57 001 : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, פנינה  57 3 * : דן, שילון, יריב, בן, אליעזר, שילון  57 4 * : בייגה, שוחט, דן, שילון, יריב, בן, אליעזר, שילון  57 5 * : דן, שילון, שמואל, אוקון, נחושתן, שילון 
57 6 * : בייגה, שוחט, דן, שילון, יריב, בן, אליעזר, שילון  57 7 * : בייגה, שוחט, דן, שילון, יריב, בן, אליעזר, שילון  57 8 * : בייגה, שוחט, דן, שילון, יריב, בן, אליעזר, שילון  57 9 * : בייגה, שוחט, פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, פנינה 
57 10 * : בייגה, שוחט, פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, פנינה  57 11 * : פנינה, רוזנבלום, פנינה  57 12 * : פנינה, רוזנבלום, פנינה  57 13 * : בייגה, שוחט, יריב, בן, אליעזר, פנינה רוזנבלום, יפה, ירקוני, ירקוני 
57 14 * : בייגה, שוחט, יריב, בן, אליעזר, דן, שילון, יפה, ירקוני, ירקוני  57 15 * : בייגה, שוחט, דן, שילון, פנינה, רוזנבלום, פנינה  57 16 * : בייגה, שוחט, דן, שילון, פנינה, רוזנבלום, פנינה  57 17 * : בייגה, שוחט, דן, שילון, פנינה, רוזנבלום, פנינה 
57 18 * : פנינה, רוזנבלום, יפה, ירקוני, ירקוני  57 19 * : בייגה, שוחט, משה, חיים, פנינה, רוזנבלום, פנינה  57 20 * : יריב, בן, אליעזר, עובדי, רשת, עובדי  57 21 * : בייגה, שוחט, פנינה, רוזנבלום, פנינה 
57 22 * : בייגה, שוחט, פנינה, רוזנבלום, פנינה  57 23 * : בייגה, שוחט, יריב, בן, אליעזר, פנינה, רוזנבלום, יפה, ירקוני, במעגל, במעגל  57 24 * : מנגן, ושר, בייגה, שוחט, דן, שילון, במעגל, במעגל  57 25 * : מנגן, ושר, בייגה, שוחט, דן, שילון, במעגל, במעגל 
57 26 * : בייגה, שוחט, יריב, בן, אליעזר, פנינה, רוזנבלום, יפה, ירקוני, במעגל, במעגל  57 27 * : במעגל, במעגל  57 28 * : במעגל, במעגל  57 29 * : במעגל, במעגל 
57 30 * : מנגן, ושר, בייגה, שוחט, דן, שילון, במעגל, במעגל  57 31 * : בייגה, שוחט, פנינה, רוזנבלום, פנינה  57 32 * : במעגל, במעגל  57 33 * : במעגל, במעגל 
57 34 * : במעגל, במעגל  57 35 * : במעגל, במעגל  57 36 * : במעגל, במעגל  57 37 * : במעגל, במעגל 
57 38 * : במעגל, במעגל  57 39 * : במעגל, במעגל  57 40 * : במעגל, במעגל  57 41 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 42 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 43 * : עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 44 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 45 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 46 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 47 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 48 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 49 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 50 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 51 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 52 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 53 * : אביגיל, אריאלי, עינת, ארליך, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 54 * : אביגיל, אריאלי, עינת, ארליך, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 55 * : עינת, ארליך, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 56 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 57 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 58 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 59 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 60 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 61 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 62 * : בני, בכר, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 63 * : בני, בכר, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 64 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 65 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 66 * : זיו רסקין, אביגיל, אריאלי, עינת, ארליך, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 67 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 68 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 69 * : רקדנית בטן, עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 70 * : עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 71 * : רקדנית בטן, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 72 * : רקדנית בטן, עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 73 * : רקדנית בטן, עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 74 * : רקדנית בטן, עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 75 * : רקדנית בטן, עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 76 * : רקדנית בטן, עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 77 * : עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 78 * : עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 79 * : עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 80 * : עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 81 * : עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 82 * : עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 83 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 84 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 85 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 86 * : עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 87 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 88 * : בני, בכר, עמוס, שוב, עינת, ארליך, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 89 * : גדעון, רייכר, רייכר 
57 90 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 91 * : כלבודק, רפי, גינת, גדעון, רייכר, רייכר  57 92 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 93 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 94 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 95 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 96 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 97 * : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 98 * : גדעון, רייכר, רייכר  57 99 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 100 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 101 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 102 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 103 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 104 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 105 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 106 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 107 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 108 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 109 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 110 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 111 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 112 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 113 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 114 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 115 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 116 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 117 * : ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
57 118 * : מיכאלה, ברקו, מיכאלה  57 119 * : חיים, משה, חיים  57 120 * : חיים, משה, חיים  57 121 * : חיים, משה, חיים 
57 122 * : חיים, משה, חיים  57 123 * : יהורם, גאון, יהורם  57 124 * : חיים, משה, חיים  57 125 * : יהורם, גאון, יהורם 
57 126 * : יהורם, גאון, יהורם  57 127 * : חיים, משה, חיים  57 128 * : חיים, משה, חיים  57 129 * : חיים, משה, חיים 
57 130 * : שרון, באוטוביינקי, שרון  57 131 * : אייבי, נתן, נעמי, בלומנטל, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 132 * : אייבי, נתן, נעמי, בלומנטל, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 133 * : בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 134 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 135 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 136 * : יעקב, יענקלה, אגמון, אייבי, נתן, נעמי, בלומנטל, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 137 * : יעקב, יענקלה, אגמון, אייבי, נתן, נעמי, בלומנטל, בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 138 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 139 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 140 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 141 * : נתן, זהבי, בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 142 * : בני, בכר, יעקב, יענקלה, אגמון, בכר  57 143 * : בני, בכר, יעקב, יענקלה, אגמון, בכר  57 144 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 145 * : יעקב, יענקלה, אגמון, אייבי, נתן, נעמי, בלומנטל, בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 146 * : שלום, אסייג, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 147 * : שלום, אסייג, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 148 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 149 * : פאנץ' ליין, בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 150 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 151 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 152 * : יעקב, יענקלה, אגמון, אייבי, נתן, נתן  57 153 * : פאנץ' ליין, ליין 
57 154 * : פאנץ' ליין, ליין  57 155 * : פאנץ' ליין, ליין  57 156 צילום מסך : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 157 צילום מסך : בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 158 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 159 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 160 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 161 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 162 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 163 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 164 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 165 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 166 * : נתן, זהבי, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 167 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 168 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 169 * : בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 170 * : גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 171 * : שלומי, גרונר, גילה, אלמגור, יעקב, יענקלה, אגמון, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 172 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 173 * : בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 174 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 175 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 176 * : בירה, ומצב, רוח, רוח  57 177 * : בירה, ומצב, רוח, רוח 
57 178 * : אילנית, וינטרוב, שחורי‏, אורית, וינטרוב  57 179 * : חופני, בירה, ומצב, רוח, רוח  57 180 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 181 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 182 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 183 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 184 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 185 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 186 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 187 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 188 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 189 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 190 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 191 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 192 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 193 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 194 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 195 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 196 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 197 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 198 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 199 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 200 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 201 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 202 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 203 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 204 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 205 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 206 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 207 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 208 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 209 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 210 * : אפרת, דרור, אולפני, הרצליה, הרצליה  57 211 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 212 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין  57 213 * : האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
57 214 * : אבי, טולדנו, פאנץ' ליין, ליין  57 215 * : אבי, טולדנו, פאנץ' ליין, ליין  57 216 * : פאנץ' ליין, ליין  57 217 * : פאנץ' ליין, ליין 
57 218 * : פאנץ' ליין, ליין  57 219 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, פנינה, במעגל, במעגל