50 001 * : דן, שילון, יום, הולדת, הולדת  50 3 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 4 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 5 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
50 6 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 7 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 8 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 9 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
50 10 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 11 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 12 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 13 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
50 14 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 15 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 16 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 17 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
50 18 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 19 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 20 * : עובדי, רשת, עינבל, ענבל, ענבר, עינבר, עובדי  50 21 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
50 22 * : רותי, בן, ארי, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 23 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 24 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 25 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, אילנית 
50 26 * : קהל, באולפן, קהל  50 27 * : רותי, בן, ארי, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 28 * : רותי, בן, ארי, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  50 29 * : רותי, בן, ארי, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
50 30 * : ברי, סימון, חיים, משה, חיים  50 31 * : יגאל, שילון, יגאל  50 32 * : קהל, באולפן, קהל  50 33 * : קהל, באולפן, קהל 
50 34 * : קהל, באולפן, קהל  50 35 * : קהל, באולפן, קהל  50 36 * : ברי, סימון, חיים, משה, חיים  50 37 * : ברי, סימון, חיים, משה, חיים 
50 38 * : קהל, באולפן, פיספוסים, קהל  50 39 * : קהל, באולפן, פיספוסים, קהל  50 40 * : קהל, באולפן, פיספוסים, קהל  50 41 * : דן, שילון, במעגל, דן 
50 42 * : דובי, גל, בוני, גינסבורג, דובי  50 43 * : דובי, גל, דני, ווסלי, דובי  50 44 * : אלונה, פרידמן, בוני, גינסבורג, בוני  50 45 * : אלונה, פרידמן, אלונה 
50 46 * : אלונה, פרידמן, אלונה  50 47 * : אלונה, פרידמן, בוני, גינסבורג, בוני  50 48 * : אלונה, פרידמן, שרון, גבע, אלונה  50 49 * : אלונה, פרידמן, שרון, גבע, אלונה 
50 50 * : אלונה, פרידמן, אלונה  50 51 * : דובי, גל, אלונה, פרידמן, אלונה  50 52 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 53 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים 
50 54 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 55 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 56 * : אור, כהן, נדב, כהן, כהן  50 57 * : יוחנן, צנגן, משה, שגיב, יוחנן 
50 58 * : יוחנן, צנגן, משה, שגיב, יוחנן  50 59 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 60 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 61 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים 
50 62 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 63 * : יוחנן, צנגן, יוחנן  50 64 * : יוחנן, צנגן, יוחנן  50 65 * : יוחנן, צנגן, משה, שגיב, יוחנן 
50 66 *  50 67 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 68 * : יוחנן, צנגן, יוחנן  50 69 * : יוחנן, צנגן, יוחנן 
50 70 * : יוחנן, צנגן, יוחנן  50 71 * : יוחנן, צנגן, יוחנן  50 72 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 73 * : משה, שגיב, פאנץ', ליין, ליין 
50 74 * : יוחנן, צנגן, פאנץ', ליין, ליין  50 75 * : יוחנן, צנגן, פאנץ', ליין, ליין  50 76 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 77 * : סימה, עמיאל, מוטי, דיכנה, פאנץ', ליין, סימה 
50 78 * : עובדי, רשת, עינבל, ענבל, ענבר, עינבר, עובדי  50 79 *  50 80 *  50 81 * : עובדי, רשת, עינבל, ענבל, ענבר, עינבר, עובדי 
50 82 * : התקשרות, מגזין, עצמאי, מגזין  50 83 * : התקשרות, מגזין, עצמאי, מגזין  50 84 *  50 85 * : עובדי, רשת, עינבל, ענבל, ענבר, עינבר, עובדי 
50 86 * : ירדנה, הראל, ירדנה  50 87 * : ירדנה, הראל, ירדנה  50 88 * : ירדנה, הראל, ירדנה  50 89 * 
50 90 * : מיכל, ינאי, ינאי  50 91 * : מיכל, ינאי, ינאי  50 92 *  50 93 * : משה, שגיב, צביקה, הדר, הדר 
50 94 * : עובדי, רשת, עינבל, ענבל, ענבר, עינבר, עובדי  50 95 * : עובדי, רשת, עינבל, ענבל, ענבר, עינבר, עובדי  50 96 * : עובדי, רשת, עינבל, ענבל, ענבר, עינבר, עובדי  50 97 * : עובדי, רשת, עינבל, ענבל, ענבר, עינבר, עובדי 
50 98 * : צביקה, הדר, הדר  50 99 *  50 100 * : צביקה, הדר, הדר  50 101 * : צביקה, הדר, הדר 
50 102 * : מלצרים, מזמרים, פאנץ', ליין, מלצרים  50 103 * : משה, שגיב, צביקה, הדר, הדר  50 104 * : צביקה, הדר, הדר  50 105 * : נתן, דטנר, נתן 
50 106 * : ניל, שחק, בופמן, נילי  50 107 * : אביגדור, קהלני, קהלני  50 108 * : הלנה, עמרם, יגאל, שילון, הלנה  50 109 * : אייל, שילון, זהבה, שילון, הלנה, עמרם, יגאל, שילון, הלנה 
50 110 * : זהבה, שילון, הלנה, עמרם, יגאל, שילון, הלנה  50 111 *  50 112 * : שלמה, פז, פז  50 113 * : ניל, שחק, בופמן, נילי 
50 114 * : סטלה, פז, שלמה, פז, פז  50 115 * : חיים, רינה, אלבלדס, רינה  50 116 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 117 * : זהבה, שילון, נתן, דטנר, נתן 
50 118 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 119 * : חיים, רינה, אלבלדס, רינה  50 120 * : זהבה, שילון, נתן, דטנר, נתן  50 121 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה 
50 122 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 123 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 124 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 125 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה 
50 126 * : דרור, שמחוני, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 127 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 128 * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 129 * : רואי, יגאל, שילון, אביגדור, קהלני, קהלני 
50 130 * : רינה, אלבלדס, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 131 * : עומר, לקנר, יפעת, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 132 * : נתן, דטנר, רואי, יגאל, שילון, אביגדור, קהלני, קהלני  50 133 * : אייל, שילון, אייל 
50 134 * : אייל, שילון, אייל  50 135 * : חיים, רינה, אלבלדס, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 136 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 137 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה 
50 138 * : דרור, שמחוני, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 139 * : חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 140 * : דרור, שמחוני, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 141 * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, כלה 
50 142 * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 143 * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 144 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 145 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, כלה 
50 146 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, כלה  50 147 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 148 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 149 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 150 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 151 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 152 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 153 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 154 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 155 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 156 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 157 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 158 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 159 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 160 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 161 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 162 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 163 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 164 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 165 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 166 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 167 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 168 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 169 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 170 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 171 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 172 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 173 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 174 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 175 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 176 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 177 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 178 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 179 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 180 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 181 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 182 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 183 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 184 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 185 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 186 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 187 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 188 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 189 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 190 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 191 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 192 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 193 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 194 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 195 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 196 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 197 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 198 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 199 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 200 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 201 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 202 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 203 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 204 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 205 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 206 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 207 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 208 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 209 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 210 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 211 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 212 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 213 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 214 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 215 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 216 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 217 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 218 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 219 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 220 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 221 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 222 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 223 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 224 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 225 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 226 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 227 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 228 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 229 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 230 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 231 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 232 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 233 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 234 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 235 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 236 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 237 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן 
50 238 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 239 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 240 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן  50 241 * : עדן, הראל, פרסומת, ציפס, עדן