55 001 * : מלכה, אולפני הרצליה, מלכה, מלכה  55 3 * : מלכה, אולפני הרצליה, מלכה, מלכה  55 4 * : מלכה, אולפני הרצליה, מלכה, מלכה  55 5 * : מלכה, אולפני הרצליה, מלכה, מלכה 
55 6 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 7 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 8 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 9 * : אולפני הרצליה, הרצליה 
55 10 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 11 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 12 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 13 * : אולפני הרצליה, הרצליה 
55 14 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 15 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 16 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 17 * : אולפני הרצליה, הרצליה 
55 18 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 19 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 20 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 21 * : אולפני הרצליה, הרצליה 
55 22 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 23 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 24 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 25 * : אולפני הרצליה, הרצליה 
55 26 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 27 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 28 * : בני, בכר, נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 29 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 30 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 31 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 32 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 33 * : אולפני הרצליה, הרצליה 
55 34 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 35 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 36 * : אולפני הרצליה, הרצליה  55 37 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 38 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 39 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 40 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 41 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 42 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 43 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 44 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 45 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 46 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 47 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 48 * : נתן, דטנר, אולפני הרצליה, הרצליה  55 49 * : ליאורה, לנדאו, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 50 * : ניסים, אברבייה, ליאורה, לנדאו, אולפני הרצליה, הרצליה  55 51 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 52 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 53 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 54 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 55 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 56 * : יפה, ירקוני, יזהר, כהן, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 57 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 58 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 59 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 60 * : דוד, קריבושה, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 61 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 62 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 63 * : נורית, גפן, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 64 * : בניה, ופיתוח, אולפני הרצליה, הרצליה  55 65 * : בניה, ופיתוח, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 66 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 67 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 68 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 69 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 70 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 71 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 72 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 73 * : יפה, ירקוני, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 74 * : יזהר, כהן, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 75 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 76 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 77 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 78 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 79 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 80 * : יפה, ירקוני, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 81 * : מאפרת, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 82 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 83 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 84 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 85 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 86 * : מאיר, סוויסה, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 87 * : יפה, ירקוני, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 88 * : ליאורה, לנדאו, יפה, ירקוני, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 89 * : ליאורה, לנדאו, יפה, ירקוני, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 90 * : יפה, ירקוני, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 91 * : יפה, ירקוני, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 92 * : יפה, ירקוני, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 93 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
55 94 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 95 * : הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  55 96 * : דן, שילון, נחום, סטלמך, נחום  55 97 * : אלי, פפושדו, מאיר, אריאל, דן, שילון, נחום, סטלמך, נחום 
55 98 * : משה, שגיב, דן, שילון, נחום, סטלמך, נחום  55 99 * : שמרית, נחמקין, רונן, שמיר, שמיר  55 100 * : דן, שילון, נחום, סטלמך, נחום  55 101 * : דן, שילון, אלי, פפושדו, פפושדו 
55 102 * : שמעון, שבס, בוני, גינסבורג, גינסבורג  55 103 * : אלי, פפושדו, שמעון, שבס, בוני, גינסבורג, גינסבורג  55 104 * : שמעון, שבס, בוני, גינסבורג, גינסבורג  55 105 * : שמעון, שבס, בוני, גינסבורג, גינסבורג 
55 106 * : נחום, סטלמך, משה, שגיב, דן, שילון, מאיר, אריאל, בוני, גינסבורג, גינסבורג  55 107 * : שמעון, שבס, נחום, סטלמך, משה, שגיב, דן, שילון, מאיר, אריאל, בוני, גינסבורג, גינסבורג  55 108 * : נחום, סטלמך, קובי, אושרת, אושרת  55 109 * : נחום, סטלמך, דן, שילון, סטלמך 
55 110 * : נחום, סטלמך, דן, שילון, סטלמך  55 111 * : שמרית, נחמקין, בוני, גינסבורג, גינסבורג  55 112 * : שמעון, שבס, משה, שגיב, דן, שילון, אלי, פפושדו, פפושדו  55 113 * : שמעון, שבס, דן, שילון, שבס 
55 114 * : אלי, פפושדו, פפושדו  55 115 * : שמעון, שבס, רפי, גינת, שבס  55 116 * : אלי, פפושדו, שמעון, שבס, רפי, גינת, שבס  55 117 * : אלי, פפושדו, רפי, גינת, שבס 
55 118 * : שמעון, שבס, דן, שילון, שבס  55 119 * : אלי, פפושדו, שמעון, שבס, רפי, גינת, שבס  55 120 * : דן, שילון, מאיר, אריאל, אריאל  55 121 * : דן, שילון, נחום, סטלמך, נחום 
55 122 * : דן, שילון, נחום, סטלמך, נחום  55 123 * : שמעון, שבס, רפי, גינת, שבס  55 124 * : שמעון, שבס, רפי, גינת, שבס  55 125 * : הפקה, רשת, רשת 
55 126 * : הפקה, רשת, רשת  55 127 * : דן, שילון, בעיטה, ספטאקולרית, בעיטה  55 128 * : דן, שילון, בעיטה, ספטאקולרית, בעיטה  55 129 * : דן, שילון, בעיטה, ספטאקולרית, בעיטה 
55 130 * : דן, שילון, דני, ווסלי, ווסלי  55 131 * : דן, שילון, מאיר, אריאל, אריאל  55 132 * : דן, שילון, מאיר, אריאל, אריאל  55 133 * : דני, ווסלי, ווסלי 
55 134 * : דן, שילון, משה, שגיב, שגיב  55 135 * : נחום, סטלמך, סטלמך  55 136 * : נחום, סטלמך, סטלמך  55 137 * : מאיר, אריאל, שמעון, שבס, אלי, פפושדו, פפושדו 
55 138 * : מאיר, אריאל, שמעון, שבס, אלי, פפושדו, פפושדו  55 139 * : מאיר, אריאל, שמעון, שבס, אלי, פפושדו, פפושדו  55 140 * : נחום, סטלמך, סטלמך  55 141 * : דן, שילון, משה, שגיב, שגיב 
55 142 * : מאיר, אריאל, שמעון, שבס, אלי, פפושדו, במעגל, במעגל  55 143 * : אלי, פפושדו, שמעון, שבס, שבס  55 144 * : נחום, סטלמך, מאיר, אריאל, שמעון, שבס, אלי, פפושדו, במעגל, במעגל  55 145 * : נחום, סטלמך, מאיר, אריאל, שמעון, שבס, אלי, פפושדו, במעגל, במעגל 
55 146 * : נחום, סטלמך, מאיר, אריאל, שמעון, שבס, אלי, פפושדו, במעגל, במעגל  55 147 * : נחום, סטלמך, מאיר, אריאל, שמעון, שבס, אלי, פפושדו, במעגל, במעגל  55 148 * : נחום, סטלמך, דן, שילון, נגיחה, נוגח, ספטאקולרית, סטלמך  55 149 * : נחום, סטלמך, דן, שילון, נגיחה, נוגח, ספטאקולרית, סטלמך 
55 150 * : במעגל, במעגל  55 151 * : במעגל, במעגל  55 152 * : במעגל, במעגל  55 153 * : במעגל, במעגל 
55 154 * : במעגל, במעגל  55 155 * : במעגל, במעגל  55 156 * : במעגל, במעגל  55 157 * : נחום, סטלמך, דן, שילון, נגיחה, נוגח, ספטאקולרית, סטלמך 
55 158 * : נחום, סטלמך, בוני, גינסבורג, נגיחה, נוגח, ספטאקולרית, סטלמך  55 159 * : נחום, סטלמך, בוני, גינסבורג, נגיחה, נוגח, ספטאקולרית, סטלמך  55 160 * : במעגל, במעגל  55 161 * : במעגל, במעגל 
55 162 * : אלי, פפושדו, דן, שילון, פפושדו  55 163 * : אלי, פפושדו, דן, שילון, פפושדו  55 164 * : אלי, פפושדו, דן, שילון, פפושדו  55 165 * : שמעון, שבס, בני כרמלי, דני ווסלי, שמואל, אוקון, נחושתן, שבס 
55 166 * : דן, שילון, בוני, גינסבורג, גינסבורג  55 167 * : שמעון, שבס, בני כרמלי, דני ווסלי, שמואל, אוקון, נחושתן, שבס  55 168 * : דן, שילון, בוני, גינסבורג, גינסבורג  55 169 * : שמעון, שבס, דן, שילון, שבס 
55 170 * : שמעון, שבס, דן, שילון, שבס  55 171 * : במעגל, במעגל  55 172 * : שמעון, שבס, במעגל, שבס  55 173 * : במעגל, שלמה, להט, צ'יץ, חנה, לסלו, לסלו 
55 174 * : חנה, לסלו, לסלו  55 175 * : במעגל, שלמה, להט, צ'יץ, חנה, לסלו, לסלו  55 176 * : במעגל, שלמה, להט, צ'יץ, דן, שילון, במעגל  55 177 * : במעגל, שלמה, להט, צ'יץ, דן, שילון, במעגל 
55 178 * : במעגל, שלמה, להט, צ'יץ, דן, שילון, במעגל  55 179 * : במעגל, חנה, לסלו, דן, שילון, במעגל  55 180 * : במעגל, חנה, לסלו, דן, שילון, במעגל  55 181 * : במעגל, חנה, לסלו, דן, שילון, במעגל 
55 182 * : מלצרים, מלצר, מזמרים, בפאץ', ליין, ליין  55 183 * : מלצרים, מלצר, מזמרים, בפאץ', ליין, ליין  55 184 * : מלצרים, מלצר, מזמרים, בפאץ', ליין, ליין  55 185 * : מלצרים, מלצר, מזמרים, בפאץ', ליין, ליין 
55 186 * : מלצרים, מלצר, מזמרים, בפאץ', ליין, ליין  55 187 * : מלצרים, מלצר, מזמרים, בפאץ', ליין, ליין  55 188 * : מלצרים, מלצר, מזמרים, בפאץ', ליין, ליין  55 189 * : אריה, רוטנברג, רביץ, במעגל, במעגל 
55 190 * : במעגל, במעגל  55 191 * : במעגל, במעגל  55 192 * : אריה, רוטנברג, רביץ, במעגל, במעגל  55 193 * : במעגל, במעגל 
55 194 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  55 195 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  55 196 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  55 197 * : במעגל, במעגל 
55 198 * : במעגל, במעגל  55 199 * : במעגל, במעגל  55 200 * : אריה, רוטנברג, רביץ, במעגל, במעגל  55 201 * : אריה, רוטנברג, רביץ, במעגל, במעגל 
55 202 * : אריה, רוטנברג, דן, שילון, רביץ, במעגל, במעגל  55 203 * : במעגל, במעגל  55 204 * : במעגל, במעגל  55 205 * : אריה, רוטנברג, דן, שילון, במעגל, במעגל 
55 206 * : אריה, רוטנברג, דן, שילון, רביץ, במעגל, במעגל  55 207 * : דן, שילון, רביץ, במעגל, במעגל  55 208 * : במעגל, במעגל  55 209 * : במעגל, במעגל 
55 210 * : במעגל, במעגל