65 001 : אריק, שרון, במעגל, במעגל  65 3 * : אריק, שרון, במעגל, במעגל  65 4 * : אריק, שרון, במעגל, במעגל  65 5 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 6 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 7 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 8 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 9 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 10 * : אריק, שרון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 11 * : אריק, שרון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 12 * : אריק, שרון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 13 * : אריק, שרון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 14 * : רקדניות, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 15 * : רקדניות, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 16 * : שלמה, מינץ, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 17 * : רקדנית, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 18 * : רקדנית, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 19 * : רקדנית, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 20 * : רקדנית, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 21 * : דני, ווסלי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 22 * : אריק, שרון, שלמה, מינץ, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 23 * : שלמה, מינץ, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 24 * : אריק, שרון, שלמה, מינץ, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 25 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 26 * : אריק, שרון, שלמה, מינץ, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 27 * : רקדניות, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 28 * : רקדניות, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 29 * : רקדניות, ברזיל, דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 30 * : דן, שילון, בשידור, חי, משה, נוי, במעגל, במעגל  65 31 * : אריק, שרון, שלמה, מינץ, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 32 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 33 * : אריק, שרון, שלמה, מינץ, במעגל, במעגל 
65 34 * : שלמה, מינץ, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 35 * : אריק, שרון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 36 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 37 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 38 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 39 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 40 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 41 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 42 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  65 43 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 44 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 45 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 46 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 47 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 48 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 49 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 50 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 51 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 52 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 53 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 54 * : חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 55 * : חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 56 * : חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 57 * : רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל 
65 58 * : רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 59 * : רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 60 * : רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 61 * : רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל 
65 62 * : רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 63 * : רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 64 * : חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 65 * : דן, שילון, רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל 
65 66 * : דן, שילון, רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 67 * : דן, שילון, רחל, אטאס, חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 68 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 69 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 70 * : חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 71 * : פנינה, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 72 * : פנינה, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  65 73 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
65 74 * : חיים, רמון, במעגל, במעגל  65 75 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 76 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 77 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 78 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 79 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 80 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 81 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 82 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 83 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 84 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 85 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 86 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 87 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 88 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 89 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 90 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 91 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 92 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 93 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 94 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 95 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 96 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 97 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 98 * : משה, שגיב, עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 99 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 100 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 101 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 102 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 103 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 104 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 105 * : דני, ווסלי, שמואל, נחושתן, אוקון, עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 106 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 107 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 108 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  65 109 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
65 110 *  65 111 * : עידו, ברקן, עידו  65 112 * : עידו, ברקן, עידו  65 113 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
65 114 * : אורלי, גלובס, גלובס  65 115 * : אורלי, גלובס, גלובס  65 116 * : אורלי, גלובס, גלובס  65 117 * : יורם, גלובס, גלובס 
65 118 * : יורם, גלובס, גלובס  65 119 * : אורי, פורת, יורם, גלובס, גלובס  65 120 * : אורלי, גלובס, גיל, גלובס, יורם, גלובס, גלובס  65 121 * : אורלי, גלובס, גיל, גלובס, יורם, גלובס, גלובס 
65 122 * : אורלי, גלובס, יורם, גלובס, גלובס  65 123 * : אורלי, גלובס, יורם, גלובס, גלובס  65 124 * : יהודה, ברקן, אורלי, גלובס, גלובס  65 125 * : אורלי, גלובס, גלובס 
65 126 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  65 127 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  65 128 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  65 129 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
65 130 * : יהודה, ברקן, עידו, ברקן, עידו  65 131 * : יהודה, ברקן, אורלי, גלובס, גלובס  65 132 * : יהודה, ברקן, עידו, ברקן, עידו  65 133 * : איילת, מנחמי, סיפורי, תל אביב, כל הכרטיסים, אזלו, אזלו 
65 134 * : איילת, מנחמי, סיפורי, תל אביב, כל הכרטיסים, אזלו, אזלו  65 135 * : אירינה, שיינמן, שלמור, שלמור  65 136 * : אירינה, שיינמן, שלמור, שלמור  65 137 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
65 138 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  65 139 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  65 140 * : יוקי, אריה, גניגר, גניגר  65 141 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
65 142 * : אירינה, שיינמן, שלמור, שלמור  65 143 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  65 144 * : עמי, גניגר, גניגר  65 145 * : עמי, גניגר, גניגר 
65 146 * : עמי, גניגר, גניגר  65 147 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  65 148 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  65 149 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר 
65 150 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  65 151 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  65 152 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  65 153 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר 
65 154 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  65 155 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  65 156 * : משרד, משרדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  65 157 * : משרד, משרדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
65 158 * : עמי, גניגר, משרד, משרדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  65 159 * : משרד, משרדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  65 160 * : יוקי, אריה, גניגר, עמי, גניגר, גניגרמשרד, משרדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  65 161 * : משרד, משרדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
65 162 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דנה, שבס, במעגל, במעגל  65 163 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דנה, שבס, במעגל, במעגל  65 164 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דנה, שבס, במעגל, במעגל  65 165 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דורון, סלומון, במעגל, במעגל 
65 166 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דנה, שבס, במעגל, במעגל  65 167 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דנה, שבס, במעגל, במעגל  65 168 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דנה, שבס, במעגל, במעגל  65 169 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דנה, שבס, במעגל, במעגל 
65 170 * : דנה, שבס, דנה  65 171 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דורון, סלומון, במעגל, במעגל  65 172 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דורון, סלומון, במעגל, במעגל  65 173 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דורון, סלומון, במעגל, במעגל 
65 174 * : דן, שילון, דורון, סלומון, במעגל, במעגל  65 175 * : דן, שילון, שמעון, שבס, דורון, סלומון, במעגל, במעגל  65 176 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  65 177 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
65 178 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  65 179 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  65 180 * : יגאל, שילון, הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 181 * : שלום, אסייג, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
65 182 * : שלום, אסייג, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  65 183 * : שלום, אסייג, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  65 184 * : שלום, אסייג, יגאל, שילון, הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 185 * : שלום, אסייג, יגאל, שילון, הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
65 186 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 187 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 188 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 189 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
65 190 * : יגאל, שילון, הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 191 * : יגאל, שילון, הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 192 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 193 * : יגאל, שילון, הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
65 194 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 195 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 196 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 197 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים 
65 198 * : הפרס הראשון, פיספוסים, פיספוסים  65 199 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 200 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 201 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים 
65 202 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 203 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 204 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 205 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים 
65 206 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 207 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 208 * : יגאל, שילון, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 209 * : איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים 
65 210 * : איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 211 * : איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 212 * : איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  65 213 * : איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים