63 001 : משה, נוי, תזמורת, במעגל, במעגל  63 3 * : משה, נוי, תזמורת, במעגל, במעגל  63 4 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 5 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן 
63 6 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 7 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 8 * : משה, נוי, תזמורת, במעגל, במעגל  63 9 * : משה, נוי, תזמורת, במעגל, במעגל 
63 10 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 11 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 12 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 13 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן 
63 14 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 15 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 16 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 17 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן 
63 18 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 19 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 20 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 21 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן 
63 22 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 23 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 24 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 25 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן 
63 26 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 27 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 28 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 29 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן 
63 30 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 31 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 32 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 33 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן 
63 34 * : דן, שילון, הרב, הרב  63 35 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 36 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 37 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן 
63 38 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 39 * : דן, שילון, ציפי, שביט, אלונה, פרידמן, פרידמן  63 40 * : יהורם, גאון, משה, תמר, ירון, ליאורה, לנדאו, יגאל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 41 * : יהורם, גאון, משה, תמר, ירון, ליאורה, לנדאו, יגאל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 42 * : יהורם, גאון, משה, תמר, ירון, ליאורה, לנדאו, יגאל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 43 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 44 * : ירון, שילון, אייל, משה, גאון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 45 * : יהורם, גאון, משה, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 46 * : יהורם, גאון, משה, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 47 * : יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 48 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 49 * : יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 50 * : יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 51 * : יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 52 * : נטע, גוב, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 53 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 54 * : יהורם, גאון, משה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 55 * : עינת, ארד, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 56 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 57 * : אייל, שילון, יהורם, גאון, ליאורה, לנדאו, יגאל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 58 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, ליאורה, לנדאו, יגאל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 59 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 60 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 61 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 62 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 63 * : נטע, גוב, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 64 * : ליאורה, לנדאו, שרית, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 65 * : משה, דוד, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 66 * : קוקה, קולה, משה, דוד, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 67 * : יהורם, גאון, יגאל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 68 * : ליאורה, לנדאו, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 69 * : ליאורה, לנדאו, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 70 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 71 * : חוף, הנכים, יהודה, וידבסקי, רוית, וידבסקי  63 72 * : חוף, הנכים, יהודה, וידבסקי, רוית, וידבסקי  63 73 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 74 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 75 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 76 * : נטע, גוב, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 77 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 78 * : יהורם, גאון, משה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 79 * : ליאורה, לנדאו, יהורם, גאון, אייל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 80 * : ליאורה, לנדאו, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 81 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 82 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 83 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 84 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 85 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 86 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 87 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 88 * : יהורם, גאון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 89 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 90 * : יהורם, גאון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 91 * : תמר, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 92 * : משה, דוד, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 93 * : ליאורה, לנדאו, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 94 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 95 * : אורן, שמוקלר, יהורם, גאון, יגאל, שילון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 96 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 97 * : משה, דוד, גאון, תמר, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 98 * : יהורם, גאון, משה, דוד, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 99 * : ירון, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 100 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 101 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 102 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 103 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 104 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 105 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 106 * : יהורם, גאון, משה, דוד, גאון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 107 * : יגאל, שילון, ליאורה, לנדאו, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 108 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 109 * : יגאל, שילון, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 110 * : יגאל, שילון, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 111 * : שרית, יגאל, שילון, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 112 * : אורן, שמוקלר, יהורם, גאון, יגאל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 113 * : יהורם, גאון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 114 * : יהורם, גאון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 115 * : יהורם, גאון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 116 * : יהורם, גאון, עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 117 * : ליאורה, לנדאו, שרית, אורן, שמוקלר, יגאל, שילון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 118 * : יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 119 * : אורן, שמוקלר, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 120 * : יהורם, גאון, משה, דוד, הילה, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 121 * : יהורם, גאון, אורן, שמוקלר, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 122 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 123 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 124 * : משה, דוד, יגאל, שילון, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 125 * : משה, דוד, יגאל, שילון, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 126 * : יהורם, גאון, משה, דוד, הילה, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 127 * : הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 128 * : הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 129 * : יהורם, גאון, משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 130 * : משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 131 * : משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 132 * : אורן, שמוקלר, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 133 * : יהורם, גאון, משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 134 * : יהורם, גאון, משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 135 * : משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 136 * : יגאל, שילון, יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 137 * : יהורם, גאון, משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 138 * : יהורם, גאון, משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 139 * : הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 140 * : הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 141 * : נטע, גוב, משה, דוד, הילה, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 142 * : שרית, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 143 * : שרית, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 144 * : נטע, גוב, שרית, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 145 * : שרית, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 146 * : יגאל, שילון, אורן, שמוקלר, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 147 * : יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 148 * : תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 149 * : יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 150 * : יהורם, גאון, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 151 * : שרית, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 152 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 153 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים 
63 154 * : עינת, ארד, תשדיר, ירושלים, ירושלים  63 155 : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי  63 156 * : אלי, אפללו, השליש, יהורם, גאון, השליש  63 157 * : אלי, אפללו, השליש, יהורם, גאון, השליש 
63 158 * : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי  63 159 * : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי  63 160 * : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי  63 161 * : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי 
63 162 * : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי  63 163 * : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי  63 164 * : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי  63 165 * : אלי, אפללו, השליש, יחיאל, קדישאי, קדישאי 
63 166 * : אלי, אפללו, השליש, קדישאי  63 167 * : אלי, אפללו, השליש, קדישאי  63 168 * : אלי, אפללו, השליש, קדישאי  63 169 * : אלי, אפללו, השליש, קדישאי 
63 170 * : אלי, אפללו, השליש, יהורם, גאון, השליש  63 171 * : אלי, אפללו, השליש, אפללו  63 172 * : אלי, אפללו, השליש, משה, דוד, גאון, אפללו  63 173 * : אלי, אפללו, השליש, יהורם, גאון, השליש 
63 174 * : אלי, אפללו, השליש, יהורם, גאון, השליש  63 175 * : יוסי, פלד, יהורם, גאון, פלד  63 176 * : יוסי, פלד, יהורם, גאון, פלד  63 177 * : יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש 
63 178 * : יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש  63 179 * : יהורם, גאון, יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש  63 180 * : משה, דוד, גאון, יוסי, פלד, פלד  63 181 * : יהורם, גאון, יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש 
63 182 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, יוסי, פלד, פלד  63 183 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש  63 184 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש  63 185 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש 
63 186 * : משה, דוד, גאון, יהורם, גאון, דוד  63 187 * : הילה, גאון, אלי, אפללו, השליש  63 188 * : יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש  63 189 * : הילה, גאון, יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש 
63 190 * : יוסי, פלד, אלי, אפללו, השליש  63 191 * : יוסי, פלד, יהורם, גאון, פלד  63 192 * : מנצח, דורון, סלומון, סלומון  63 193 * : מנצח, דורון, סלומון, סלומון 
63 194 * : מנצח, דורון, סלומון, סלומון