מסיבה, יום, הולדת, מיכל, שילון, גולף, גולף  72 41 * : אביגדור, קהלני, דליה, קהלני, אהרון, איפלה 
72 42 * : פיספוסים, פיספוסים  72 43 *  72 44 * : פיספוסים, פיספוסים  72 45 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 46 * : פיספוסים, פיספוסים  72 47 * : פיספוסים, פיספוסים  72 48 * : פיספוסים, פיספוסים  72 49 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 50 * : פיספוסים, פיספוסים  72 51 * : פיספוסים, פיספוסים  72 52 * : פיספוסים, פיספוסים  72 53 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 54 * : פיספוסים, פיספוסים  72 55 * : פיספוסים, פיספוסים  72 56 * : פיספוסים, פיספוסים  72 57 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 58 * : פיספוסים, פיספוסים  72 59 * : פיספוסים, פיספוסים  72 60 * : פיספוסים, פיספוסים  72 61 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 62 * : פיספוסים, פיספוסים  72 63 * : פיספוסים, פיספוסים  72 64 * : פיספוסים, פיספוסים  72 65 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 66 * : פיספוסים, פיספוסים  72 67 * : פיספוסים, פיספוסים  72 68 * : פיספוסים, פיספוסים  72 69 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 70 * : פיספוסים, פיספוסים  72 71 * : פיספוסים, פיספוסים  72 72 * : פיספוסים, פיספוסים  72 73 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 74 * : פיספוסים, פיספוסים  72 75 * : פיספוסים, פיספוסים  72 76 * : פיספוסים, פיספוסים  72 77 * : פיספוסים, פיספוסים 
72 78 * : פיספוסים, פיספוסים  72 79 * : פיספוסים, פיספוסים  72 80 * : פיספוסים, פיספוסים  72 81 * : אבי, קושניר, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 82 * : מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 83 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 84 * : אבי, קושניר, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 85 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 86 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 87 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 88 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 89 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 90 * : מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 91 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 92 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 93 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 94 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 95 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 96 * : דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 97 * : דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 98 * : מוני, מושונוב, דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 99 * : מוני, מושונוב, דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 100 * : אבי, קושניר, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 101 * : מוני, מושונוב, אבי, קושניר, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 102 * : מוני, מושונוב, דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 103 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 104 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 105 * : מוני, מושונוב, אבי, קושניר, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 106 * : מוני, מושונוב, אבי, קושניר, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 107 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 108 * : אבי, קושניר, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 109 * : מוני, מושונוב, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 110 * : דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 111 * : מוני, מושונוב, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 112 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 113 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 114 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 115 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 116 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 117 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 118 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 119 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 120 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 121 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 122 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 123 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 124 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 125 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 126 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 127 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 128 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 129 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 130 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 131 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 132 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 133 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 134 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 135 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, תל אביב  72 136 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, תל אביב  72 137 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 138 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 139 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 140 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 141 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 142 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 143 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 144 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 145 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 146 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 147 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 148 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 149 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 150 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 151 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 152 * : צעירי, תל אביב, תל אביב  72 153 * : צעירי, תל אביב, תל אביב 
72 154 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 155 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 156 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 157 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 158 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 159 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 160 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 161 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 162 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 163 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 164 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 165 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 166 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 167 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 168 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 169 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 170 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 171 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 172 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 173 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 174 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 175 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 176 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 177 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 178 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 179 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 180 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 181 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 182 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 183 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 184 * : זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 185 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 186 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 187 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 188 * : אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, דב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו  72 189 * : מיכה, לימור, אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו 
72 190 * : מיכה, לימור, אבי, קושניר, מוני, מושונוב, דובלה, דוב, גליקמן, זהו, זה, ולא, אחרת, זהו