49 001  * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 3  * : מיכה, חריש, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 4  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 5  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 6  * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 7  * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 8  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 9  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 10  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 11  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 12  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 13  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 14  * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 15  * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 16  * : יצחק, רבין, תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 17  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 18  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 19  * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה  49 20  * : תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 21  * : תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 22  * : תעודה, עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 23  * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה  49 24  * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה  49 25  * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה 
49 26  * : יצחק, רבין, שמעון, שבס, מיכה, חריש, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, הממשלה  49 27  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 28  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 29  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 30  * : פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 31  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 32  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 33  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
49 34  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 35  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 36  * : עמיקם, כהן, פרס, איכות, בתעשייה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  49 37  * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 38  * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 39  * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 40  * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 41  * : נירית, ירון, ענת, וקסמן, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 42  * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 43  * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 44  * : נורית, גפן, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 45  * : נירית, ירון, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 46  * : נירית, ירון, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 47  * : נירית, ירון, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 48  * : נורית, גפן, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 49  * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 50  * : פיספוסים, פיספוסים  49 51  * : פיספוסים, פיספוסים  49 52  * : פיספוסים, פיספוסים  49 53  * : נירית, ירון, ריבים, ואוהבים, ואוהבים 
49 54  * : ענת, וקסמן, משה, איבגי, ריבים, ואוהבים, ואוהבים  49 55  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 56  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 57  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 58  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 59  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 60  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 61  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 62  * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 63  * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 64  * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 65  * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 66  * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 67  * : אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  49 68  * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 69  * : הנרי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
49 70  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 71  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 72  * : הנרי, אולפני, הרצליה, הרצליה  49 73  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 74  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 75  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  49 76  * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 77  * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
49 78  * : צבי, שיסל, אלי, יצפאן, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  49 79  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 80  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 81  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 82  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 83  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 84  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 85  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 86  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 87  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 88  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 89  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 90  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 91  * : דרור, שמחוני, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 92  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 93  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 94  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 95  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 96  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 97  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 98  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 99  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 100  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 101  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 102  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 103  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 104  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 105  * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 106  * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 107  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 108  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 109  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 110  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 111  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 112  * : חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 113  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים 
49 114  * : יגאל, שילון, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 115  * : הלנה, עמרם, חתן, כלה, פיספוסים, פיספוסים  49 116  * : נירית, ירון, אודי, פרידן, פרידן  49 117  * 
49 118  * : נירית, ירון, אודי, פרידן, פרידן  49 119  * : חנוך, רוזן, פנטומימה, פנטומימה  49 120  *  49 121  * 
49 122  * : מיכל, זוארץ, זוארץ  49 123  *  49 124  *  49 125  * : ציפי, שביט, שביט 
49 126  * : ציפי, שביט, שביט  49 127  * : חנוך, רוזן, פנטומימה, פנטומימה  49 128  *  49 129  * : מיכל, זוארץ, זוארץ 
49 130  * : חנוך, רוזן, מיכל, זוארץ, זוארץ  49 131  * : חנוך, רוזן, מיכל, זוארץ, זוארץ  49 132  * : מיכל, זוארץ, זוארץ  49 133  * : מיכל, זוארץ, זוארץ 
49 134  *  49 135  * : יגאל, שילון, יגאל  49 136  * : יגאל, שילון, יגאל  49 137  * : עירית, שטראוס, שטראוס 
49 138  * : עירית, שטראוס, שטראוס  49 139  * : עירית, שטראוס, שטראוס  49 140  * : מיכל, זוארץ, זוארץ  49 141  * : נירית, ירון, נירית 
49 142  *  49 143  * : דודו, טופז, טופז  49 144  *  49 145  * : עירית, שטראוס, שטראוס 
49 146  * : חנוך, רוזן, פנטומימה, פנטומימה  49 147  * : חנוך, רוזן, יעל, אבוקסיס, אבוקסיס  49 148  * : דודו, טופז, משה, שגיב, חנוך, רוזן, פנטומימה, פנטומימה  49 149  * : דודו, טופז, יעל, אבוקסיס, אבוקסיס 
49 150  * : דודו, טופז, משכית, קורן, מיכל, זוארץ, זוארץ  49 151  * : חנוך, רוזן, מיכל, זוארץ, זוארץ  49 152  * : צביקה, הדר, הדר  49 153  * : יהורם, גאון, גאון 
49 154  * : יהורם, גאון, גאון  49 155  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, יהורם, גאון, גאון  49 156  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, יהורם, גאון, גאון  49 157  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, יהורם, גאון, גאון 
49 158  * : שרה, גאון, יהורם, גאון, גאון  49 159  * : שרה, גאון, יהורם, גאון, גאון  49 160  * : שרה, גאון, יהורם, גאון, גאון  49 161  * : שרה, גאון, יהורם, גאון, גאון 
49 162  * : משה, דוד, גאון, גאון  49 163  * : משה, דוד, גאון, גאון  49 164  * : שרה, גאון, גאון  49 165  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי 
49 166  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי  49 167  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי  49 168  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי  49 169  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי 
49 170  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 171  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, אלכס, גלעדי, גלעדי  49 172  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, שלום  49 173  * : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, שלום 
49 174  * : שרה, גאון, גאון  49 175  * : כלילה, גאון, גאון  49 176  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 177  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 178  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 179  * : יהורם, גאון, גאון  49 180  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 181  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון 
49 182  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 183  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 184  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 185  * : יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 186  * : צביקה, הדר, הדר  49 187  *  49 188  *  49 189  * 
49 190  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 191  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 192  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 193  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 194  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 195  * : שרה, גאון, גאון  49 196  * : אלי, אפללו, השליש, הילה, גאון, גאון  49 197  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 198  * : דודו, טופז, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 199  * : יהורם, גאון, גאון  49 200  * : שרה, גאון, גאון  49 201  * : אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם 
49 202  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון  49 203  * : יהורם, גאון, גאון  49 204  * : דודו, טופז, אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 205  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, גאון 
49 206  * : חיים, סלוצקי, רחל, גולדבלט, גולדבלט  49 207  * : דודו, טופז, אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 208  * : חיים, סלוצקי, סלוצקי  49 209  * : משכית, קורן, אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם 
49 210  * : אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 211  * : אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 212  * : חיים, סלוצקי, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 213  * : חיים, סלוצקי, רחל, גולדבלט, גולדבלט 
49 214  * : חיים, סלוצקי, סלוצקי  49 215  * : חיים, סלוצקי, סלוצקי  49 216  * : אהוד, אולמרט, יהורם, גאון, יהורם  49 217  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 218  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 219  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 220  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 221  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים 
49 222  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 223  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים  49 224  * : דודו, טופז, יהורם, גאון, סמוראים, לוחמים, לוחמים