68 001 * : נטע, גוב, מאפרת, איפור, איפור  68 3 * : בני, בכר, יגאל, שילון, נטע, גוב, מאפרת, איפור, איפור  68 4 * : נטע, גוב, מאפרת, איפור, איפור  68 5 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, יגאל, שילון, יצפאן 
68 6 * : ספי, ריבלין, יגאל, שילון, ריבלין  68 7 * : ספי, ריבלין, יגאל, שילון, ריבלין  68 8 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, יגאל, שילון, יצפאן  68 9 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, יגאל, שילון, יצפאן 
68 10 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, יגאל, שילון, יצפאן  68 11 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, יגאל, שילון, יצפאן  68 12 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, יגאל, שילון, יצפאן  68 13 * : פיספוסים, פיספוסים 
68 14 * : פיספוסים, פיספוסים  68 15 * : פיספוסים, פיספוסים  68 16 * : בני, בכר, פיספוסים, פיספוסים  68 17 * : ספי, ריבלין, בני, בכר, פיספוסים, פיספוסים 
68 18 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, יגאל, שילון, יצפאן  68 19 * : פיספוסים, פיספוסים  68 20 * : אלי, יצפאן, בני, בכר, יגאל, שילון, יצפאן  68 21 * : אלי, יצפאן, בני, בכר, יגאל, שילון, יצפאן 
68 22 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, ריבלין  68 23 * : אלי, יצפאן, ספי, ריבלין, ריבלין  68 24 * : פיספוסים, פיספוסים  68 25 * : פיספוסים, פיספוסים 
68 26 * : פיספוסים, פיספוסים  68 27 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  68 28 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  68 29 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
68 30 * : יגאל, שילון, בני, בכר, יגאל, שילון, יצפאן  68 31 * : יגאל, שילון, בני, בכר, יגאל  68 32 * : ליבני, יגאל, שילון, שילון  68 33 * : נטע, גוב, ליבני, יגאל, שילון, בני, בכר, יגאל 
68 34 * : תמר, שילון, פיספוסים, פיספוסים  68 35 * : תמר, שילון, פיספוסים, פיספוסים  68 36 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  68 37 * : פיספוסים, פיספוסים 
68 38 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  68 39 * : חלי, גולדנברג, דן, תורן, תורן  68 40 * : חלי, גולדנברג, דן, תורן, תורן  68 41 * : חלי, גולדנברג, דן, תורן, תורן 
68 42 * : חלי, גולדנברג, דן, תורן, תורן  68 43 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 44 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 45 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
68 46 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 47 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 48 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 49 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
68 50 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 51 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 52 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 53 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
68 54 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 55 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 56 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 57 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
68 58 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 59 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 60 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 61 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
68 62 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 63 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 64 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 65 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
68 66 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 67 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 68 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 69 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
68 70 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 71 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 72 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 73 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
68 74 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  68 75 * : זאב, בנימין, בגין, בגין  68 76 * : ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 77 * : ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין 
68 78 * : חיים, רמון, בני, בכר, בכר  68 79 * : כרמית, אלעד, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 80 * : חיים, רמון, בני, בכר, כרמית, אלעד, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 81 * : חיים, רמון, בני, בכר, כרמית, אלעד, זאב, בנימין, בגין, בגין 
68 82 * : חיים, רמון, רמון  68 83 * : ניסים, משעל, בני, בכר, בכר  68 84 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 85 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין 
68 86 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 87 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 88 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 89 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין 
68 90 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 91 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 92 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 93 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין 
68 94 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 95 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 96 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 97 * : בני, בכר, חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין 
68 98 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין, בגין  68 99 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, משעל  68 100 * : חיים, רמון, ניסים, משעל, משעל  68 101 * : ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין 
68 102 * : ניסים, משעל, זאב, בנימין, בגין  68 103 * : אולפהי, הרצליה, הרצליה  68 104 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 105 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 106 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 107 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 108 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 109 * : מלכה, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 110 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 111 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 112 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 113 * : שרית, ישי, לוי, דני, רופ, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 114 * : שרית, ישי, לוי, דני, רופ, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 115 * : בני, בכר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 116 * : בני, בכר, הרב, עובדיה, טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 117 * : הרב, עובדיה, טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 118 * : הרב, עובדיה, טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 119 * : הרב, עובדיה, טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 120 * : הרב, עובדיה, טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 121 * : הרב, עובדיה, טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 122 * : הרב, עובדיה, טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 123 * : בני, בכר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 124 * : טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 125 * : טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 126 * : טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 127 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 128 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 129 * : שרית, ישי, לוי, דני, רובס, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 130 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 131 * : מאפרת, איפור, משכית, קורן, קורן  68 132 * : בני, בכר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 133 * : גניגר, גניגר 
68 134 * : טוביה, צפיר, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 135 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 136 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 137 * : אלי, ארן, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 138 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 139 * : אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 140 * : חופני, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי  68 141 * : חופני, אולפן, זה, הסוד, שלי, שלי 
68 142 * : וינטרוב, שחורי, וינטרוב  68 143 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 144 * : אילנית, חופני, אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 145 * : יוחנן, צנגן, נתן, מנספלד, מנספלד 
68 146 * : חופני, אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 147 * : איציק, גליקסברג, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 148 * : איציק, גליקסברג, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 149 * : איציק, גליקסברג, בירה, ומצב, רוח, רוח 
68 150 * : וינטרוב, שחורי, וינטרוב  68 151 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 152 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 153 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח 
68 154 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 155 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 156 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 157 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח 
68 158 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 159 * : אולפן, בירה, ומצב, רוח, רוח  68 160 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, וינטרוב  68 161 * : בירה, ומצב, רוח, רוח 
68 162 * : וינטרוב, שחורי, וינטרוב  68 163 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 164 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 165 * : בירה, ומצב, רוח, רוח 
68 166 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 167 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 168 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 169 * : חופני, בירה, ומצב, רוח, רוח 
68 170 * : בירה, ומצב, רוח, רוח גילה, אלמגור, אלמגור  68 171 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 172 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 173 * : שלומי, גרונר, בירה, ומצב, רוח, רוח 
68 174 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  68 175 * : גילה, אלמגור, אלמגור  68 176 * : בני, כרמלי, במאי, במאי  68 177 * : בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
68 178 * : בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  68 179 * : גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, במעגל, במעגל  68 180 * : במעגל, במעגל  68 181 * : במעגל, במעגל 
68 182 * : במעגל, במעגל  68 183 * : במעגל, במעגל  68 184 * : בני, כרמלי, במאי, במאי  68 185 * : בני, כרמלי, במאי, במאי 
68 186 * : בני, כרמלי, במאי, במאי  68 187 * : במעגל, במעגל  68 188 * : במעגל, במעגל  68 189 * : במעגל, במעגל 
68 190 * : במעגל, במעגל  68 191 * : במעגל, במעגל  68 192 * : במעגל, במעגל  68 193 * : דן, שילון, גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, במעגל, במעגל 
68 194 * : גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, במעגל, במעגל  68 195 * : במעגל, במעגל  68 196 * : דן, שילון, גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, במעגל, במעגל  68 197 * : שייע, פיינגבאום, דני, ווסלי, שמואל, אוקון, נחושתן, שייע 
68 198 * : רפול, רפאל, איתן, דן, שילון, גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, במעגל, במעגל  68 199 * : רפול, רפאל, איתן, דן, שילון, גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, במעגל, במעגל  68 200 * : רפול, רפאל, איתן, אלדד, זיו, זיו  68 201 * : רפול, רפאל, איתן, איתן 
68 202 * : רפול, רפאל, איתן, איתן  68 203 * : שייע, פיינגבאום, מוטלה, שפיגלר, שייע  68 204 * : גיורא, שפיגל, שייע, פיינגבאום, מוטלה, שפיגלר, שייע  68 205 * : דן, שילון, גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, במעגל, במעגל 
68 206 * : מוטלה, שפיגלר, רפול, רפאל, איתן, איתן  68 207 * : גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, שפיגלר  68 208 * : גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, שפיגלר  68 209 * : משה, נוי, גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, שפיגלר 
68 210 * : משה, נוי, גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, שפיגלר  68 211 * : מוטלה, שפיגלר, שפיגלר  68 212 * : שמרית, נחמקין אברהמי, עובדי רשת, שמרית  68 213 * : רפול, רפאל, איתן, שמרית, נחמקין אברהמי, עובדי רשת, שמרית 
68 214 * : שמרית, נחמקין אברהמי, עובדי רשת, שמרית  68 215 * : שמרית, נחמקין אברהמי, עובדי רשת, שמרית