54 001 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 3 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 4 * : יעקב, טרנר, טרנר  54 5 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני 
54 6 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 7 * : יעקב, טרנר, טרנר  54 8 * : פנינה, רמון, טרנר, טרנר  54 9 * : פנינה, רמון, יעקב, טרנר, טרנר 
54 10 * : פנינה, רמון, פנינה  54 11 * : פנינה, רמון, מוטי, רייף, פנינה  54 12 * : פנינה, רמון, מוטי, רייף, פנינה  54 13 * : פנינה, רמון, יעקב, טרנר, טרנר 
54 14 * : פנינה, רמון, יעקב, טרנר, טרנר  54 15 * : שוקי, פורר, פורר  54 16 * : שוקי, פורר, פורר  54 17 * : שוקי, פורר, פורר 
54 18 * : שוקי, פורר, פורר  54 19 * : שוקי, פורר, פורר  54 20 * : שוקי, פורר, פורר  54 21 * : יפה, אורנשטיין, מוטי, רייף 
54 22 * : תאומים, חיים, רמון, רמון  54 23 * : תאומים, חיים, רמון, רמון  54 24 * : תאומים, חיים, רמון, רמון  54 25 * : אירוע, התרמה, פנינה, רמון, פנינה 
54 26 * : אירוע, התרמה, פנינה, רמון, פנינה  54 27 * : אירוע, התרמה, פנינה, רמון, פנינה  54 28 * : אריאלה, טרנר, יעקב, טרנר, חיים, רמון, טרנר  54 29 * : אריאלה, טרנר, יעקב, טרנר, חיים, רמון, טרנר 
54 30 * : פנינה, רמון, מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 31 * : חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 32 * : חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 33 * : חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, בסיוני 
54 34 * : חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 35 * : רמון, רמון  54 36 * : חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 37 * : פנינה, רמון, פנינה 
54 38 * : דוד, טמיר, טמיר  54 39 * : פנינה, רמון, פנינה  54 40 * : חיים, רמון, מוחמד, בסיוני, בסיוני  54 41 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 42 * : פאנץ' ליין, ליין  54 43 * : פאנץ' ליין, ליין  54 44 * : פאנץ' ליין, ליין  54 45 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 46 * : פאנץ' ליין, ליין  54 47 * : פאנץ' ליין, ליין  54 48 * : פאנץ' ליין, ליין  54 49 * : אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין 
54 50 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין  54 51 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין  54 52 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין  54 53 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
54 54 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין  54 55 * : אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 56 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין  54 57 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין 
54 58 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין  54 59 * : משרד, האוצר, פאנץ' ליין, ליין  54 60 * : שלומי, גרונר, אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 61 * : שלומי, גרונר, אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין 
54 62 * : שלומי, גרונר, אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 63 * : שלומי, גרונר, אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 64 * : אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 65 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 66 * : אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 67 * : אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 68 * : אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 69 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 70 * : אריה, זייף, פאנץ' ליין, ליין  54 71 * : פאנץ' ליין, ליין  54 72 * : פאנץ' ליין, ליין  54 73 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 74 * : פאנץ' ליין, ליין  54 75 * : פאנץ' ליין, ליין  54 76 * : פאנץ' ליין, ליין  54 77 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 78 * : פאנץ' ליין, ליין  54 79 * : פאנץ' ליין, ליין  54 80 * : פאנץ' ליין, ליין  54 81 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 82 * : פאנץ' ליין, ליין  54 83 * : פאנץ' ליין, ליין  54 84 * : פאנץ' ליין, ליין  54 85 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 86 * : פאנץ' ליין, ליין  54 87 * : פאנץ' ליין, ליין  54 88 * : פאנץ' ליין, ליין  54 89 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 90 * : פאנץ' ליין, ליין  54 91 * : פאנץ' ליין, ליין  54 92 * : פאנץ' ליין, ליין  54 93 * : פאנץ' ליין, ליין 
54 94 * : פאנץ' ליין, ליין  54 95 * : פאנץ' ליין, ליין  54 96 * : מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 97 * : מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב 
54 98 * : מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 99 * : מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 100 * : מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 101 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב 
54 102 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 103 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 104 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 105 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב 
54 106 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 107 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 108 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 109 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב 
54 110 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 111 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 112 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 113 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב 
54 114 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 115 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 116 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 117 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב 
54 118 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 119 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 120 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב  54 121 * : דנונה, מירב, לוין, גלגל, המזל, שטראוס, מירב 
54 122 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 123 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 124 * : מודי, כידון, כידון  54 125 * : משה, שגיב, מודי, כידון, כידון 
54 126 * : משה, שגיב, מודי, כידון, אולפני, הרצליה, אולפני  54 127 * : משה, שגיב, מודי, כידון, אולפני, הרצליה, אולפני  54 128 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 129 * : מודי, כידון, כידון 
54 130 * : משה, שגיב, שגיב  54 131 * : משה, שגיב, שגיב  54 132 * : משה, שגיב, שגיב  54 133 * : אולפני, הרצליה, אולפני 
54 134 * : דלית, קורל, קורל  54 135 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 136 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 137 * : משה, שגיב, מודי, כידון, כידון 
54 138 * : יוחנן, צנגן, מודי, כידון, כידון  54 139 * : פרח, רותם, רותם  54 140 * : מודי, כידון, כידון  54 141 * : מודי, כידון, כידון 
54 142 * : מודי, כידון, כידון  54 143 * : פרח, רותם, רותם  54 144 * : יוחנן, צנגן, מודי, כידון, כידון  54 145 * : יוחנן, צנגן, מודי, כידון, כידון 
54 146 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 147 * : מודי, כידון, כידון  54 148 * : מודי, כידון, בני, כרמלי, כרמלי  54 149 * : מודי, כידון, משה, שגיב, שגיב 
54 150 * : מודי, כידון, משה, שגיב, שגיב  54 151 * : משה, שגיב, שגיב  54 152 * : יוחנן, צנגן, צנגן  54 153 * : יוחנן, צנגן, צנגן 
54 154 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 155 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 156 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 157 * : מודי, כידון, כידון 
54 158 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 159 * : אולפני, הרצליה, אולפני  54 160 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 161 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 162 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 163 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 164 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 165 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בשספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 166 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 167 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 168 * : גיורא, צור, ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 169 * : גיורא, צור, ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 170 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 171 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 172 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 173 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 174 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 175 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 176 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 177 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 178 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 179 * : גיורא, צור, ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 180 * : גיורא, צור, ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 181 * : גיורא, צור, ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 182 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 183 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 184 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 185 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 186 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 187 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 188 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 189 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 190 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 191 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 192 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 193 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 194 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 195 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 196 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 197 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 198 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 199 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 200 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 201 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 202 * : שוקי, לרר, ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 203 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 204 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 205 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 206 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 207 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 208 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 209 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש 
54 210 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 211 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש  54 212 * : ספיר, קאופמן, שש, בש, בש