53 001 * : בני, כרמלי, בני, בכר, צב, צב  53 3 * : בני, כרמלי, בני, בכר, צב, צב  53 4 * : צב, באולפן, צב  53 5 * : בני, כרמלי, צב, צב 
53 6 * : בני, כרמלי, צב, צב  53 7 * : שוקי, פורר, משה, נוי, דני, ווסלי, שמואל אוקון, נחושתן, שוקי  53 8 * : שוקי, פורר, דני, ווסלי, דן, שילון, יאיר, צבן, שוקי  53 9 * : שוקי, פורר, דני, ווסלי, דן, שילון, יאיר, צבן, שוקי 
53 10 * : דן, שילון, יאיר, צבן, צבן  53 11 * : דן, שילון, יאיר, צבן, צבן  53 12 * : דן, שילון, יאיר, צבן, צבן  53 13 * : שוקי, פורר, דני, ווסלי, שוקי 
53 14 חייל : עם, שפם, שפם  53 15 * : עם, שפם, שפם  53 16 * : עם, שפם, שפם  53 17 * : עם, שפם, שפם 
53 18 *  53 19 * : עם, שפם, שפם  53 20 * : שוקי, פורר, יאיר, צבן, שוקי  53 21 * : שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, יאיר, צבן, שוקי 
53 22 * : שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, יאיר, צבן, שוקי  53 23 * : שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, יאיר, צבן, שוקי  53 24 * : שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, יאיר, צבן, שוקי  53 25 * : במעגל, במעגל 
53 26 * : במעגל, במעגל  53 27 * : במעגל, במעגל  53 28 * : במעגל, במעגל  53 29 * : במעגל, במעגל 
53 30 * : במעגל, במעגל  53 31 * : שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, יאיר, צבן, שוקי  53 32 * : שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, שוקי  53 33 * : שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, שוקי 
53 34 * : משה, נוי, שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, שוקי  53 35 * : שוקי, פורר, יאיר, צבן, שוקי  53 36 * : שוקי, פורר, במעגל, דן, שילון, יאיר, צבן, שוקי  53 37 * : יאיר, צבן, צבן 
53 38 * : במעגל, שוקי, פורר, יאיר, צבן, שוקי  53 39 * : תוכי, דן, שילון, תוכי  53 40 * : רובי, פורת, שובל, רובי  53 41 * : עומר, לקנר, עומר 
53 42 * : רובי, פורת, שובל, רובי  53 43 * : אילנה, זיו, רובי, פורת, שובל, רובי  53 44 * : אילנה, זיו, רובי, פורת, שובל, רובי  53 45 * : אילנה, זיו, רובי, פורת, שובל, רובי 
53 46 * : אילנה, זיו, רובי, פורת, שובל, רובי  53 47 * : אילנה, זיו, רובי, פורת, שובל, רובי  53 48 * : הגר, רובי, פורת, שובל, רובי  53 49 * : הגר, רובי, פורת, שובל, רובי 
53 50 * : רובי, פורת, שובל, רובי  53 51 * : רובי, פורת, שובל, רובי  53 52 * : הגר, רובי, פורת, שובל, רובי  53 53 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
53 54 * : הגר, רובי, פורת, שובל, רובי  53 55 * : הגר, רובי, פורת, שובל, רובי  53 56 * : רובי, פורת, שובל, רובי  53 57 * : רובי, פורת, שובל, רובי 
53 58 * : רובי, פורת, שובל, רובי  53 59 * : רובי, פורת, שובל, רובי  53 60 * : הגר, רובי, פורת, שובל, רובי  53 61 * : מיכל, הלמן, רובי, פורת, שובל, רובי 
53 62 * : הגר, רובי, פורת, שובל, רובי  53 63 * : מיכל, הלמן, רובי, פורת, שובל, רובי  53 64 * : פרסומת, תינוק, תינוקות, תינוק  53 65 * : פרסומת, תינוק, תינוקות, תינוק 
53 66 * : פרסומת, תינוק, תינוקות, תינוק  53 67 * : הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 68 * : הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 69 * : פרסומת, תינוק, תינוקות, תינוק 
53 70 * : פרסומת, תינוק, תינוקות, תינוק  53 71 * : הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 72 *  53 73 * : הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 74 * : הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 75 * : פרסומת, תינוק, תינוקות, תינוק  53 76 * : הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 77 * : פרסומת, תינוק, תינוקות, תינוק 
53 78 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 79 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 80 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 81 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 82 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 83 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 84 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 85 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 86 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 87 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 88 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 89 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 90 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 91 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 92 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 93 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 94 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 95 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 96 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 97 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 98 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 99 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 100 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 101 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 102 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 103 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 104 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 105 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 106 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 107 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 108 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 109 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 110 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 111 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 112 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 113 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 114 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 115 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 116 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 117 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 118 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 119 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 120 * : ויצו, תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 121 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 122 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 123 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 124 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 125 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 126 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 127 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 128 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 129 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 130 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 131 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 132 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 133 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 134 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 135 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 136 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 137 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 138 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 139 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 140 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 141 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 142 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 143 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 144 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 145 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 146 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 147 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 148 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 149 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 150 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 151 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 152 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 153 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 154 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 155 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 156 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 157 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 158 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 159 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 160 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 161 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל 
53 162 * : תינוק, תינוקות, הפקה, דוד גורפינקל, גורפינקל  53 163 * : דובי, גל, גל  53 164 * : דובי, גל, גל  53 165 * : דובי, גל, גל 
53 166 * : דובי, גל, גל  53 167 * : דובי, גל, גל  53 168 * : דובי, גל, גל  53 169 * : דובי, גל, גל 
53 170 * : דובי, גל, גל  53 171 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן  53 172 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן  53 173 * : דובי, גל, גל 
53 174 * : דובי, גל, גל  53 175 * : דובי, גל, גל  53 176 * : דובי, גל, גל  53 177 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן 
53 178 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן  53 179 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן  53 180 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן  53 181 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן 
53 182 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן  53 183 * : עוזי, חיטמן, חלום, עליכם, חיטמן  53 184 * : דובי, גל, גל  53 185 * : דובי, גל, גל 
53 186 * : דובי, גל, גל  53 187 * : דובי, גל, גל  53 188 * : דובי, גל, גל  53 189 * : דובי, גל, גל 
53 190 * : דובי, גל, גל  53 191 * : דובי, גל, גל  53 192 * : דובי, גל, גל  53 193 * : דובי, גל, גל 
53 194 * : דובי, גל, גל  53 195 * : דובי, גל, גל