49 001 * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 3 * : מיכה, חריש, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 4 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 5 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 6 * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 7 * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 8 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 9 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 10 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 11 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 12 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 13 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 14 * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 15 * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 16 * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 17 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 18 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 19 * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה  49 20 * : תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 21 * : תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 22 * : תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 23 * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה  49 24 * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה  49 25 * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה 
49 26 * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה  49 27 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 28 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 29 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 30 * : פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 31 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 32 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 33 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 34 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 35 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 36 * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 37 * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 38 * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 39 * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 40 * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 41 * : נירית, ירון, ענת, וקסמן, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 42 * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 43 * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 44 * : נורית, גפן, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 45 * : נירית, ירון, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 46 * : נירית, ירון, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 47 * : נירית, ירון, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 48 * : נורית, גפן, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 49 * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 50 * : פיספוסים, פיספוסים  49 51 * : פיספוסים, פיספוסים  49 52 * : פיספוסים, פיספוסים  49 53 * : נירית, ירון, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 54 * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 55 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 56 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 57 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 58 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 59 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 60 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 61 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 62 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 63 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 64 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 65 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 66 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 67 * : אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  49 68 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 69 * : הנרי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
49 70 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 71 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 72 * : הנרי, אולפני, הרצליה, הרצליה  49 73 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 74 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 75 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  49 76 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 77 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 78 * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 79 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 80 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 81 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 82 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 83 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 84 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 85 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 86 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 87 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 88 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 89 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 90 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 91 * : דרור, שמחוני, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 92 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 93 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 94 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 95 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 96 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 97 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 98 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 99 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 100 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 101 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 102 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 103 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 104 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 105 * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 106 * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 107 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 108 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 109 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 110 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 111 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 112 * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 113 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 114 * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 115 * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 116 * : נירית, ירון, אודי, פרידן, פרידן  49 117 * 
49 118 * : נירית, ירון, אודי, פרידן, פרידן  49 119 * : חנוך, רוזן, פנטומימה, פנטומימה  49 120 *  49 121 * 
49 122 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  49 123 *  49 124 *  49 125 * : ציפי, שביט, שביט 
49 126 * : ציפי, שביט, שביט  49 127 * : חנוך, רוזן, פנטומימה, פנטומימה  49 128 *  49 129 * : מיכל, זוארץ, זוארץ 
49 130 * : חנוך, רוזן, מיכל, זוארץ, זוארץ  49 131 * : חנוך, רוזן, מיכל, זוארץ, זוארץ  49 132 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  49 133 * : מיכל, זוארץ, זוארץ 
49 134 *  49 135 * : יגאל, שילון, יגאל  49 136 * : יגאל, שילון, יגאל  49 137 * : עירית, שטראוס, שטראוס 
49 138 * : עירית, שטראוס, שטראוס  49 139 * : עירית, שטראוס, שטראוס  49 140 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  49 141 * : נירית, ירון, נירית 
49 142 *  49 143 * : דודו, טופז, טופז  49 144 *  49 145 * : עירית, שטראוס, שטראוס 
49 146 * : חנוך, רוזן, פנטומימה, פנטומימה  49 147 * : חנוך, רוזן, יעל, אבוקסיס, אבוקסיס  49 148 * : דודו, טופז, משה, שגיב, חנוך, רוזן, פנטומימה, פנטומימה  49 149 * : דודו, טופז, יעל, אבוקסיס, אבוקסיס 
49 150 * : דודו, טופז, משכית, קורן, מיכל, זוארץ, זוארץ  49 151 * : חנוך, רוזן, מיכל, זוארץ, זוארץ  49 152 * : צביקה, הדר, הדר  49 153 * : יהורם, גאון, גאון 
49 154 * : יהורם, גאון, גאון  49 155 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, יהורם, גאון, גאון  49 156 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, יהורם, גאון, גאון  49 157 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, יהורם, גאון, גאון 
49 158 * : שרה, גאון, יהורם, גאון, גאון  49 159 * : שרה, גאון, יהורם, גאון, גאון  49 160 * : שרה, גאון, יהורם, גאון, גאון  49 161 * : שרה, גאון, יהורם, גאון, גאון 
49 162 * : משה, דוד, גאון, גאון  49 163 * : משה, דוד, גאון, גאון  49 164 * : שרה, גאון, גאון  49 165 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי 
49 166 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי  49 167 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי  49 168 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי  49 169 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי 
49 170 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 171 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי  49 172 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, שלום  49 173 * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, שלום 
49 174 * : שרה, גאון, גאון  49 175 * : כלילה, גאון, גאון  49 176 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 177 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 178 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 179 * : יהורם, גאון, גאון  49 180 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 181 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון 
49 182 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 183 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 184 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 185 * : יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 186 * : צביקה, הדר, הדר  49 187 *  49 188 *  49 189 * 
49 190 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 191 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 192 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 193 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 194 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 195 * : שרה, גאון, גאון  49 196 * : אלי, אפללו, השליש, הילה, גאון, גאון  49 197 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 198 * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 199 * : יהורם, גאון, גאון  49 200 * : שרה, גאון, גאון  49 201 * : אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם 
49 202 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 203 * : יהורם, גאון, גאון  49 204 * : דודו, טופז, אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 205 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון 
49 206 * : חיים, סלוצקי, רחל, גולדבלט, גולדבלט  49 207 * : דודו, טופז, אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 208 * : חיים, סלוצקי, סלוצקי  49 209 * : משכית, קורן, אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם 
49 210 * : אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 211 * : אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 212 * : חיים, סלוצקי, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 213 * : חיים, סלוצקי, רחל, גולדבלט, גולדבלט 
49 214 * : חיים, סלוצקי, סלוצקי  49 215 * : חיים, סלוצקי, סלוצקי  49 216 * : אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 217 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 218 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 219 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 220 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 221 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 222 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 223 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 224 * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים