59 001 * : מיכל, זוארץ, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 3 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 4 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 5 * : קיץ, על, החוף, החוף 
59 6 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 7 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 8 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 9 * : קיץ, על, החוף, החוף 
59 10 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 11 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 12 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 13 * : קיץ, על, החוף, החוף 
59 14 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 15 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 16 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 17 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ 
59 18 * : יפה, אורנשטיין, קיץ, על, החוף, החוף  59 19 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 20 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 21 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ 
59 22 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 23 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 24 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 25 * : קיץ, על, החוף, החוף 
59 26 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 27 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 28 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 29 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ 
59 30 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 31 * : יפה, אורנשטיין, קיץ, על, החוף, החוף  59 32 * : יפה, אורנשטיין, קיץ, על, החוף, החוף  59 33 * : יפה, אורנשטיין, קיץ, על, החוף, החוף 
59 34 * : דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 35 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 36 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 37 * : יפה, אורנשטיין, קיץ, על, החוף, החוף 
59 38 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 39 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 40 * : דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 41 * : דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ 
59 42 * : פאנץ' ליין, ליין  59 43 * : פאנץ' ליין, ליין  59 44 * : פאנץ' ליין, ליין  59 45 * : פאנץ' ליין, ליין 
59 46 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  59 47 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 48 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 49 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח 
59 50 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 51 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 52 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 53 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח 
59 54 * : יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 55 * : אורי, אבנרי, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 56 * : אורי, אבנרי, רחל, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 57 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח 
59 58 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 59 * : שלום, אסייג, דודו, דותן, פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 60 * : שלום, אסייג, דודו, דותן, פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 61 * : שלום, אסייג, דודו, דותן, פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח 
59 62 * : אורי, אבנרי, רחל, אבנרי, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 63 * : אורי, אבנרי, רחל, אבנרי, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 64 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח  59 65 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח 
59 66 * : מיכל, זוארץ, לביאה, הון, לביאה  59 67 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 68 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 69 * : קיץ, על, החוף, החוף 
59 70 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 71 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 72 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 73 * : קיץ, על, החוף, החוף 
59 74 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 75 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 76 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 77 * : קיץ, על, החוף, החוף 
59 78 * : קיץ, על, החוף, החוף  59 79 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 80 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 81 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ 
59 82 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 83 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, זוארץ  59 84 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 85 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
59 86 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 87 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 88 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 89 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
59 90 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 91 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 92 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 93 * : מני, פאר, אריאל, זילבר, זילבר 
59 94 * : מני, פאר, אריאל, זילבר, זילבר  59 95 * : בני, בכר, מני, פאר, פאר  59 96 * : בני, בכר, מני, פאר, פאר  59 97 * : מני, פאר, פאר 
59 98 * : מני, פאר, אריאל, זילבר, זילבר  59 99 * : מני, פאר, אריאל, זילבר, זילבר  59 100 * : בני, בכר, בכר  59 101 * : מני, פאר, אריאל, זילבר, זילבר 
59 102 * : מני, פאר, אריאל, זילבר, זילבר  59 103 * : מני, פאר, אריאל, זילבר, זילבר  59 104 * : מני, פאר, מי, לה, שיא, שיא  59 105 * : מני, פאר, מי, לה, שיא, שיא 
59 106 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 107 * : מני, פאר, מי, לה, שיא, שיא  59 108 * : מני, פאר, מי, לה, שיא, שיא  59 109 * : מני, פאר, מי, לה, שיא, שיא 
59 110 * : בני, בכר, מני, פאר, פאר  59 111 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 112 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 113 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
59 114 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 115 * : מי, לה, שיא, שיא  59 116 * : מני, פאר, מי, לה, שיא, שיא  59 117 * : מי, לה, שיא, שיא 
59 118 * : מני, פאר, מי, לה, שיא, שיא  59 119 * : מי, לה, שיא, שיא  59 120 * : מני, פאר, מי, לה, שיא, שיא  59 121 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
59 122 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 123 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 124 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 125 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
59 126 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 127 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 128 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 129 * : דני, ווסלי, שמואל, אוקון, נחושתן, פאנץ' ליין, אוקון 
59 130 * : דן, שילון, גילה, אלמגור, איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 131 * : דן, שילון, גילה, אלמגור, איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 132 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 133 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין 
59 134 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 135 * : דן, שילון, גילה, אלמגור, איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 136 * : דן, שילון, גילה, אלמגור, איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 137 * : דן, שילון, גילה, אלמגור, איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין 
59 138 * : דן, שילון, גילה, אלמגור, איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 139 * : דן, שילון, גילה, אלמגור, איציק, גליקסברג, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 140 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 141 * : גילה, אלמגור, דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין 
59 142 * : גילה, אלמגור, דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 143 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 144 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 145 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין 
59 146 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 147 * : נתן, זהבי, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 148 * : גילה, אלמגור, דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 149 * : גילה, אלמגור, דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין 
59 150 * : גילה, אלמגור, דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 151 * : גילה, אלמגור, דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 152 * : שמרית, נחמקין, דני, ווסלי, שמואל, אוקון, נחושתן, פאנץ' ליין, ליין  59 153 * : נתן, זהבי, גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין 
59 154 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 155 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 156 * : כרמית, אלעד, דני, ליטני, פאנץ' ליין, ליין  59 157 * : עובדי, רשת, פאנץ', ליין, ליין 
59 158 * : פרח, רותם, עובדי, רשת, פאנץ', ליין, ליין  59 159 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, בני, כרמלי, פאנץ', ליין, ליין  59 160 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 161 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין 
59 162 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, פאנץ' ליין, ליין  59 163 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 164 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 165 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר 
59 166 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 167 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 168 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 169 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר 
59 170 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 171 * : במעגל, במעגל  59 172 * : במעגל, במעגל  59 173 * : במעגל, במעגל 
59 174 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 175 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 176 * : דן, שילון, יוסי, פלד, פלד  59 177 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר 
59 178 * : דן, שילון, יוסי, פלד, פלד  59 179 * : דן, שילון, יוסי, פלד, פלד  59 180 * : דן, שילון, הרב, שפירא, שפירא  59 181 * : דן, שילון, הרב, שפירא, שפירא 
59 182 * : דן, שילון, הרב, שפירא, שפירא  59 183 * : דן, שילון, רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 184 * : דן, שילון, רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 185 * : דן, שילון, רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר 
59 186 * : דן, שילון, רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 187 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 188 * : דן, שילון, יוסי, פלד, פלד  59 189 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
59 190 * : ערוץ, הילדים, הילדים  59 191 * : יוסי, פלד, פלד  59 192 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 193 * : מדליק, ערוץ הילדים, מדליק 
59 194 * : מדליק, ערוץ הילדים, מדליק  59 195 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  59 196 * : שוקי, לרר, רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  59 197 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
59 198 * : ערוץ, הילדים, הילדים  59 199 * : ערוץ, הילדים, הילדים  59 200 * : ערוץ, הילדים, הילדים  59 201 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
59 202 * : ארן, ארן