5 001 ענת צחור : ענת, צחור, צחור  5 1 דן שילון "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : דן, שילון, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 10 יוסי בן שאנן "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : יוסי, בן, שאנן, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 11 עובדי רשת "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : עובדי, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים 
5 12 עובדי רשת "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : עובדי, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 13 פרח רותם דן שילון "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : פרח, רותם, דן, שילון, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 14 טלי בן טובים משה שגיב "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : טלי, בן, טובים, משה, שגיב, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 15 טלי בן טובים "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : טלי, בן, טובים, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים 
5 16 דן שילון יפה אפרתי "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : דן, שילון, יפה, אפרתי, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 17 גל מור "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : גל, מור, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 18 גל מור "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : גל, מור, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 19 גל מור "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : גל, מור, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים 
5 2 יגאל שילון "רשת" אירוע פירסום בגני האורנים : יגאל, שילון, רשת, אירוע, פירסום, גני, האורנים, האורנים  5 20 ילדים בערוץ הילדים : ילדים, בערוץ, הילדים, הילדים  5 21 יוסי בן שאנן עובדי רשת : יוסי, בן, שאנן, עובדי, רשת, רשת  5 22 אירוע פרסום ברשת : אירוע, פרסום, רשת, רשת 
5 23 גל מור אירוע פרסום ברשת : גל, מור, אירוע, פרסום, רשת, רשת  5 24 אירוע פרסום ברשת : אירוע, פרסום, רשת, רשת  5 25 גל מור אירוע פרסום ברשת : גל, מור, אירוע, פרסום, רשת, רשת  5 26 אירוע פרסום ברשת : אירוע, פרסום, רשת, רשת 
5 27 אירוע פרסום ברשת באולפני הרצליה : אירוע, פרסום, ברשת, באולפני, הרצליה, הרצליה  5 28 דן שילון אריה זייף אירוע פרסום ברשת באולפני הרצליה : דן, שילון, אריה, זייף, אירוע, פרסום, ברשת, באולפני, הרצליה, הרצליה  5 30 דן שילון אריה זייף אירוע פרסום ברשת באולפני הרצליה : דן, שילון, אריה, זייף, אירוע, פרסום, ברשת, באולפני, הרצליה, הרצליה  5 32 דן שילון אריה זייף אירוע פרסום ברשת באולפני הרצליה : דן, שילון, אריה, זייף, אירוע, פרסום, ברשת, באולפני, הרצליה, הרצליה 
5 29 עמיקם כהן אירוע פרסום ברשת באולפני הרצליה : עמיקם, כהן, אירוע, פרסום, ברשת, באולפני, הרצליה, הרצליה  5 3 ריקי אריאלי אירוע פרסום ברשת באולפני הרצליה : ריקי, אריאלי, אירוע, פרסום, ברשת, באולפני, הרצליה, הרצליה  5 31 אירוע פרסום ברשת באולפני הרצליה : אירוע, פרסום, ברשת, באולפני, הרצליה, הרצליה  5 33 אריה זייף אירוע פרסום ברשת : אריה, זייף, אירוע, פרסום, ברשת, ברשת 
5 34 יעקב גלברד אלי ארן אירוע פרסום ברשת באולפני הרצליה : יעקב, גלברד, אלי, ארן, אירוע, פרסום, ברשת, באולפני, הרצליה, הרצליה  5 35 אריה זייף אירוע פרסום ברשת : אריה, זייף, אירוע, פרסום, הרצליה, הרצליה  5 36 * : דפנה, שילון, דן, שילון, שילון  5 37 חנן גולדבלט דפנה שילון דן שילון במעגל : חנן, גולדבלט, דפנה, שילון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
5 38 משה גאון שמחה הולצברג יהורם גאון : משה, גאון, שמחה, הולצברג, יהורם, גאון, גאון  5 39 יהורם גאון רפי גינת חיים סלוצקי : יהורם, גאון, רפי, גינת, חיים, סלוצקי, סלוצקי  5 41 רפי גינת : רפי, גינת, גינת  5 4 דן שילון יפה אפרתי : דן, שילון, יפה, אפרתי, אפרתי 
5 40 אורלי יניב 7 וחצי בערב : אורלי, יניב, 7, חצי, בערב, שבע, וחצי, בערב, בערב  5 42 אורלי יניב מיכה לימור אהרון ברנע : אורלי, יניב, מיכה, לימור, אהרון, ברנע, ברנע  5 43 אלי ארן אורלי יניב מיכה לימור אהרון ברנע : אלי, ארן, אורלי, יניב, מיכה, לימור, אהרון, ברנע, ברנע  5 44 משפטן פרופ' זאב סגל : משפטן, פרופ', זאב, סגל, סגל 
5 45 אורלי יניב 7 וחצי בערב : פרופ', זאב, סגל, אורלי, יניב, 7, חצי, בערב, שבע, וחצי, בערב, בערב  5 46 יגאל שילון ואהוד מנור עין הדג : יגאל, שילון, אהוד, מנור, עין, הדג, הדג  5 47 יגאל שילון ואהוד מנור עין הדג : יגאל, שילון, אהוד, מנור, עין, הדג, הדג  5 48 דן שילון ורפאל איתן רפול : דן, שילון, רפאל, איתן, רפול, רפול 
5 5 ברונו לנדסברג אירוע פרסום רשת בגני האורנים : ברונו, לנדסברג, אירוע, פרסום, רשת, גני, האורנים, האורנים  5 51 כרמית אלעד אירוע פרסום רשת בגני האורנים : כרמית, אלעד, אירוע, פרסום, רשת, גני, האורנים, האורנים  5 6 יוסי בן שאנן אירוע פרסום רשת בגני האורנים : יוסי, בן, שאנן, אירוע, פרסום, רשת, גני, האורנים, האורנים  5 7 אירוע פרסום רשת בגני האורנים : אירוע, פרסום, רשת, גני, האורנים, האורנים 
5 8 אירוע פרסום רשת בגני האורנים : ברונו, לנדסברג, אירוע, פרסום, רשת, גני, האורנים, האורנים  5 9 אירוע פרסום רשת בגני האורנים : דיילת, אירוע, פרסום, רשת, גני, האורנים, האורנים  5 100 יגאל שילון וענת צחור מושון אלבוחר"המתיחה הגדולה" : יגאל, שילון, ענת, צחור, מושון, אלבוחר המתיחה, הגדולה, הגדולה  5 101 יהודה ברקן וענת צחור "המתיחה הגדולה" : יהודה, ברקן, ענת, צחור, המתיחה, הגדולה, הגדולה 
5 102 עינת ארליך : עינת, ארליך, ארליך  5 103 עינת ארליך : עינת, ארליך, ארליך  5 104 דוד טמיר וצוות הפקת פרסום לגלגל המזל של דנונה שטראוס : דוד, טמיר, צוות, הפקת, פרסום, לגלגל, המזל, של, דנונה, שטראוס, שטראוס  5 105 עמיקם כהן : עמיקם, כהן, כהן 
5 106 בני כרמלי בילי מוסקונה לרמן צוות הפקה "בילי בדרכים" : בני, כרמלי, בילי, מוסקונה, לרמן, צוות, הפקה, בילי, בדרכים, בדרכים  5 117 טדי שאולי ורפא בת מצווה במצדה : טדי, שאולי, רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה  5 108 רן פקר ואורחים רפא בת מצווה במצדה : רן, פקר, אורחים, רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה  5 109 טדי שאולי ורפי שאולי רפא בת מצווה במצדה : טדי, שאולי, רפי, שאולי, רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה 
5 110 רפי שאולי רפא בת מצווה במצדה : רפי, שאולי, רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה  5 111 דן שילון ירוחם שרובסקי מוסיכף : דן, שילון, ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  5 112 ניצה שאול ודורון סלומון : ניצה, שאול, דורון, סלומון, סלומון  5 113 כמדומני הבת של ריקי אריאלי : כמדומני, הבת, של, ריקי, אריאלי, אריאלי 
5 114 ניצה שאול מוסיכף : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  5 115 ניצה שאול ירוחם שרובסקי מוסיכף : ניצה, שאול, ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  5 116 אריה אורנשטיין ויפה אורנשטיין : אריה, אורנשטיין, יפה, אורנשטיין, אורנשטיין  5 118 רן פקר ואורחים רפא בת מצווה במצדה : רן, פקר, אורחים, רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה 
5 119 רפי שאולי וטדי שאולי רפא בת מצווה במצדה : רפי, שאולי, טדי, שאולי, רפא, בת, מצווה, במצדה, במצדה  5 121 ניצה שאול ודורון סלומון : ניצה, שאול, דורון, סלומון, סלומון  5 124 אביהו בן נון דוד תמיר : אביהו, בן, נון, דוד, תמיר, תמיר  5 125 עירית שטראוס : עירית, שטראוס, שטראוס 
5 126 אביהו בן נון דוד תמיר : אביהו, בן, נון, דוד, תמיר, תמיר  5 127 עירית שטראוס : עירית, שטראוס, שטראוס  5 128 אביהו בן נון דוד תמיר : אביהו, בן, נון, דוד, תמיר, תמיר  5 129 גלגל המזל של דנונה שטראוס : גלגל, המזל, של, דנונה, שטראוס, שטראוס 
5 130 עירית שטראוס עמיקם כהן : עירית, שטראוס, עמיקם, כהן, כהן  5 131 פרס מכונית לגלגל המזל של דנונה שטראוס : פרס, מכונית, לגלגל, המזל, של, דנונה, שטראוס, שטראוס  5 132 עירית שטראוס : עירית, שטראוס, שטראוס  5 133 עירית שטראוס משה שגיב עמיקם כהן : עירית, שטראוס, משה, שגיב, עמיקם, כהן, כהן 
5 134 משה שגיב אביהו בן נון : משה, שגיב, אביהו, בן, נון, נון  5 135 מיכל זוארץ ודידי הררי קייץ על החוף : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קייץ, על, החוף, החוף  5 136 מיכל זוארץ ודידי הררי קייץ על החוף : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קייץ, על, החוף, החוף  5 137 מיכל זוארץ ודידי הררי קייץ על החוף : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קייץ, על, החוף, החוף 
5 138 מיכל זוארץ ודידי הררי קייץ על החוף : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קייץ, על, החוף, החוף  5 139 מיכל זוארץ ודידי הררי קייץ על החוף : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קייץ, על, החוף, החוף  5 140 מיכל זוארץ ודידי הררי קייץ על החוף : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קייץ, על, החוף, החוף  5 141 נתן זאבי בירה ומצב רוח : נתן, זאבי, בירה, מצב, רוח, רוח 
5 142 מיכל זוארץ ודידי הררי קייץ על החוף : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קייץ, על, החוף, החוף  5 143 קייץ על החוף : קייץ, על, החוף, החוף  5 144 מיכל זוארץ קייץ על החוף : מיכל, זוארץ, קייץ, על, החוף, החוף  5 145 אלי האנה ושרון גבע במעגל : אלי, האנה, שרון, גבע, במעגל, במעגל 
5 146 יפה אפרתי דן שילון לילד גם קוראים שילון : יפה, אפרתי, דן, שילון, לילד, גם, קוראים, שילון, שילון  5 147 יפה אפרתי דן שילון לילד גם קוראים שילון : יפה, אפרתי, דן, שילון, לילד, גם, קוראים, שילון, שילון  5 148 יפה אפרתי דן שילון דלית קורל : יפה, אפרתי, דן, שילון, דלית, קורל, קורל  5 149 דן שילון לילד גם קוראים שילון : דן, שילון, לילד, גם, קוראים, שילון, שילון 
5 150 יגאל שילון דודו דותן פיספוסים : יגאל, שילון, דודו, דותן, פיספוסים, פיספוסים  5 151 רונית מקובר : רונית, מקובר, מקובר  5 152 רונית מקובר (?) יגאל שילון דודו דותן יוני דותן פיספוסים : רונית, מקובר, יגאל, שילון, דודו, דותן, יוני, דותן, פיספוסים, פיספוסים  5 153 דודו דותן ובנו יוני דותן יגאל שילון פיספוסים : דודו, דותן, בנו, יוני, דותן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
5 154 דודו דותן ובנו יוני דותן פיספוסים : דודו, דותן, בנו, יוני, דותן, פיספוסים, פיספוסים  5 155 דודו דותן ובנו יוני דותן פיספוסים : דודו, דותן, בנו, יוני, דותן, פיספוסים, פיספוסים  5 156 רונית מקובר פיספוסים : רונית, מקובר, פיספוסים, פיספוסים  5 157 צעירי תל אביב : צעירי, תל, אביב, אביב 
5 158 צעירי תל אביב : צעירי, תל, אביב, אביב  5 159 יפה אורנשטיין צעירי תל אביב : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל, אביב  5 160 נתן דטנר צעירי תל אביב : נתן, דטנר, צעירי, תל, אביב, אביב  5 161 נתן דטנר צעירי תל אביב : נתן, דטנר, צעירי, תל, אביב, אביב 
5 162 יפה אורנשטיין צעירי תל אביב : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל, אביב, אביב  5 163 יפה אורנשטיין צעירי תל אביב : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל, אביב, אביב  5 164 נתן דטנר צעירי תל אביב : נתן, דטנר, צעירי, תל, אביב, אביב  5 165 צעירי תל אביב : צעירי, תל, אביב, אביב 
5 166 צעירי תל אביב : צעירי, תל, אביב, אביב  5 167 נתן דטנר צעירי תל אביב : נתן, דטנר, צעירי, תל, אביב, אביב  5 168 צעירי תל אביב : צעירי, תל, אביב, אביב  5 169 איציק גליקסברג יפה אורנשטיין צעירי תל אביב : איציק, גליקסברג, יפה, אורנשטיין, צעירי, תל, אביב, אביב 
5 170 נתן דטנר צעירי תל אביב : נתן, דטנר, צעירי, תל, אביב, אביב  5 171 נתן דטנר צעירי תל אביב : נתן, דטנר, צעירי, תל, אביב, אביב  5 172 צעירי תל אביב : צעירי, תל, אביב, אביב  5 173 צעירי תל אביב : צעירי, תל, אביב, אביב 
5 174 שרון גבע שמואל אוקון עובדי רשת : שרון, גבע, שמואל, אוקון, עובדי, רשת, רשת  5 175 יוחנן צנגן ריקי אריאלי : יוחנן, צנגן, ריקי, אריאלי, אריאלי  5 176 אפרת נחום הלפרין איריס זמל עובדי רשת : אפרת, נחום, הלפרין, איריס, זמל, עובדי, רשת, רשת  5 177 שרון גבע שמואל אוקון עובדי רשת : שרון, גבע, שמואל, אוקון, עובדי, רשת, רשת 
5 178 שמואל אוקון קרוקודיל דנדי עובדי רשת : שמואל, אוקון, קרוקודיל, דנדי, עובדי, רשת, רשת  5 179 בני כרמלי עובדי רשת במעגל : בני, כרמלי, עובדי, רשת, במעגל, במעגל  5 180 יעקב חודרוב דני ווסלי : יעקב, חודרוב, דני, ווסלי, ווסלי  5 181 בני כרמלי עובדי רשת במעגל : בני, כרמלי, עובדי, רשת, במעגל, במעגל 
5 182 קרוקודיל דנדי עובדי רשת : קרוקודיל, דנדי, עובדי, רשת, רשת  5 183 בני כרמלי והתוכי במעגל : בני, כרמלי, התוכי, במעגל, במעגל  5 184 בני כרמלי מיכל ינאי במעגל : בני, כרמלי, מיכל, ינאי, במעגל, במעגל  5 185 בני כרמלי מיכל ינאי במעגל : בני, כרמלי, מיכל, ינאי, במעגל, במעגל 
5 186 דני ווסלי הנחש הענק במעגל : דני, ווסלי, הנחש, הענק, במעגל, במעגל  5 187 כרמית אלעד שמרית נחמקין עובדי רשת : כרמית, אלעד, שמרית, נחמקין, עובדי, רשת, רשת  5 188 ריקי אריאלי עובדי רשת : ריקי, אריאלי, עובדי, רשת, רשת  5 189 יעקב חודרוב דני ווסלי : יעקב, חודרוב, דני, ווסלי, ווסלי 
5 190 בני כרמלי דני ווסלי במעגל : בני, כרמלי, דני, ווסלי, במעגל, במעגל  5 191 עובדי רשת : עובדי, רשת, רשת  5 192 ציפי שביט עודד מנשה : ציפי, שביט, עודד, מנשה, מנשה  5 193 אילנית וינטרוב שחורי : אילנית, וינטרוב, שחורי, שחורי 
5 194 דן שילון בני כרמלי יהורם גאון במעגל : דן, שילון, בני, כרמלי, יהורם, גאון, במעגל, במעגל  5 195 ריקי אריאלי עובדי רשת : ריקי, אריאלי, עובדי, רשת, רשת  5 196 כרמית אלעד שמרית נחמקין עובדי רשת : כרמית, אלעד, שמרית, נחמקין, עובדי, רשת, רשת  5 49 מיכל זוארץ : מיכל, זוארץ, זוארץ 
5 50 דן שילון שבח וויס במעגל : דן, שילון, שבח, וויס, במעגל, במעגל  5 52 דן שילון רפאל איתן רפול במעגל : דן, שילון, רפאל, איתן, רפול, במעגל, במעגל  5 53 מיכל זוארץ : מיכל, זוארץ, זוארץ  5 54 זאב שמשוני מיכל זוארץ "רופא כפרי" : זאב, שמשוני, מיכל, זוארץ, רופא, כפרי, כפרי 
5 55 דן שילון רון בן ישי במעגל : דן, שילון, רון, בן, ישי, במעגל, במעגל  5 56 דני ווסלי עובדי רשת : דני, ווסלי, עובדי, רשת, רשת  5 57 דן שילון פנינה רוזנבלום בייגה שוחט : דן, שילון, פנינה, רוזנבלום, בייגה, שוחט, שוחט  5 58 דודו דותן ליאורה לנדאו : דודו, דותן, ליאורה, לנדאו, לנדאו 
5 59 דודו דותן ליאורה לנדאו : דודו, דותן, ליאורה, לנדאו, לנדאו  5 60 דודו דותן ברוריה אבידן בריר שרית ישי לוי : דודו, דותן, ברוריה, אבידן, בריר, שרית, ישי, לוי, לוי  5 61 מיכל זוארץ : מיכל, זוארץ, זוארץ  5 62 מיכל זוארץ יאיר ניצני : מיכל, זוארץ, יאיר, ניצני, ניצני 
5 63 רפאל איתן רפול במעגל : רפאל, איתן, רפול, במעגל, במעגל  5 64 דן שילון פנינה רמון במעגל : דן, שילון, פנינה, רמון, במעגל, במעגל  5 65 דן שילון יריב בן אליעזר : דן, שילון, יריב, בן, אליעזר, אליעזר  5 66 מלצרים מזמרים ב"פאנץ' ליין" : מלצרים, מזמרים, ב פאנץ', ליין, ליין 
5 67 דן שילון יוסי בנאי במעגל : דן, שילון, יוסי, בנאי, במעגל, במעגל  5 68 דן חמיצר שבח וויס במעגל : דן, חמיצר, שבח, וויס, במעגל, במעגל  5 69 מיכל זוארץ מירה טל "רופא כפרי" : מיכל, זוארץ, מירה, טל, רופא, כפרי, כפרי  5 70 אילנה זיו מפיקה אולפני הרצליה : אילנה, זיו, מפיקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
5 71 משה שחל דן שילון במעגל : משה, שחל, דן, שילון, במעגל, במעגל  5 72 דן שילון במעגל : דן, שילון, במעגל, במעגל  5 73 אולפן בשידור חי נכי צה"ל רוקדים על גלגלים במעגל : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל  5 74 דן שילון במעגל : דן, שילון, במעגל, במעגל 
5 75 שלמה להט צ'יץ' זובין מאטה דן שילון : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, דן, שילון, שילון  5 76 דן שילון בייגה שוחט : דן, שילון, בייגה, שוחט, שוחט  5 77 חיים רמון וחנן גולדבלט : חיים, רמון, חנן, גולדבלט, גולדבלט  5 78 אולפני הרצליה בניה ופיתוח : אולפני, הרצליה, בניה, ופיתוח, ופיתוח 
5 79 רני רהב במעגל : רני, רהב, במעגל, במעגל  5 80 דן שילון אלדד זיו גיורא שפיגל : דן, שילון, אלדד, זיו, גיורא, שפיגל, שפיגל  5 81 דן שילון ויאיר צבן : דן, שילון, יאיר, צבן, צבן  5 82 דן שילון בני בכר בני כרמלי יגאל שילון ניסים אברביה הרצל פור (צולם ביום שרשת קיבלה את הזכיון) : דן, שילון, בני, בכר, בני, כרמלי, יגאל, שילון, ניסים, אברביה, הרצל, פור, פור 
5 83 דן שילון רון בן ישי : דן, שילון, רון, בן, ישי, ישי  5 84 גיורא שפיגל יצחק ויסוקר מוטלה שפיגלר : גיורא, שפיגל, יצחק, ויסוקר, מוטלה, שפיגלר, שפיגלר  5 85 כרמית אלעד : כרמית, אלעד, אלעד  5 86 אריק סיני וזמרת ליווי : אריק, סיני, זמרת, ליווי, ליווי 
5 87 כרמית אלעד : כרמית, אלעד, אלעד  5 88 אלי ארן ויוחנן צנגן : אלי, ארן, יוחנן, צנגן, צנגן  5 89 דן שילון במעגל : דן, שילון, במעגל, במעגל  5 91 דן שילון ויוסי בנאי : דן, שילון, יוסי, בנאי, בנאי 
5 92 עמי גניגר דן שילון : עמי, גניגר, דן, שילון, שילון  5 93 דן שילון : דן, שילון, שילון  5 94 רפי גינת "בשידור חוקר" : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  5 95 מיכל מירון שקד ודן שילון "בין הסדינים" : מיכל, מירון, שקד, דן, שילון, בין, הסדינים, הסדינים 
5 90 דן שילון ומוטלה שפיגלר : דן, שילון, מוטלה, שפיגלר, שפיגלר  5 96 משה נוי גיורא שפיגל מוטלה שפיגלר : משה, נוי, גיורא, שפיגל, מוטלה, שפיגלר, שפיגלר  5 97 דן שילון ומוטלה שפיגלר : דן, שילון, מוטלה, שפיגלר, שפיגלר  5 98 מיכל מוזס חיים סלוצקי : מיכל, מוזס, חיים, סלוצקי, סלוצקי 
5 99 מיכל מוזס חיים סלוצקי : מיכל, מוזס, חיים, סלוצקי, סלוצקי