6 001 ניקול הלפרין ויגאל שילון פיספוסים : ניקול, הלפרין, ויגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  6 1 ניקול הלפרין : ניקול, הלפרין, הלפרין  6 11 טלי בן טובים : טלי, בן, טובים, טובים  6 10 טלי בן טובים : טלי, בן, טובים, טובים 
6 100 פיליס גלזר בחצר של משה שגיב : פיליס, גלזר, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 101 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 102 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 103 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 104 אירינה שיינמן גלעד שלמור בחצר של משה שגיב : אירינה, שיינמן, גלעד, שלמור, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 105 רותי אגמי אירינה שיינמן בחצר של משה שגיב : רותי, אגמי, אירינה, שיינמן, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 106 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 107 פרח רותם בחצר של משה שגיב : פרח, רותם, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 108 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 109 יעל שגיב בחצר של משה שגיב : יעל, שגיב, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 110 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 111 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 112 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 113 משתתפת בפרסום לפלאפון : שחקנית, בפרסום, פלאפון, פלאפון  6 114 משתתפת בפרסום לפלאפון : שחקנית, בפרסום, פלאפון, פלאפון  6 115 משתתפת בפרסום לפלאפון : שחקנית, בפרסום, פלאפון, פלאפון 
6 116 משתתפת בפרסום לפלאפון : שחקנית, בפרסום, פלאפון, פלאפון  6 117 משתתפת בפרסום לפלאפון : שחקנית, בפרסום, פלאפון, פלאפון  6 118 במאית איילת מנחמי ומשתתפת בפרסום לפלאפון : במאית, איילת, מנחמי, שחקנית, בפרסום, פלאפון, פלאפון  6 119 שופט מאיר שמגר שופט אהרון ברק שופט משה לנדוי בבית המשפט העליון בירושלים : שופט, מאיר, שמגר, שופט, אהרון, ברק, שופט, משה, לנדוי, בבית, המשפט, העליון, בירושלים, בירושלים 
6 12 דלית קורל יוסי בן שאנן טלי בן טובים רותי אגמי עובדי רשת : דלית, קורל, יוסי, בן, שאנן, טלי, בן, טובים, רותי, אגמי, עובדי, רשת, רשת  6 120 שופט מאיר שמגר שופט אהרון ברק שופט משה לנדוי בבית המשפט העליון בירושלים : שופט, מאיר, שמגר, שופט, אהרון, ברק, שופט, משה, לנדוי, בבית, המשפט, העליון, בירושלים, בירושלים  6 121 שופט מאיר שמגר שופט אהרון ברק שופט משה לנדוי בבית המשפט העליון בירושלים : שופט, מאיר, שמגר, שופט, אהרון, ברק, שופט, משה, לנדוי, בבית, המשפט, העליון, בירושלים, בירושלים  6 122 שופט מאיר שמגר שופט אהרון ברק שופט משה לנדוי בבית המשפט העליון בירושלים : שופט, מאיר, שמגר, שופט, אהרון, ברק, שופט, משה, לנדוי, בבית, המשפט, העליון, בירושלים, בירושלים 
6 123 מגדה טיברין : מגדה, טיברין, טיברין  6 124 מאפרת נטע גוב והצלם דני שניאור : מאפרת, נטע, גוב, והצלם, דני, שניאור, שניאור  6 125 יצחק רבין ושר התעשיה והמסחר מיכה חריש : יצחק, רבין, ושר, התעשיה, והמסחר, מיכה, חריש, חריש  6 126 עמיקם כהן מנכ"ל שטראוס והפרס ששנמסר לו ע"י ראש הממשלה יצחק רבין : עמיקם, כהן, מנכל, שטראוס, והפרס, ששנמסר, לו, ראש, הממשלה, יצחק, רבין, רבין 
6 127 טקס חלוקת הפרס הלאומי לאיכות בתעשיה : טקס, חלוקת, הפרס, הלאומי, לאיכות, בתעשיה, בתעשיה  6 128 טקס חלוקת הפרס הלאומי לאיכות בתעשיה : טקס, חלוקת, הפרס, הלאומי, לאיכות, בתעשיה, בתעשיה  6 129 טקס חלוקת הפרס הלאומי לאיכות בתעשיה : עמיקם, כהן, מנכל, שטראוס, והפרס, ששנמסר, לו, ראש, הממשלה, יצחק, רבין, רבין  6 13 דלית קורל יוסי בן שאנן טלי בן טובים רותי אגמי עובדי רשת : דלית, קורל, יוסי, בן, שאנן, טלי, בן, טובים, רותי, אגמי, עובדי, רשת, רשת 
6 130 שמעון שבס יצחק רבין מיכה חריש : שמעון, שבס, יצחק, רבין, מיכה, חריש, חריש  6 131 טקס חלוקת הפרס הלאומי לאיכות בתעשיה : טקס, חלוקת, הפרס, הלאומי, לאיכות, בתעשיה, עמיקם, כהן, כהן  6 132 עמיקם כהן יצחק רבין : עמיקם, כהן, יצחק, רבין, רבין  6 133 עמיקם כהן יצחק רבין : עמיקם, כהן, יצחק, רבין, רבין 
6 134 עמיקם כהן מנכ"ל שטראוס ותעודת הפרס : עמיקם, כהן, מנכל, שטראוס, תעודת, הפרס, הפרס  6 135 עירית שטראוס פרסום לגלידה פנטזיה : עירית, שטראוס, פרסום, לגלידה, פנטזיה, פנטזיה  6 136 עירית שטראוס ורותי ברוש (ויק) פרסום לגלידה פנטזיה : עירית, שטראוס, ורותי, ברוש, ויק, פרסום, גלידה, פנטזיה, פנטזיה  6 137 עירית שטראוס ורותי ברוש (ויק) פרסום לגלידה פנטזיה : עירית, שטראוס, ורותי, ברוש, ויק, פרסום, גלידה, פנטזיה, פנטזיה 
6 138 עירית שטראוס : עירית, שטראוס, שטראוס  6 139 עירית שטראוס : עירית, שטראוס, שטראוס  6 14 יגאל שילון פיספוסים : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  6 140 עירית שטראוס ורותי ברוש (ויק) פרסום לגלידה פנטזיה : עירית, שטראוס, ורותי, ברוש, ויק, פרסום, גלידה, פנטזיה, פנטזיה 
6 141 עירית שטראוס ורותי ברוש (ויק) פרסום לגלידה פנטזיה : עירית, שטראוס, ורותי, ברוש, ויק, פרסום, גלידה, פנטזיה, פנטזיה  6 142 עירית שטראוס ורותי ברוש (ויק) פרסום לגלידה פנטזיה : עירית, שטראוס, ורותי, ברוש, ויק, פרסום, גלידה, פנטזיה, פנטזיה  6 143 עירית שטראוס ושולץ האיום : עירית, שטראוס, ושולץ, האיום, האיום  6 144 עירית שטראוס : עירית, שטראוס, שטראוס 
6 145 כריכת הספר של דן שילון : כריכת, הספר, של, דן, שילון, שילון  6 146 קהל באולפני הרצליה : קהל, באולפני, הרצליה, הרצליה  6 147 שרית ישי לוי יעל צפיר באולפני הרצליה : שרית, ישי, לוי, יעל, צפיר, באולפני, הרצליה, הרצליה  6 148 שרית ישי לוי טוביה צפיר באולפני הרצליה : שרית, ישי, לוי, טוביה, צפיר, באולפני, הרצליה, הרצליה 
6 149 קהל באולפני הרצליה : קהל, באולפני, הרצליה, הרצליה  6 15 דלית קורל עובדי רשת : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת  6 150 שרית ישי לוי : שרית, ישי, לוי, לוי  6 151 ירדנה ארזי צולם בשנת 1974 : ירדנה, ארזי, ארזי 
6 152 מני פאר מנחה יום הסטודנט בבאר שבע : מני, פאר, מנחה, יום, הסטודנט, בבאר, שבע, שבע  6 153 ירדנה ארזי צולם בשנת 1974 : ירדנה, ארזי, ארזי  6 154 מני פאר מנחה יום הסטודנט בבאר שבע : מני, פאר, מנחה, יום, הסטודנט, בבאר, שבע, שבע  6 155 מני פאר מנחה יום הסטודנט בבאר שבע : מני, פאר, מנחה, יום, הסטודנט, בבאר, שבע, שבע 
6 156 מני פאר מנחה יום הסטודנט בבאר שבע : מני, פאר, מנחה, יום, הסטודנט, בבאר, שבע, שבע  6 157 אושיק לוי נטע גוב קפה טורקי : אושיק, לוי, נטע, גוב, קפה, טורקי, טורקי  6 158 פטר סלע בפעולה : פטר, סלע, סלע  6 159 אושיק לוי נטע גוב קפה טורקי : אושיק, לוי, נטע, גוב, קפה, טורקי, טורקי 
6 16 פרסומת גלידה מונקו שטראוס : פרסומת, גלידה, מונקו, שטראוס, שטראוס  6 160 אושיק לוי קפה טורקי : אושיק, לוי, קפה, טורקי, טורקי  6 161 אושיק לוי קפה טורקי : אושיק, לוי, קפה, טורקי, טורקי  6 162 נדמה לי שקוראים לה יסמין : נדמה, לי, שקוראים, לה, יסמין, יסמין 
6 163 דן שילון : דן, שילון, שילון  6 164 עמליה ארגמן ברנע מיכה לימור ואהרון ברנע : עמליה, ארגמן, ברנע, מיכה, לימור, ואהרון, ברנע, ברנע  6 165 ליאורה לנדאו שלמה פז דובי גל : ליאורה, לנדאו, שלמה, פז, דובי, גל, גל  6 166 אורי אבנרי ורינו צרור : אורי, אבנרי, ורינו, צרור, צרור 
6 167 אהרון איפלה שמעון שטרית : אהרון, איפלה, שמעון, שטרית, שטרית  6 168 תחיה אדר : תחיה, אדר, אדר  6 169 גליה אלבין : גליה, אלבין, אלבין  6 17 צוות בילי בדרכים בני כרמלי בילי מוסקונה לרמן : צוות, בילי, בדרכים, בני, כרמלי, בילי, מוסקונה, לרמן, לרמן 
6 170 חני נחמיאס : חני, נחמיאס, נחמיאס  6 171 ענת עוז : ענת, עוז, עוז  6 172 ירדנה ארזי : ירדנה, ארזי, ארזי  6 173 רמי שלמור גליה אלבין רני רהב : רמי, שלמור, גליה, אלבין, רני, רהב, רהב 
6 174 גליה אלבין : גליה, אלבין, אלבין  6 175 גליה אלבין ובתה ורני רהב : גליה, אלבין, ובתה, ורני, רהב, רהב  6 176 אהרון איפלה : אהרון, איפלה, איפלה  6 177 * : ניסים, אברביה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
6 178 * : אקי, אבני, חנוך, רוזן, סטוץ, סטוץ  6 179 * : דודו, טופז, טופז  6 18 * : תפאורה, סרט, פרסומת, פרסומת  6 180 * : דודו, טופז, טופז 
6 181 * : זוהר, ארגוב, שאול, מזרחי, מזרחי  6 182 * : רחל, פורת, שובל, יגאל, שילון, שילון  6 183 * : זוהר, ארגוב, שאול, מזרחי, מזרחי  6 184 * : פרסומת, פרימור, פרימור 
6 185 * : פרסומת, פרימור, פרימור  6 186 * : פרסומת, פרימור, פרימור  6 187 * : טל, מן, פרסומת, פרימור, פרימור  6 188 * : טל, מן, פרסומת, פרימור, פרימור 
6 189 * : טל, מן, פרסומת, פרימור, פרימור  6 19 * : עובדי, רשת, רשת  6 190 * : טל, מן, פרסומת, פרימור, פרימור  6 191 * : אברי, גלעד, עשינו, עסק, עסק 
6 192 * : אברי, גלעד, עשינו, עסק, עסק  6 193 * : אברי, גלעד, עשינו, עסק, עסק  6 194 * : אקי, אבני, סטוץ, בני, בכר, בכר  6 195 * : מוסא, פרידן, פרידן 
6 196 * : ניקול, הלפרין, הלפרין  6 197 * : רוני, מאנה, פואד, בן, אליעזר, ניקול, הלפרין, הלפרין  6 198 * : רוני, מאנה, פואד, בן, אליעזר, ניקול, הלפרין, הלפרין  6 199 * : פואד, בן, אליעזר, אליעזר 
6 20 * : נטע, גוב, גלידה, מונקו, מאפרת, מאפרת  6 200 * : גידי, פרידן, פרידן  6 201 * : תפאורה, פרסומת, גלידה, מונקו, מונקו  6 21 * : שחקנית, תפאורה, פרסומת, גלידה, מונקו, מונקו 
6 22 * : תפאורה, פרסומת, גלידה, מונקו, מונקו  6 23 * : שחקנית, תפאורה, פרסומת, גלידה, מונקו, מונקו  6 24 * : שחקנית, תפאורה, פרסומת, גלידה, מונקו, מונקו  6 25 * : גידי, פרידן, במאית, נירית, ירון, ירון 
6 26 * : גידי, פרידן, במאית, נירית, ירון, ירון  6 27 * : גידי, פרידן, במאית, נירית, ירון, ירון  6 28 * : עירית, שטראוס, שטארוס  6 29 * : שחקנית, תפאורה, פרסומת, גלידה, מונקו, מונקו 
6 3 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, עומר, לקנר, לקנר  6 30 * : שמרית, נחמקין, נחמקין  6 31 * : גידי, פרידן, פרידן  6 32 * : הפקה, גולדסטאר, גולדסטאר 
6 33 * : הפקה, פרסומת, גולדסטאר, גולדסטאר  6 34 * : ענת, עוז, הפקה, פרסומת, גולדסטאר, גולדסטאר  6 35 * : הפקה, פרסומת, גולדסטאר, גולדסטאר  6 36 * : הפקה, פרסומת, גולדסטאר, גולדסטאר 
6 37 * : הפקה, פרסומת, גולדסטאר, גולדסטאר  6 38 * : הפקה, פרסומת, גולדסטאר, גולדסטאר  6 39 * : דוד, טמיר, יפה, אפרתי, אפרתי  6 4 * : גאל, שילון, דרור, שימחוני, פיספוסים, פיספוסים 
6 40 * : דוד, טמיר, הפקה, פרסומת, גולדסטאר, גולדסטאר  6 41 * : הפקה, פרסומת, גולדסטאר, גולדסטאר  6 42 * : עופרה, חזה, חזה  6 43 * : דן, שילון, עופרה, חזה, חזה 
6 44 * : עופרה, חזה, חזה  6 45 * : אהוד, ברק, עופרה, חזה, חזה  6 46 * : אהוד, ברק, עופרה, חזה, חזה  6 47 * : אהוד, ברק, רג'ינלד, לוי, לוי 
6 48 * : אהוד, ברק, רג'ינלד, לוי, לוי  6 49 * : באולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  6 5 * : יגאל, שילון, רוני, מאנה, ניקול, הלפרין, רונית, מקובר, פיספוסים, פיספוסים  6 50 * : אהוד, ברק, עופרה, חזה, חזה 
6 51 * : באולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  6 52 * : עופרה, חזה, באולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  6 53 * : אהוד, ברק, אודיה, קורן, יאיר, גרבוז, גרבוז  6 54 * : אהוד, ברק, רג'ינלד, לוי, לוי 
6 55 * : עופרה, חזה, כרמית, אלעד, אלעד  6 56 * : מיקי, קם, ואלדד, זיו, באולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  6 57 * : רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה  6 58 * : רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה 
6 59 * : אהוד, ברק, רג'ינלד, לוי, לוי  6 6 * : רוני, מאנה, ניקול, הלפרין, יגאל, שילון, שילון  6 60 * : אהוד, ברק, רג'ינלד, לוי, לוי  6 61 * : במעגל, של, דן, שילון, שילון 
6 62 * : עופרה, חזה, במעגל, במעגל  6 63 * : אהוד, ברק, עופרה, חזה, חזה  6 64 * : אהוד, ברק, אודיה, קורן, יאיר, גרבוז, גרבוז  6 65 * : אהוד, ברק, רג'ינלד, לוי, לוי 
6 66 עופרה חזה כרמית אלעד באולפן בשידור חי במעגל : עופרה, חזה, כרמית, אלעד, באולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  6 67 מיקי קם ואלדד זיו באולפן בשידור חי במעגל : מיקי, קם, ואלדד, זיו, באולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  6 68 רפא בת מצווה במצדה : רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה  6 69 רפא בת מצווה במצדה : רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה 
6 7 רוני מאנה ניקול הלפרין יגאל שילון פיספוסים : רוני, מאנה, ניקול, הלפרין, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  6 70 בהפקת פרסומת לוודקה ישראלית : בהפקת, פרסומת, לוודקה, ישראלית, ישראלית  6 71 צבי פרידמן שישקו בהפקת פרסומת לוודקה ישראלית : צבי, פרידמן, שישקו, בהפקת, פרסומת, וודקה, ישראלית, ישראלית  6 72 צבי פרידמן שישקו בהפקת פרסומת לוודקה ישראלית : צבי, פרידמן, שישקו, בהפקת, פרסומת, וודקה, ישראלית, ישראלית 
6 73 דן שילון בשידור חי : דן, שילון, בשידור, חי, חי  6 74 עופרה חזה : עופרה, חזה, חזה  6 75 : נחום עסיס, יהודה ברקן  6 76 פרח רותם בחצר של משה שגיב : פרח, רותם, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 77 פרח רותם בחצר של משה שגיב : פרח, רותם, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 78 פרח רותם ובן זוגה בחצר של משה שגיב : פרח, רותם, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 79 יעלה כידון בחצר של משה שגיב : יעלה, כידון, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 8 רוני מאנה ניקול הלפרין יגאל שילון פיספוסים : רוני, מאנה, ניקול, הלפרין, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
6 80 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 81 ג'ודי ניר משפחת מוזס שלום בחצר של משה שגיב : ג'ודי, מוזס, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 82 משפחת מוזס שלום בחצר של משה שגיב : מוזס, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 83 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 84 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 85 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 86 משה שגיב וג'ודי ניר מוזס ביניהם יעל שגיב בחצר של משה שגיב : משה, שגיב, וג'ודי, ניר, מוזס, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 87 אחד מהתאומים של ג'ודי ניר מוזס בחצר של משה שגיב : ג'ודי מוזס, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 88 פיליס גלזר בחצר של משה שגיב : פיליס, גלזר, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 89 משה שגיב וג'ודי ניר מוזס ביניהם מציצה יעל שגיב בחצר של משה שגיב : משה, שגיב, וג'ודי, ניר, מוזס, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 9 יגאל שילון רוני מאנה ניקול הלפרין רונית מקובר פיספוסים : יגאל, שילון, רוני, מאנה, ניקול, הלפרין, רונית, מקובר, פיספוסים, פיספוסים  6 90 בחצר של משה שגיב : ג'ודי מוזס, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 91 בחצר של משה שגיב : רמי, שלמור, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 92 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 93 בחצר של משה שגיב : דלית קורל, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 94 בחצר של משה שגיב : פיליס, גלזר, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 95 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 96 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 97 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב  6 98 בחצר של משה שגיב : בחצר, של, משה, שגיב, שגיב 
6 99 בחצר של משה שגיב : ג'ודי מוזס, בחצר, של, משה, שגיב, שגיב