61 001 : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 3 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 4 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 5 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 6 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  61 7 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  61 8 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  61 9 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 10 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 11 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 12 * : ניסים, אברבייה, צלם, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 13 * : ליאורה, לנדאו, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 14 * : נורית, גפן, ליאורה, לנדאו, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 15 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 16 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 17 * : ישראל, גוריון, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 18 * : ישראל, גוריון, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 19 * : ישראל, גוריון, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 20 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 21 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 22 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 23 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 24 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 25 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 26 * : ישראל, גוריון, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 27 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 28 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 29 * : צלם, מוני, שם, טוב, צלם 
61 30 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 31 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 32 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 33 * : תופסים, ראש, אדם, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 34 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 35 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 36 * : תופסים, ראש, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 37 * : תופסים, ראש, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 38 * : תופסים, ראש, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 39 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 40 * : תופסים, ראש, אדם, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 41 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן 
61 42 * : תופסים, ראש, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 43 * : תופסים, ראש, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 44 * : תופסים, ראש, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 45 * : תופסים, ראש, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 46 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 47 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 48 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 49 * : בני, בכר, צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן 
61 50 * : בני, בכר, צורי, דורון, צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 51 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 52 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 53 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן 
61 54 * : צביה, הוברמן, מחזאית, במאית, מנהלת, אמנותית, מרצה, כתבה, ביימה, הצגות, מופעים, תכניות, טלויזיה, תופסים, ראש, הוברמן  61 55 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 56 * : שרה, פרידמן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 57 * : נתן, דטנר, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 58 * : נתן, דטנר, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 59 * : נתן, דטנר, אדם, חיים, כהן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 60 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 61 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 62 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 63 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 64 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 65 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 66 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 67 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 68 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 69 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 70 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 71 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 72 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 73 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 74 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 75 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 76 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 77 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 78 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 79 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 80 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 81 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 82 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 83 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 84 * : בני, בכר, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 85 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 86 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 87 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 88 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 89 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 90 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 91 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 92 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 93 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 94 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 95 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 96 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 97 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 98 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 99 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 100 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 101 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 102 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 103 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 104 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 105 * : נורית, גפן, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 106 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 107 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 108 * : שוקי, לרר, דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 109 * : שוקי, לרר, דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 110 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 111 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 112 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 113 * : דליק, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 114 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 115 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 116 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 117 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 118 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 119 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 120 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 121 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 122 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 123 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 124 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 125 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 126 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 127 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 128 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 129 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 130 * : שוקי, לרר, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 131 * : שוקי, לרר, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 132 * : הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 133 * : שוקי, לרר, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 134 * : שוקי, לרר, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 135 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 136 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 137 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 138 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 139 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 140 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 141 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 142 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 143 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 144 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 145 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 146 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 147 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 148 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 149 * : שוקי, לרר, טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 150 * : שוקי, לרר, טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 151 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 152 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 153 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 154 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 155 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 156 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 157 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 158 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 159 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 160 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 161 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 162 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 163 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 164 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 165 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 166 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 167 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 168 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 169 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 170 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 171 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 172 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 173 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 174 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 175 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 176 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 177 * : נורית, גפן, טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 178 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 179 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 180 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 183 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 184 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 185 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 186 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 187 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 188 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 189 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 190 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 191 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 192 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 193 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 194 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 195 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 196 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 197 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 198 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 199 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 200 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 201 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 202 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה  61 203 * : טרגיקומדיה, הפקה, תאטרון, אולפני, הרצליה, הרצליה 
61 181 * : יגאל, שילון, קורס, סניו, sanyo, sanyo  61 182 * : יגאל, שילון, קורס, סניו, sanyo, sanyo