64 001 * : ירדנה, ארזי, ארזי  64 3 * : חיים, רמון, ז'וז', זוזו, חלסטרה, צביקה, הדר, זוזו  64 4 * : דני, ווסלי, חיים, רמון, חדר, איפור, איפור  64 5 * : דן, שילון, חיים, רמון, חדר, איפור, איפור 
64 6 * : חיים, רמון, כרמית, אלעד, אלעד  64 7 * : דני, ווסלי, חיים, רמון, חדר, איפור, איפור  64 8 * : נוי, רמון, 'וז', זוזו, חלסטרה, צביקה, הדר, זוזו  64 9 * : חיים, רמון, ז'וז', זוזו, חלסטרה, צביקה, הדר, זוזו 
64 10 * : חיים, רמון, ז'וז', זוזו, חלסטרה, צביקה, הדר, זוזו  64 11 * : ז'וז', זוזו, חלסטרה, צביקה, הדר, זוזו  64 12 * : במעגל, במעגל  64 13 * : דן, שילון, חיים, רמון, במעגל, במעגל 
64 14 * : דן, שילון, חיים, רמון, במעגל, במעגל  64 15 * : דן, שילון, חיים, רמון, במעגל, במעגל  64 16 * : דן, שילון, חיים, רמון, במעגל, במעגל  64 17 * : דני, ווסלי, חיים, רמון, חדר, איפור, איפור 
64 18 * : רובי, פורת, שובל, רובי  64 19 * : רובי, פורת, שובל, רובי  64 20 * : רובי, פורת, שובל, רובי  64 21 * : חנוכה, סופגניה, רשת, רשת 
64 22 * : חנוכה, סופגניה, רשת, רשת  64 23 * : ז'וז', זוזו, חלסטרה, צביקה, הדר, זוזו, שילון, חלסטרה  64 24 * : חיים, רמון, במעגל, במעגל  64 25 * : ז'וז', זוזו, חלסטרה, צביקה, הדר, זוזו, שילון, חלסטרה 
64 26 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 27 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 28 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 29 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן 
64 30 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 31 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 32 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 33 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן 
64 34 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 35 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 36 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 37 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן 
64 38 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 39 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 40 * : צילום, פרסומת, באולפני, נווה, אילן, אילן  64 41 * : שמרית, נחמקין, נחמקין 
64 42 * : עובדי, רשת, רשת  64 43 * : דן, שילון, בשידור, חי, חי  64 44 * : בני, כרמלי, כרמלי  64 45 * : דן, שילון, בשידור, חי, חי 
64 46 * : יפעת, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  64 47 * : פיספוסים, פיספוסים  64 48 * : פיספוסים, פיספוסים  64 49 * : ג'וליאן, שגרן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים 
64 50 * : ג'וליאן, שגרן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  64 51 * : ג'וליאן, שגרן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  64 52 * : ג'וליאן, שגרן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  64 53 * : ג'וליאן, שגרן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים 
64 54 * : ג'וליאן, שגרן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  64 55 * : ג'וליאן, שגרן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים  64 56 * : שלום, אסייג, אסייג  64 57 * : ג'וליאן, שגרן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים 
64 58 * : פיספוסים, פיספוסים  64 59 * : צביקה, וולך, פיספוסים, פיספוסים  64 60 * : הנרי, ג'וליאן, שגרן, הנרי  64 61 * : ג'וליאן, שגרן, שלום, אסייג, איתי, שגב, פיספוסים, פיספוסים 
64 62 * : פיספוסים, פיספוסים  64 63 * : פיספוסים, פיספוסים  64 64 * : פיספוסים, פיספוסים  64 65 * : צביקה, וולך, פיספוסים, פיספוסים 
64 66 * : דן, שילון, תוכי, במעגל, במעגל  64 67 * : דן, שילון, תוכי, במעגל, במעגל  64 68 * : דן, שילון, שוקי, לרר, תוכי, במעגל, במעגל  64 69 * : דן, שילון, תוכי, במעגל, במעגל 
64 70 * : דן, שילון, תוכי, במעגל, במעגל  64 71 * : דן, שילון, תוכי, במעגל, במעגל  64 72 * : דן, שילון, שוקי, לרר, יאיר, צבן, תוכי, במעגל, במעגל  64 73 * : דן, שילון, שוקי, לרר, יאיר, צבן, תוכי, במעגל, במעגל 
64 74 * : ריקי, אריאלי, ריקי  64 75 * : תוכי, ריקי, אריאלי, ריקי  64 76 * : דן, שילון, שוקי, לרר, יאיר, צבן, תוכי, במעגל, במעגל  64 77 * : תוכי, ריקי, אריאלי, ריקי 
64 78 * : שוקי, לרר, יאיר, צבן, תוכי, במעגל, במעגל  64 79 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  64 80 * : דן, שילון, יאיר, צבן, במעגל, במעגל  64 81 * : דן, שילון, יאיר, צבן, במעגל, במעגל 
64 82 * : דן, שילון, יאיר, צבן, במעגל, במעגל  64 83 * : דן, שילון, יאיר, צבן, במעגל, במעגל  64 84 * : יאיר, צבן, במעגל, במעגל  64 85 * : במעגל, במעגל 
64 86 * : שלי, גיל, שלי  64 87 * : שלי, גיל, שלי  64 88 * : פאנץ', ליין, ליין  64 89 * : פאנץ', ליין, ליין 
64 90 * : פאנץ', ליין, ליין  64 91 * : פאנץ', ליין, ליין  64 92 * : פאנץ', ליין, ליין  64 93 * : פאנץ', ליין, ליין 
64 94 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  64 95 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  64 96 * : דן, שילון, יאיר, צבן, במעגל, במעגל  64 97 * : שלי, גיל, שלי 
64 98 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 99 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 100 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 101 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים 
64 102 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 103 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 104 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 105 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים 
64 106 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 107 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 108 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 109 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים 
64 110 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 111 * : ספי, ריבלין, פיספוסים, פיספוסים  64 112 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 113 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי 
64 114 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 115 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 116 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 117 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי 
64 118 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 119 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 120 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 121 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי 
64 122 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 123 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  64 124 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  64 125 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי 
64 126 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 127 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 128 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 129 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי 
64 130 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 131 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 132 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 133 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי 
64 134 * : הקלטה, אולפן, ירדנה, ארזי, ארזי  64 135 * : דן, שילון, מרגול, מרגלית, צנעני, צנעני  64 136 * : חדר, אורחים, במעגל, במעגל  64 137 * : חדר, אורחים, במעגל, במעגל 
64 138 * : חדר, אורחים, במעגל, במעגל  64 139 * : חדר, אורחים, במעגל, במעגל  64 140 * : חדר, אורחים, במעגל, במעגל  64 141 * : עמיר, פרץ, מרגול, מרגלית, צנעני, צנעני 
64 142 * : עמיר, פרץ, שמרית, נחמקין, בייבי, סיטר, סיטר  64 143 * : עמיר, פרץ, שמרית, נחמקין, בייבי, סיטר, סיטר  64 144 * : שמרית, נחמקין, בייבי, סיטר, סיטר  64 145 * : דן, שילון, שילון 
64 146 * : דן, שילון, שילון  64 147 * : עמיר, פרץ, דן, שילון, פרץ  64 148 * : דן, שילון, בייבי, סיטר, במעגל, במעגל  64 149 * : מירי, שילון, ציביון, ציביון 
64 150 * : עמיר, פרץ, בייבי, סיטר, סיטר  64 151 * : במעגל, במעגל  64 152 * : במעגל, במעגל  64 153 * : במעגל, במעגל 
64 154 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  64 155 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  64 156 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  64 157 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
64 158 * : שמרית, נחמקין, בייבי, סיטר, סיטר  64 159 * : דן, שילון, בייבי, סיטר, במעגל, במעגל  64 160 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  64 161 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
64 162 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  64 163 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  64 164 * : במעגל, במעגל  64 165 * : במעגל, במעגל 
64 166 * : במעגל, במעגל  64 167 * : דן, שילון, עמיר, פרץ, במעגל, במעגל  64 168 * : עמיר, פרץ, נעמה, נבון, במעגל, במעגל  64 169 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
64 170 * : דן, שילון, מרגול, מרגלית, צנעני, צנעני  64 171 * : מירי, שילון, ציביון, ציביון  64 172 * : דן, שילון, בשידור, חי, ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 173 * : דן, שילון, דן, חמיצר, שמואל, רוזן, במעגל, במעגל 
64 174 * : ענת, דרייגור, במעגל, במעגל  64 175 * : דן, שילון, בשידור, חי, ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 176 * : דן, שילון, בשידור, חי, ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 177 * : במעגל, במעגל 
64 178 * : דן, שילון, בשידור, חי, ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 179 * : דן, שילון, בשידור, חי, ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 180 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגלדן, שילון, בשידור, חי, ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 181 * : ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל 
64 182 * : ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 183 * : שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 184 * : שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 185 * : דן, שילון, בשידור, חי, ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל 
64 186 * : שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 187 * : ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 188 * : דן, חמיצר, במעגל, במעגל  64 189 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
64 190 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  64 191 * : ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 192 * : ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 193 * : מפוחית, שבח, וייס, במעגל, במעגל 
64 194 * : ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 195 * : ענת, דרייגור, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 196 * : כדור, סל, ענת, דרייגור, במעגל, במעגל  64 197 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
64 198 * : דן, חמיצר, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 199 * : דן, שילון, דן, חמיצר, שמואל, רוזן, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 200 * : דן, שילון, שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 201 * : דן, שילון, שבח, וייס, במעגל, במעגל 
64 202 * : שבח, וייס, במעגל, במעגל  64 203 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  64 204 * : שמרית, נחמקין, שבח, וייס, וייס  64 205 * : שמרית, נחמקין, שבח, וייס, וייס