69 001 * : ראלף, קליין, קליין  69 3 * : ראלף, קליין, קליין  69 4 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 5 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 6 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 7 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 8 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 9 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 10 * : יורם ארבל, ראלף, קליין, קליין  69 11 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 12 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 13 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 14 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 15 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 16 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 17 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 18 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 19 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 20 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 21 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 22 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 23 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 24 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 25 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 26 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 27 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 28 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 29 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 30 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 31 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 32 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 33 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 34 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 35 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט  69 36 * : יגאל, שילון, אפרת, דרור, דרור  69 37 * : במעגל, ספורט, עם, יורם, ארבל, ספורט 
69 38 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 39 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 40 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 41 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה 
69 42 * : ערוץ, הילדיםטל, ברמן, ברמן  69 43 * : ערוץ, הילדיםטל, ברמן, ברמן  69 44 * : ערוץ, הילדיםטל, ברמן, ברמן  69 45 * : עמי, גניגר, יגאל, שילון, עריכה, עריכה 
69 46 * : עמי, גניגר, יגאל, שילון, עריכה, עריכה  69 47 * : פיספוסים, פיספוסים  69 48 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  69 49 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
69 50 * : פאנץ' ליין, ליין  69 51 * : פאנץ' ליין, ליין  69 52 * : פאנץ' ליין, ליין  69 53 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 54 * : פאנץ' ליין, ליין  69 55 * : פאנץ' ליין, ליין  69 56 * : פאנץ' ליין, ליין  69 57 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 58 * : פאנץ' ליין, ליין  69 59 * : פאנץ' ליין, ליין  69 60 * : פאנץ' ליין, ליין  69 61 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 62 * : פאנץ' ליין, ליין  69 63 * : פאנץ' ליין, ליין  69 64 * : פאנץ' ליין, ליין  69 65 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 66 * : פאנץ' ליין, ליין  69 67 * : פאנץ' ליין, ליין  69 68 * : פאנץ' ליין, ליין  69 69 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 70 * : פאנץ' ליין, ליין  69 71 * : פאנץ' ליין, ליין  69 72 * : פאנץ' ליין, ליין  69 73 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 74 * : פאנץ' ליין, ליין  69 75 * : פאנץ' ליין, ליין  69 76 * : פאנץ' ליין, ליין  69 77 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 78 * : פאנץ' ליין, ליין  69 79 * : פאנץ' ליין, ליין  69 80 * : פאנץ' ליין, ליין  69 81 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 82 * : פאנץ' ליין, ליין  69 83 * : פאנץ' ליין, ליין  69 84 * : פאנץ' ליין, ליין  69 85 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 86 * : פאנץ' ליין, ליין  69 87 * : פאנץ' ליין, ליין  69 88 * : פאנץ' ליין, ליין  69 89 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 90 * : פאנץ' ליין, ליין  69 91 * : פאנץ' ליין, ליין  69 92 * : פאנץ' ליין, ליין  69 93 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 94 * : פאנץ' ליין, ליין  69 95 * : פאנץ' ליין, ליין  69 96 * : פאנץ' ליין, ליין  69 97 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 98 * : פאנץ' ליין, ליין  69 99 * : פאנץ' ליין, ליין  69 100 * : פאנץ' ליין, ליין  69 101 * : פאנץ' ליין, ליין 
69 102 * : פאנץ' ליין, ליין  69 103 * : פאנץ' ליין, ליין  69 104 * : פאנץ' ליין, ליין  69 105 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 106 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 107 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 108 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 109 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 110 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 111 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 112 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 113 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 114 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 115 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 116 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 117 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 118 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 119 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 120 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 121 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 122 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 123 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 124 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 125 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 126 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 127 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 128 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 129 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 130 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 131 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 132 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 133 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 134 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 135 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 136 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 137 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 138 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 139 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 140 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 141 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
69 142 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 143 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 144 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  69 145 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה 
69 146 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 147 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 148 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 149 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה 
69 150 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 151 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 152 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 153 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה 
69 154 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 155 * : ברבש, אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 156 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 157 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה 
69 158 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 159 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 160 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 161 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה 
69 162 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 163 * : אולפני, הרצליה, הפקה, הפקה  69 164 * : אולפני, הרצליה, בקרה, בקרה  69 165 * : אולפני, הרצליה, בקרה, בקרה 
69 166 * : אולפני, הרצליה, בקרה, בקרה  69 167 * : אולפני, הרצליה, בקרה, בקרה  69 168 * : אולפני, הרצליה, בקרה, בקרה  69 169 * : אולפני, הרצליה, בקרה, בקרה 
69 170 * : משה, תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 171 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 172 : נוי, רמון, בסיוני, התרמה, ניצן, ניצן  69 173 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, התרמה, ניצן, ניצן 
69 174 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 175 * : התרמה, ניצן, ניצן  69 176 * : התרמה, ניצן, ניצן  69 177 * : התרמה, ניצן, ניצן 
69 178 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 179 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 180 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 181 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן 
69 182 * : חיים, רמון, פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 183 * : אריה, אורנשטיין, יפה, אורנשטיין, התרמה, ניצן, ניצן  69 184 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 185 * : התרמה, ניצן, ניצן 
69 186 * : שוקי, פורר, התרמה, ניצן, ניצן  69 187 * : מוטי, רייף, התרמה, ניצן, ניצן  69 188 * : משה, תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 189 * : התרמה, ניצן, ניצן 
69 190 * : מוטי, רייף, התרמה, ניצן, ניצן  69 191 * : אריה, אורנשטיין, יפה, אורנשטיין, התרמה, ניצן, ניצן  69 192 : נוי, רמון, תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 193 : נוי, רמון, אלי, ישראלי, תאומים, התרמה, ניצן, ניצן 
69 194 * : תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 195 * : תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 196 * : מוחמד, בסיוני, תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 197 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, נוי, רמון, התרמה, ניצן, ניצן 
69 198 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, נוי, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 199 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, נוי, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 200 * : מוחמד, בסיוני, חיים, רמון, נוי, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 201 * : יפה, אורנשטיין, התרמה, ניצן, ניצן 
69 202 : חיים, רמון, נוי, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 203 : נוי, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 204 * : פנינה, רמון, מוטי, רייף, התרמה, ניצן, ניצן  69 205 * : פנינה, רמון, מוטי, רייף, התרמה, ניצן, ניצן 
69 206 * : חיים, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 207 * : התרמה, ניצן, ניצן  69 208 * : מוטי, רייף, התרמה, ניצן, ניצן  69 209 * : פנינה, רמון, יעקב, טרנר, אריאלה, טרנר, התרמה, ניצן, ניצן 
69 210 * : חיים, רמון, אלישבע, מילוא, מוחמד, בסיוני, התרמה, ניצן, ניצן  69 211 * : התרמה, ניצן, ניצן  69 212 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 213 * : חיים, רמון, אלישבע, מילוא, מוחמד, בסיוני, התרמה, ניצן, ניצן 
69 214 * : משה, תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 215 * : מוטי, רייף, אלי, ישראלי, התרמה, ניצן, ניצן  69 216 * : רוני, מילוא, התרמה, ניצן, ניצן  69 217 * : חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, התרמה, ניצן, ניצן 
69 218 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 219 * : אלישבע, מילוא, רוני, מילוא, התרמה, ניצן, ניצן  69 220 * : תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 221 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן 
69 222 * : פנינה, רמון, אירוע, התרמה, ניצן, ניצן  69 223 * : משה, תאומים, מוחמד, בסיוני, אירוע, התרמה, ניצן, ניצן  69 224 * : תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 225 : חיים, רמון, נוי, רמון, בסיוני, אירוע, התרמה, ניצן, ניצן 
69 226 * : משה, תאומים, מוחמד, בסיוני, אירוע, התרמה, ניצן, ניצן  69 227 * : פנינה, רמון, אירוע, התרמה, ניצן, ניצן  69 228 * : רוני, מילוא, חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, אירוע, התרמה, ניצן, ניצן  69 229 * : אירוע, התרמה, ניצן, ניצן 
69 230 * : רוני, מילוא, חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, אירוע, התרמה, ניצן, ניצן  69 231 * : רוני, מילוא, חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, אירוע, התרמה, ניצן, ניצן  69 232 * : התרמה, ניצן, ניצן  69 233 * : התרמה, ניצן, ניצן 
69 234 * : מוחמד, בסיוני, אלישבע, מילוא, התרמה, ניצן, ניצן  69 235 * : משה, תאומים, התרמה, ניצן, ניצן  69 236 * : פנינה, רמון, אלישבע, מילוא, רוני, מילוא, התרמה, ניצן, ניצן  69 237 * : פנינה, רמון, רוני, מילוא, התרמה, ניצן, ניצן 
69 238 * : פנינה, רמון, רוני, מילוא, התרמה, ניצן, ניצן  69 239 * : פנינה, רמון, רוני, מילוא, התרמה, ניצן, ניצן  69 240 * : אלישבע, מילוא, רוני, מילוא, התרמה, ניצן, ניצן  69 241 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן 
69 242 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 243 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 244 * : התרמה, ניצן, ניצן  69 245 * : התרמה, ניצן, ניצן 
69 246 * : פנינה, רמון, התרמה, ניצן, ניצן  69 247 * : התרמה, ניצן, ניצן