60 001 * : ויצו, ויצו  60 3 * : ויצו, ויצו  60 4 * : ויצו, ויצו  60 5 * : ויצו, ויצו 
60 6 * : ויצו, ויצו  60 7 * : ויצו, ויצו  60 8 * : ויצו, ויצו  60 9 * : ויצו, ויצו 
60 10 * : ויצו, ויצו  60 11 * : ויצו, ויצו  60 12 * : ויצו, ויצו  60 13 * : ויצו, ויצו 
60 14 * : ויצו, ויצו  60 15 * : ויצו, ויצו  60 16 * : ויצו, ויצו  60 17 * : תמר, שילון, ויצו, ויצו 
60 18 * : ויצו, ויצו  60 19 * : ויצו, ויצו  60 20 * : ויצו, ויצו  60 21 * : ויצו, ויצו 
60 22 * : ויצו, ויצו  60 23 * : ויצו, ויצו  60 24 * : ויצו, ויצו  60 25 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו 
60 26 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 27 * : סבתא, רוג'י, ירון, שילון, ויצו, ויצו  60 28 * : סבתא, רוג'י, ירון, שילון, ויצו, ויצו  60 29 * : ויצו, ויצו 
60 30 * : סבתא, רוג'י, סבא, יעקב, וולך, שילון, ויצו, ויצו  60 31 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 32 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 33 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו 
60 34 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 35 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 36 * : ויצו, ויצו  60 37 * : יעקב, וולך, זהבה, שילון, ויצו, ויצו 
60 38 * : ויצו, ויצו  60 39 * : ויצו, ויצו  60 40 * : ויצו, ויצו  60 41 * : יגאל, שילון, ירון, שילון, ויצו, ויצו 
60 42 * : ויצו, ויצו  60 43 * : תמר, שילון, ויצו, ויצו  60 44 * : ירון, שילון, יגאל, שילון, מיכל, שילון, תמר, שילון, ויצו, ויצו  60 45 * : מיכל, שילון, זהבה, שילון, ויצו, ויצו 
60 46 * : מיכל, שילון, זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 47 * : אייל, שילון, זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 48 * : אייל, שילון, זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 49 * : אייל, שילון, זהבה, שילון, ויצו, ויצו 
60 50 * : אייל, שילון, זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 51 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 52 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 53 * : ויצו, ויצו 
60 54 * : ויצו, ויצו  60 55 * : זהבה, שילוו, יעקב, וולך, סבתא, רוג'י, ויצו, ויצו  60 56 * : זהבה, שילוו, יעקב, וולך, סבתא, רוג'י, ויצו, ויצו  60 57 * : ירון, שילון, ויצו, ויצו 
60 58 * : זהבה, שילון, ירון, שילון, ויצו, ויצו  60 59 * : יגאל, שילון, ירון, שילון, ויצו, ויצו  60 60 * : מיכל, שילון, ויצו, ויצו  60 61 * : יעקב, וולך, תמר, שילון, מיכל, שילון, ויצו, ויצו 
60 62 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 63 * : יעקב, וולך, ויצו, ויצו  60 64 * : ויצו, ויצו  60 65 * : ויצו, ויצו 
60 66 * : תמר, שילון, ויצו, ויצו  60 67 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 68 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 69 * : ירון, שילון, זהבה, שילון, מיכל, שילון, ויצו, ויצו 
60 70 * : ויצו, ויצו  60 71 * : מיכל, שילון, ויצו, ויצו  60 72 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 73 * : מיכל, שילון, ויצו, ויצו 
60 74 * : ויצו, ויצו  60 75 * : זהבה, שילון, ויצו, ויצו  60 76 * : ויצו, ויצו  60 77 * : ויצו, ויצו 
60 78 * : ויצו, ויצו  60 79 * : ויצו, ויצו  60 80 * : מיכל, שילון, ויצו, ויצו  60 81 * : ויצו, ויצו 
60 82 * : דן, שילון, ציפי, שביט, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 83 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 84 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 85 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל 
60 86 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 87 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 88 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 89 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל 
60 90 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 91 * : דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 92 * : במעגל, במעגל  60 93 * : במעגל, במעגל 
60 94 * : דן, שילון, ציפי, שביט, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 95 * : דאלארס, במעגל, במעגל  60 96 * : דאלארס, במעגל, במעגל  60 97 * : לאה, רבין, במעגל, במעגל 
60 98 * : לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 99 * : דן, שילון, ציפי, שביט, לאה, רבין, במעגל, במעגל  60 100 * : דאלארס, במעגל, במעגל  60 101 * : דאלארס, במעגל, במעגל 
60 102 * : דאלארס, במעגל, במעגל  60 103 * : דאלארס, במעגל, במעגל  60 104 * : דאלארס, במעגל, במעגל  60 105 * : במעגל, במעגל 
60 106 * : במעגל, במעגל  60 107 * : אירוע, התרמה, פנינה, רמון, רמון  60 108 * : אירוע, התרמה, פנינה, רמון, רמון  60 109 * : תאומים, אירוע, התרמה, פנינה, רמון, רמון 
60 110 * : אירוע, התרמה, פנינה, רמון, רמון  60 111 * : אירוע, התרמה, פנינה, רמון, רמון  60 112 * : במעגל, במעגל  60 113 * : אלון, חזן, במעגל, במעגל 
60 114 * : אלון, חזן, במעגל, במעגל  60 115 * : דן, שילון, אלון, חזן, אבי, נמני, אביבה, אבידן, במעגל, במעגל  60 116 * : כרמית, אלעד, במעגל, במעגל  60 117 * : כרמית, אלעד, במעגל, במעגל 
60 118 * : אלון, חזן, אבי, נמני, אביבה, אבידן, אבידן  60 119 * : אלון, חזן, אבי, נמני, נמני  60 120 * : אבי, נמני, נמני  60 121 * : פואד, בן, אליעזר, במעגל, במעגל 
60 122 * : פואד, בן, אליעזר, במעגל, במעגל  60 123 * : אלון, חזן, אבי, נמני, במעגל, במעגל  60 124 * : דן, שילון, אלון, חזן, אבי, נמני, נמני  60 125 * : דן, שילון, אלון, חזן, אבי, נמני, נמני 
60 126 * : אלון, חזן, אבי, נמני, במעגל, במעגל  60 127 * : דן, שילון, אלון, חזן, אבי, נמני, במעגל, במעגל  60 128 * : דן, שילון, אלון, חזן, אבי, נמני, במעגל, במעגל  60 129 * : דן, שילון, אלון, חזן, אבי, נמני, במעגל, במעגל 
60 130 * : דני, ווסלי, אפרת, נחום, הלפרין, בני, כרמלי, במאי, במאי  60 131 * : יורגוס, דאלארס, במעגל, במעגל  60 132 * : יורגוס, דאלארס, במעגל, במעגל  60 133 * : דן, שילון, פואד, בן, אליעזר, במעגל, במעגל 
60 134 * : דן, שילון, פואד, בן, אליעזר, במעגל, במעגל  60 135 * : אלון, חזן, אבי, נמני, במעגל, במעגל  60 136 * : דן, שילון, פואד, בן, אליעזר, במעגל, במעגל  60 137 * : דן, שילון, אלון, חזן, אבי, נמני, במעגל, במעגל 
60 138 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  60 139 * : פנינה, רוזנבלום, אלי, יצפאן, יצפאן  60 140 * : רמון, רמון  60 141 * : במעגל, במעגל 
60 142 * : פנינה, רמון, במעגל, במעגל  60 143 * : פנינה, רמון, שוקי, זיקרי, במעגל, במעגל  60 144 * : זהב, נחמה, ד"ר דוקטור, שקשוקה, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 145 * 
60 146 * : דן, שילון, ד"ר דוקטור, שקשוקה, במעגל, במעגל  60 147 * : דן, שילון, ד"ר דוקטור, שקשוקה, במעגל, במעגל  60 148 * : ד"ר דוקטור, שקשוקה, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 149 * : ד"ר דוקטור, שקשוקה, משה, שחל, במעגל, במעגל 
60 150 * : דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 151 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 152 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 153 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל 
60 154 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 155 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 156 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 157 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל 
60 158 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 159 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 160 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 161 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל 
60 162 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 163 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 164 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 165 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל 
60 166 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 167 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 168 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 169 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל 
60 170 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 171 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 172 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 173 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל 
60 174 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 175 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 176 * : אזיקים, דן, שילון, משה, שחל, במעגל, במעגל  60 177 * : קיץ, על, החוף, החוף 
60 178 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 179 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 180 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 181 * : קיץ, על, החוף, החוף 
60 182 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 183 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 184 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 185 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף 
60 186 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 187 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 188 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 189 * : קיץ, על, החוף, החוף 
60 190 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 191 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 192 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 193 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף 
60 194 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 195 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 196 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 197 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף 
60 198 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 199 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 200 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 201 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף 
60 202 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 203 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 204 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 205 * : דידי, הררי, מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף 
60 206 * : דידי, הררי, מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 207 * : דידי, הררי, מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 208 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 209 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף 
60 210 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, החוף  60 211 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 212 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 213 * : קיץ, על, החוף, החוף 
60 214 * : קיץ, על, החוף, החוף  60 215 * : אפרת, נחום, הלפרין, הלפרין