70 001 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  70 3 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 4 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 5 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 6 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 7 * : רופא, כפרי, כפרי  70 8 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  70 9 * : מיכל, זוארץ, זוארץ 
70 10 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  70 11 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  70 12 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  70 13 * : מיכל, זוארץ, זוארץ 
70 14 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 15 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 16 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 17 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 18 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 19 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 20 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 21 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 22 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 23 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 24 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 25 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 26 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 27 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 28 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 29 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 30 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 31 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 32 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 33 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 34 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 35 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 36 * : רופא, כפרי, כפרי  70 37 * : רופא, כפרי, כפרי 
70 38 * : רופא, כפרי, כפרי  70 39 * : רופא, כפרי, כפרי  70 40 * : רופא, כפרי, כפרי  70 41 * : רופא, כפרי, כפרי 
70 42 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 43 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 44 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 45 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 46 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 47 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 48 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 49 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 50 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 51 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 52 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 53 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 54 * : רופא, כפרי, כפרי  70 55 * : רופא, כפרי, כפרי  70 56 * : רופא, כפרי, כפרי  70 57 * : רופא, כפרי, כפרי 
70 58 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 59 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 60 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 61 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 62 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 63 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 64 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 65 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 66 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 67 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 68 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 69 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 70 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 71 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 72 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 73 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 74 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 75 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 76 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 77 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 78 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 79 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 80 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 81 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 82 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 83 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 84 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 85 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 86 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 87 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 88 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 89 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 90 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 91 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 92 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 93 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 94 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 95 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 96 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 97 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 98 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 99 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 100 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 101 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 102 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 103 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 104 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 105 * : רופא, כפרי, כפרי 
70 106 * : רופא, כפרי, כפרי  70 107 * : רופא, כפרי, כפרי  70 108 * : רופא, כפרי, כפרי  70 109 * : רופא, כפרי, כפרי 
70 110 * : רופא, כפרי, כפרי  70 111 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 112 * : במאי, אדיר, זיק, אדיר  70 113 * : במאי, אדיר, זיק, אדיר 
70 114 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 115 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 116 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 117 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 118 * : רופא, כפרי, כפרי  70 119 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 120 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 121 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 122 * : רופא, כפרי, כפרי  70 123 * : רופא, כפרי, כפרי  70 124 * : רופא, כפרי, כפרי  70 125 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 126 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 127 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 128 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 129 * : רופא, כפרי, כפרי 
70 130 * : במאי, אדיר, זיק, אדיר  70 131 * : במאי, אדיר, זיק, אדיר  70 132 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 133 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 134 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 135 * : רופא, כפרי, כפרי  70 136 * : רופא, כפרי, כפרי  70 137 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 138 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 139 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 140 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 141 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 142 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 143 * : רופא, כפרי, כפרי  70 144 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 145 * : במאי, אדיר, זיק, רופא, כפרי, כפרי 
70 146 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 147 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 148 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 149 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 150 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 151 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 152 * : רופא, כפרי, כפרי  70 153 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 154 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 155 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 156 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 157 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 158 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 159 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 160 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 161 * : מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי 
70 162 * : מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 163 * : מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 164 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 165 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 166 * : מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 167 * : מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 168 * : מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 169 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 170 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 171 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 172 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 173 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 174 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 175 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 176 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 177 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 178 * : מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 179 * : זאב, שמשוני, מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 180 * : מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 181 * : מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי 
70 182 * : זאב, שמשוני, מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 183 * : זאב, שמשוני, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 184 * : רופא, כפרי, כפרי  70 185 * : רופא, כפרי, כפרי 
70 186 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 187 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 188 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 189 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 190 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 191 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 192 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 193 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 194 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 195 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 196 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 197 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 198 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 199 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 200 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 201 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 202 * : מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 203 * : במאי, אדיר, זיק, רופא, כפרי, כפרי  70 204 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 205 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 206 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 207 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 208 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 209 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 210 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 211 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 212 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 213 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 214 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 215 * : צלם, רופא, כפרי, כפרי  70 216 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 217 * : זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 218 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 219 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 220 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 221 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 222 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 223 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 224 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 225 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 226 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 227 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 228 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 229 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 230 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 231 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 232 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 233 * : רופא, כפרי, כפרי 
70 234 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 235 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 236 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 237 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 238 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 239 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 240 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 241 * : מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי 
70 242 * : רופא, כפרי, כפרי  70 243 * : מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 244 * : מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  70 245 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 246 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 247 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 248 * : אדיר, זיק, מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 249 * : מיכל, זוארץ, מאפרת, איפור, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי 
70 250 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 251 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 252 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 253 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 254 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 255 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 256 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי  70 257 * : מיכל, זוארץ, זאב, שמשוני, רופא, כפרי, כפרי 
70 258 * : יעל, זוארץ, מיכל, זוארץ, יעל  70 259 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 260 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 261 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 262 * : יעל, זוארץ, מיכל, זוארץ, יעל  70 263 * : אדיר, זיק, יעל, זוארץ, מיכל, זוארץ, יעל  70 264 * : אדיר, זיק, יעל, זוארץ, מיכל, זוארץ, יעל  70 265 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 266 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 267 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 268 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי  70 269 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
70 270 * : מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי