66 001 66_001 : נתן, דטנר, צעירי, תל אביב, אביב  66 4 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 5 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 6 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב 
66 7 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 8 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 9 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 10 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב 
66 11 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 12 * : נתן, דטנר, צעירי, תל אביב, אביב  66 13 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 14 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב 
66 15 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 16 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 17 * : נתן, דטנר, צעירי, תל אביב, אביב  66 18 * : נתן, דטנר, צעירי, תל אביב, אביב 
66 19 * : נתן, דטנר, צעירי, תל אביב, אביב  66 20 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 21 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 22 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 23 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 24 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 25 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 26 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 27 * : נתן, דטנר, צעירי, תל אביב, אביב  66 28 * : נתן, דטנר, צעירי, תל אביב, אביב  66 29 * : נתן, דטנר, צעירי, תל אביב, אביב  66 30 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 31 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 32 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 33 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 34 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 35 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 36 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 37 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 38 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 39 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 40 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 41 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 42 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב 
66 43 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 44 * : זמל, זמל  66 45 * : זמל, זמל  66 46 * : זמל, זמל 
66 47 * : זמל, זמל  66 48 * : זמל, זמל  66 49 * : זמל, זמל  66 50 * : זמל, זמל 
66 51 * : זמל, זמל  66 52 * : זמל, זמל  66 53 * : זמל, זמל  66 54 * : זמל, זמל 
66 55 * : זמל, זמל  66 56 * : זמל, זמל  66 57 * : זמל, זמל  66 58 * : זמל, זמל 
66 59 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 60 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 61 * : חיים, איריס, זמל, זמל  66 62 * : זמל, זמל 
66 63 * : זמל, זמל  66 64 * : זמל, זמל  66 65 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 66 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 67 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 68 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 69 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 70 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 71 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 72 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 73 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 74 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 75 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 76 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 77 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 78 * : צעירי, תל אביב, אביב 
66 79 * : צעירי, תל אביב, אביב  66 80 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל אביב, אביב  66 81 * : אלי, יצפאן, אור, כהן, נדב, כהן, כהן  66 82 * : אלי, יצפאן, יצפאן 
66 83 * : פיספוסים, פיספוסים  66 84 * : צביקה, וולך, ירון, שילון, אלי, יצפאן, אור, כהן, נדב, כהן, כהן  66 85 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  66 86 * : יגאל, שילון, אור, כהן, נדב, כהן, כהן 
66 87 * : יגאל, שילון, אור, כהן, נדב, כהן, כהן  66 88 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  66 89 * : אלי, יצפאן, אור, כהן, נדב, כהן, כהן  66 90 * : מאיר, סוויסה, אלי, יצפאן, יצפאן 
66 91 * : מאיר, סוויסה, אלי, יצפאן, יצפאן  66 92 * : פיספוסים, פיספוסים  66 93 * : פיספוסים, פיספוסים  66 94 * : צביקה, וולך, תמר, שילון, מיכל, שילון, אור, כהן, נדב, כהן, כהן 
66 95 * : צביקה, וולך, תמר, שילון, אור, כהן, נדב, כהן, כהן  66 96 * : מאיר, סוויסה, סוויסה  66 97 * : שלום, אסייג, ארז, טל, מאיר, סוויסה, סוויסה  66 98 * : מאיר, סוויסה, סוויסה 
66 99 * : שלום, אסייג, אסייג  66 100 * : ארז, טל, טל  66 101 * : רינת, קליין, פיספוסים, פיספוסים  66 102 * : מאיר, סוויסה, סוויסה 
66 103 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 104 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 105 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 106 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
66 107 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 108 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 109 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 110 * : שלום, אסייג, ארז, טל, מאיר, סוויסה, פיספוסים, פיספוסים 
66 111 * : שלום, אסייג, ארז, טל, מאיר, סוויסה, פיספוסים, פיספוסים  66 112 * : פיספוסים, פיספוסים  66 113 * : פיספוסים, פיספוסים  66 114 * : שלום, אסייג, ארז, טל, מאיר, סוויסה, פיספוסים, פיספוסים 
66 115 * : שלום, אסייג, ארז, טל, מאיר, סוויסה, פיספוסים, פיספוסים  66 116 * : שלום, אסייג, ארז, טל, מאיר, סוויסה, פיספוסים, פיספוסים  66 117 * : שלום, אסייג, ארז, טל, מאיר, סוויסה, פיספוסים, פיספוסים  66 118 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
66 119 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 120 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 121 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 122 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
66 123 * : פיספוסים, פיספוסים  66 124 * : פיספוסים, פיספוסים  66 125 * : פיספוסים, פיספוסים  66 126 * : פיספוסים, פיספוסים 
66 127 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 128 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 129 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 130 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
66 131 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 132 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 133 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 134 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
66 135 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 136 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 137 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 138 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
66 139 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 140 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 141 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  66 142 * : פאנץ' ליין, ליין 
66 143 * : פאנץ' ליין, ליין  66 144 * : פאנץ' ליין, ליין  66 145 * : יגאל, שילון, תמר, שילון, בני, כרמלי, פיספוסים, פיספוסים  66 146 * : ירון, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
66 147 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 148 * : הפרס, הראשון, הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 149 * : פיספוסים, פיספוסים  66 150 * : יגאל, שילון, צביקה, הדר, הפרס, הראשון, הפרס, פיספוסים, פיספוסים 
66 151 * : יגאל, שילון, צביקה, הדר, הפרס, הראשון, הפרס, פיספוסים, פיספוסים  66 152 * : יגאל, שילון, צביקה, הדר, הפרס, הראשון, הפרס, פיספוסים, פיספוסים  66 153 * : יגאל, שילון, צביקה, הדר, הפרס, הראשון, הפרס, פיספוסים, פיספוסים  66 154 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים 
66 155 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 156 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 157 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 158 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים 
66 159 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 160 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 161 * : רחל, גולדבלט, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  66 162 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
66 163 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  66 164 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  66 165 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 166 * : צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים 
66 167 * : אקי, אבני, יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 168 * : יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 169 * : יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 170 * : יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים 
66 171 * : פיספוסים, פיספוסים  66 172 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  66 173 * : אקי, אבני, יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 174 * : אקי, אבני, יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים 
66 175 * : אקי, אבני, יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 176 * : אקי, אבני, יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 177 * : אקי, אבני, יגאל, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 178 * : מיכל, כרמלי, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים 
66 179 * : מיכל, כרמלי, עדי, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 180 * : מיכל, כרמלי, עדי, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 181 * : עדי, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים  66 182 * : עדי, שילון, צביקה, הדר, פיספוסים, פיספוסים 
66 183 * : צביקה, הדר, בהצגה, בסינרמה, בסינרמה  66 184 * : יעקב, וולך, מיכל, שילון, יעקב  66 185 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 186 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
66 187 * : פיספוסים, פיספוסים  66 188 * : פיספוסים, פיספוסים  66 189 * : פיספוסים, פיספוסים  66 190 * : פיספוסים, פיספוסים 
66 191 * : פיספוסים, פיספוסים  66 192 * : פיספוסים, פיספוסים  66 193 * : פיספוסים, פיספוסים  66 194 * : פיספוסים, פיספוסים 
66 195 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 196 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 197 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים  66 198 * : הפרס, הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
66 199 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פנינה, רוזנבלום, פיספוסים, פיספוסים  66 200 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פנינה, רוזנבלום, פיספוסים, פיספוסים  66 201 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פנינה, רוזנבלום, פיספוסים, פיספוסים  66 202 * : דן, שילון, יגאל, שילון, ליאורה, לנדאו, לנדאו 
66 203 * : דן, שילון, יגאל, שילון, ליאורה, לנדאו, לנדאו  66 204 * : דן, שילון, יגאל, שילון, ליאורה, לנדאו, לנדאו  66 205 * : דן, שילון, יגאל, שילון, ליאורה, לנדאו, לנדאו  66 206 * : דן, שילון, יגאל, שילון, ליאורה, לנדאו, לנדאו 
66 207 * : דן, שילון, יגאל, שילון, ליאורה, לנדאו, לנדאו  66 208 * : פיספוסים, פיספוסים  66 209 * : פיספוסים, פיספוסים  66 210 * : פיספוסים, פיספוסים 
66 211 * : דן, שילון, יגאל, שילון  66 212 * : דן, שילון, יגאל, שילון  66 213 * : דן, שילון, יגאל, שילון, ליאורה, לנדאו, לנדאו  66 214 * : זהבה, שילון, שילון 
66 215 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  66 216 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  66 217 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  66 218 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
66 219 * : בני, כרמלי, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים