71 001 *  71 3 *  71 4 *  71 5 * 
71 6 *  71 7 *  71 8 *  71 9 * 
71 10 *  71 11 *  71 12 *  71 13 * 
71 14 *  71 15 *  71 16 *  71 17 * 
71 18 *  71 19 *  71 20 *  71 21 * 
71 22 *  71 23 *  71 24 *  71 25 * 
71 26 *  71 27 *  71 28 *  71 29 * 
71 30 *  71 31 *  71 32 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 33 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט 
71 34 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 35 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 36 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 37 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט 
71 38 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 39 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 40 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 41 * : עובדי, רשת, כרמית, אלעד, שמואל, אוקון, נחושתן, רשת 
71 42 * : עובדי, רשת, כרמית, אלעד, שמואל, אוקון, נחושתן, רשת  71 43 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 44 * : בני, בכר, דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 45 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד 
71 46 * : בני, בכר, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 47 * : בני, בכר, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 48 * : דן, שילון, אחד, על, אחד  71 49 * : דן, שילון, אחד, על, אחד 
71 50 * : יהורם, גאון, גאון  71 51 * : יהורם, גאון, גאון  71 52 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 53 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד 
71 54 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 55 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 56 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 57 * : חנוכה, חנוכיה, אורי, קריב, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 58 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 59 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 60 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 61 * : חנוכה, חנוכיה, אורי, קריב, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 62 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 63 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 64 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 65 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 66 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 67 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 68 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 69 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד 
71 70 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 71 * : חנוכה, חנוכיה, אורי, קריב, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 72 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 73 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 74 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 75 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 76 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 77 * : אורי, קריב, חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 78 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 79 * : חנוכה, חנוכיה, אורי, קריב, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 80 * : חנוכה, חנוכיה, אורי, קריב, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 81 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד 
71 82 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 83 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 84 * : בני, בכר, דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 85 * 
71 86 *  71 87 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 88 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 89 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 90 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 91 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 92 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 93 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד 
71 94 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 95 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 96 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 97 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 98 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 99 * : דן, שילון, שולמית, אלוני, אחד, על, אחד  71 100 * : ירדנה, הראל, עובדי, רשת, רשת  71 101 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 102 * : ירדנה, הראל, עובדי, רשת, רשת  71 103 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 104 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 105 * : ירדנה, הראל, עובדי, רשת, רשת 
71 106 * : ירדנה, הראל, עובדי, רשת, רשת  71 107 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 108 * : איריס, זמל, עובדי, רשת, רשת  71 109 * : חנוכה, חנוכיה, גילה, אלמגור, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 110 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 111 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 112 * : איריס, זמל, עובדי, רשת, רשת  71 113 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 114 * : פיילוט, אולפני, הרצליה, פיילוט  71 115 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 116 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 117 * : דלית, קורל, יוסי, בן, שאנן, טלי, בן, טובים, רותי, אגמי, עובדי, טכנאי, רשת, רשת 
71 118 * : גל, מור, עובדי, רשת, רשת  71 119 * : אורי, קריב, שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 120 * : גל, מור, עובדי, רשת, רשת  71 121 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון 
71 122 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 123 * : עובדי, רשת, רשת  71 124 * : עובדי, רשת, רשת  71 125 * : עובדי, רשת, רשת 
71 126 * : שניידר, פתח תקווה, יהורם, גאון, גאון  71 127 * : לוחמים, לוחמי, סומו, סומו  71 128 * : לוחמים, לוחמי, סומו, סומו  71 129 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק 
71 130 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 131 * : טלי, בן, טובים, טובים  71 132 * : כלילה, גאון, כלילה  71 133 * : שרה, גאון, שרה 
71 134 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 135 * : טלי, בן, טובים, טובים  71 136 * : טלי, בן, טובים, טובים  71 137 * : דלית, קורל, יוסי, בן, שאנן, טלי, בן, טובים, רותי, אגמי, עובדי, טכנאי, רשת, רשת 
71 138 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 139 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 140 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 141 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק 
71 142 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 143 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 144 * : יהורם, גאון, שרה, גאון, שרה  71 145 * : יהורם, גאון, שרה, גאון, שרה 
71 146 * : יהורם, גאון, שרה, גאון, שרה  71 147 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 148 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 149 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק 
71 150 * : יהורם, גאון, שרה, גאון, שרה  71 151 * : יהורם, גאון, שרה, גאון, שרה  71 152 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 153 * : יהורם, גאון, שרה, גאון, שרה 
71 154 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 155 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 156 * : פרידה, יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 157 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה 
71 158 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 159 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 160 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 161 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק 
71 162 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 163 * : כלילה, גאון, כלילה  71 164 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 165 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק 
71 166 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 167 * : יהורם, גאון, שרה, גאון, שרה  71 168 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 169 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה 
71 170 * : דליק, ווליניץ, מדליק, דליק  71 171 * : דני, ליטני, גיטרה, ליטני  71 172 * : משה, שגיב, יעל, שגיב  71 173 * : מסעדה, מאמאיה, מסעדה 
71 174 * : אלי, אפללו, השליש, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 175 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 176 * : משה, שגיב, יעל, שגיב  71 177 * : משה, שגיב, יעל, שגיב 
71 178 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 179 * : פרידה, יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 180 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 181 * : יהורם, גאון, הילה, גאון 
71 182 * : בני, כרמלי, אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 183 * : משה, שגיב, יעל, שגיב  71 184 * : בני, כרמלי, משה, שגיב, יעל, שגיב  71 185 * : יהורם, גאון, הילה, גאון 
71 186 * : יהורם, גאון, הילה, גאון  71 187 * : שרה, גאון, שרה  71 188 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 189 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב 
71 190 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 191 * : יוסי, סיטון, פרידה, סיטון, אלי, אפללו, השליש, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 192 * : יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 193 * : שרה, גאון, יהורם, גאון, הילה, גאון 
71 194 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 195 * : דויד, ברוזה, ברוזה  71 196 * : בני, כרמלי, נתן, מנספלד, צורי, דורון, צורי  71 197 * : שרה, גאון, יהורם, גאון, הילה, גאון 
71 198 * : שרה, גאון, גאון  71 199 * : יוסי, סיטון, פרידה, סיטון, אלי, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 200 * : יעקב, אגמון, איציק, גליקסברג, בירה, ומצב, רוח, רוח  71 201 * : יעקב, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח 
71 202 * : נתן, זהבי, יעקב, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  71 203 * : פרידה, יהורם, גאון, מסעדה, מאמאיה, מסעדה  71 204 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 205 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב 
71 206 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 207 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 208 * : שרון, בירה, ומצב, רוח, רוח  71 209 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב 
71 210 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  71 211 * : יעקב, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  71 212 * : דויד, ברוזה, ברוזה  71 213 * : דויד, ברוזה, ברוזה 
71 214 * : דויד, ברוזה, ברוזה  71 215 * : דויד, ברוזה, ברוזה  71 216 * : דני, ליטני, בירה, ומצב, רוח, רוח  71 217 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח 
71 218 * : יעקב, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  71 219 * : יעקב, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח