58 001 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 3 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 4 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 5 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 6 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 7 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 8 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 9 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 10 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 11 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 12 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 13 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 14 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 15 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 16 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 17 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 18 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 19 * : הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 20 * : הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 21 * : איציק, קול, יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 22 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 23 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 24 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 25 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 26 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 27 * : איציק, קול, יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 28 * : איציק, קול, יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 29 * : איציק, קול, יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 30 * : איציק, קול, יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 31 * : איציק, קול, יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 32 * : איציק, קול, יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 33 * : אריה, אליאס, יהורם גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע 
58 34 * : אריה, אליאס, יהורם גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 35 * : אריה, אליאס, יהורם גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 36 * : אריה, אליאס, יהורם גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 37 * : איציק, קול, יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 38 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 39 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 40 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 41 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 42 * : יהורם, גאון, דוד, גורפינקל, שמואל, אימברמן, הדרן, לקולנוע, הישראלי  58 43 * : יהורם, גאון, דוד, גורפינקל, שמואל, אימברמן, הדרן, לקולנוע, הישראלי  58 44 * : יהורם, גאון, דוד, גורפינקל, שמואל, אימברמן, הדרן, לקולנוע, הישראלי  58 45 * : אפרים, קישון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 46 * : אפרים, קישון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 47 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 48 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 49 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע 
58 50 * : מיכל, בת, אדם, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 51 * : מיכל, בת, אדם, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 52 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 53 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע 
58 54 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 55 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 56 * : אפרים, קישון, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 57 * : אפרים, קישון, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע 
58 58 * : גילה, אלמגור, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 59 * : גילה, אלמגור, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 60 * : מיכל, בת, אדם, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 61 * : מיכל, בת, אדם, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע 
58 62 * : מיכל, בת, אדם, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 63 * : מיכל, בת, אדם, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 64 * : מיכל, בת, אדם, יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 65 * : יהורם, גאון, דוד, גורפינקל, הדרן, לקולנוע, הישראלי, הישראלי 
58 66 * : יהורם, גאון, דוד, גורפינקל, הדרן, לקולנוע, הישראלי, הישראלי  58 67 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 68 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 69 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע 
58 70 * : יהורם, גאון, יגאל, שילון, עין, הדג, הדג  58 71 * : יהורם, גאון, יגאל, שילון, עין, הדג, הדג  58 72 * : אפרים, קישון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, הישראלי  58 73 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע 
58 74 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 75 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 76 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם  58 77 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 78 * : יהורם, גאון, הדרן, לקולנוע, הישראלי, לקולנוע  58 79 * : ציון, אברהמיאן, שנקי, גוטסדינר, גוטסדינר  58 80 * : מיכאל, קרמר, קרמר  58 81 * : יהורם, גאון, מנחם, גולן, הדרן, לקולנוע, הישראלי, מנחם 
58 82 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 83 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 84 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 85 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
58 86 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 87 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 88 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 89 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
58 90 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 91 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 92 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 93 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד 
58 94 * : עשינו, עסק, אברי, גלעד, גלעד  58 95 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  58 96 * : פאנץ', ליין, ליין  58 97 * : פאנץ', ליין, ליין 
58 98 * : פאנץ', ליין, ליין  58 99 * : פאנץ', ליין, ליין  58 100 * : פאנץ', ליין, ליין  58 101 * : נתן, זהבי, פאנץ', ליין, ליין 
58 102 * : נתן, זהבי, פאנץ', ליין, ליין  58 103 * : נתן, זהבי, פאנץ', ליין, ליין  58 104 * : פאנץ', ליין, ליין  58 105 * : משה, שגיב, יוחנן, צנגן, פאנץ', ליין, ליין 
58 106 * : משה, שגיב, יוחנן, צנגן, פאנץ', ליין, ליין  58 107 * : פאנץ', ליין, ליין  58 108 * : יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, יום הולדת, בפאץ', ליין, אלמגור  58 109 * : גילה, אלמגור, יום הולדת, בפאץ', ליין, אלמגור 
58 110 * : בני, כרמלי, כרמלי  58 111 * : בני, כרמלי, כרמלי  58 112 * : משה, שגיב, נתן, זהבי, יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, יום הולדת, בפאץ', ליין, אלמגור  58 113 * : פאנץ', ליין, ליין 
58 114 * : פאנץ', ליין, ליין  58 115 * : פאנץ', ליין, ליין  58 116 * : שרון, גבע, שרון, קרני, אפרת, נחום, הלפרין, יום הולדת, בפאץ', ליין, ליין  58 117 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, יום הולדת, בפאץ', ליין, אלמגור 
58 118 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, יום הולדת, בפאץ', ליין, אלמגור  58 119 * : יוחנן, צנגן, יוסי, בן, שאנן, יום הולדת, בפאץ', ליין, אלמגור  58 120 * : עובדי, רשת, פאנץ', ליין, ליין  58 121 * : נתן, זהבי, איציק, גליקסברג, פאנץ', ליין, ליין 
58 122 * : עובדי, רשת, פאנץ', ליין, ליין  58 123 * : עובדי, רשת, פאנץ', ליין, ליין  58 124 * : דן, שילון, יעקב, יענקלה, אגמון, גילה, אלמגור, יום הולדת, בפאץ', ליין, אלמגור  58 125 * : כרמית, אלעד, יום הולדת, בפאץ', ליין, אלמגור 
58 126 * : ספיר, קאופמן, קאופמן  58 127 * : ספיר, קאופמן, קאופמן  58 128 * : ספיר, קאופמן, קאופמן  58 129 * : ספיר, קאופמן, קאופמן 
58 130 * : ספיר, קאופמן, קאופמן  58 131 * : ספיר, קאופמן, קאופמן  58 132 * : ספיר, קאופמן, קאופמןספיר, קאופמן, קאופמן  58 133 * : ספיר, קאופמן, קאופמןספיר, קאופמן, קאופמן 
58 134 * : ספיר, קאופמן, קאופמןספיר, קאופמן, קאופמן  58 135 * : ספיר, קאופמן, קאופמןספיר, קאופמן, קאופמן  58 136 * : ספיר, קאופמן, קאופמןספיר, קאופמן, קאופמן  58 137 * : ספיר, קאופמן, קאופמןספיר, קאופמן, קאופמן 
58 143 * : ספיר, קאופמן, קאופמןספיר, קאופמן, קאופמן  58 142 * : ספיר, קאופמן, קאופמןספיר, קאופמן, קאופמן  58 138 * : פאנץ', ליין, ליין  58 139 * : פאנץ', ליין, ליין 
58 140 * : פאנץ', ליין, ליין  58 141 * : פאנץ', ליין, ליין  58 144 * : פאנץ', ליין, ליין  58 145 * : פאנץ', ליין, ליין 
58 146 * : פאנץ', ליין, ליין  58 147 * : פאנץ', ליין, ליין  58 148 * : פאנץ', ליין, ליין  58 149 * : פאנץ', ליין, ליין 
58 150 * : פאנץ', ליין, ליין  58 151 * : פאנץ', ליין, ליין  58 152 * : פאנץ', ליין, ליין  58 153 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
58 154 * : דן, שילון, פנינה, רמון, במעגל, במעגל  58 155 * : דן, שילון, פנינה, רמון, במעגל, במעגל  58 156 * : משה, שחל, פנינה, רמון, במעגל, במעגל  58 157 * : משה, שחל, פנינה, רמון, במעגל, במעגל 
58 158 * : משה, שחל, פנינה, רמון, במעגל, במעגל  58 159 * : בני, כרמלי, משה, שחל, דן, שילון, במעגל, במעגל  58 160 * : בני, כרמלי, משה, שחל, דן, שילון, במעגל, במעגל  58 161 * : בני, כרמלי, משה, שחל, דן, שילון, במעגל, במעגל 
58 162 * : משה, שחל, דן, שילון, במעגל, במעגל  58 163 * : משה, שחל, דן, שילון, במעגל, במעגל  58 164 * : עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, צנגן  58 165 * : אלי, ארן, עובדי, רשת, רשת 
58 166 * : עמי, גניגר, דן, שילון, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 167 * : אלי, ארן, עובדי, רשת, רשת  58 168 * : אלי, ארן, עובדי, רשת, רשת  58 169 * : אלי, ארן, עובדי, רשת, רשת 
58 170 * : דן, שילון, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 171 * : דלית, קורל, קורל  58 172 * : דן, שילון, עמי, גניגר, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 173 * : דן, שילון, עמי, גניגר, גניגר 
58 174 * : יוחנן, צנגן, דלית, קורל, קורל  58 175 * : עמי, גניגר, דן, שילון, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 176 * : עמי, גניגר, דן, שילון, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 177 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן 
58 178 * : עמי, גניגר, גניגר  58 179 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  58 180 * : בני, כרמלי, יוסי, לריאה, אלי, ארן, ארן  58 181 * : בני, כרמלי, יוסי, לריאה, אלי, ארן, ארן 
58 182 * : ליאורה, לנדאו, מוסקוביץ, בני, כרמלי, יוסי, לריאה, אלי, ארן, ארן  58 183 * : דלית, קורל, קורל  58 184 * : מוסקוביץ, עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 185 * : מוסקוביץ, עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו 
58 186 * : מוסקוביץ, עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 187 * : מוסקוביץ, עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 188 * : מוסקוביץ, עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 189 * : מוסקוביץ, עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו 
58 190 * : מוסקוביץ, עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 191 * : מוסקוביץ, עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 192 * : דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, צנגן  58 193 * : עמי, גניגר, גניגר 
58 194 * : עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 195 * : עמי, גניגר, גניגר  58 196 * : דן, שילון, שילון  58 197 * : עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו 
58 198 * : עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 199 * : מוסקוביץ, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 200 * : יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו  58 201 * : עמי, גניגר, דן, שילון, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, לאורה, לנדאו, לנדאו