47 001 * : זהבה, שילון, מיכל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 3 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 4 * : יגאל, שילון, אולפן, פיספוסים, פיספוסים  47 5 * : יגאל, שילון, אולפן, פיספוסים, פיספוסים 
47 6 * : זהבה, שילון, מיכל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 7 * : זהבה, שילון, מיכל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 8 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 9 * : יגאל, שילון, אולפן, פיספוסים, פיספוסים 
47 10 * : יגאל, שילון, אולפן, פיספוסים, פיספוסים  47 11 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 12 * : זהבה, שילון, מיכל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 13 * : מיכל, שילון, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
47 14 * : מיכל, שילון, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 15 * : מיכל, שילון, יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 16 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 17 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים 
47 18 * : דלית, קרול, רשת, רשת  47 19 * : משה, שגיב, רשת, רשת  47 20 * : ניסים, משעל, רשת, רשת  47 21 * : ניסים, משעל, רשת, רשת 
47 22 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 23 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  47 24 * : רותי, אגמי, רשת, רשת  47 25 * : רותי, אגמי, רשת, רשת 
47 26 * : דן, שילון, דלית, קרול, רשת, רשת  47 27 * : דלית, קרול, רשת, רשת  47 28 * : עובדי, רשת, רשת  47 29 * : עובדי, רשת, רשת 
47 30 * : עובדי, רשת, רשת  47 31 * : יוסי, בן, שאנן, עובדי, רשת, רשת  47 32 * : עובדי, רשת, רשת  47 33 * : מוסא, פרידן, רשת, רשת 
47 34 * : רפי, ויסלר, רשת, רשת  47 35 * : עובדי, רשת, רשת  47 36 * : פרח, רותם, רשת, רשת  47 37 * : עובדי, רשת, רשת 
47 38 * : עובדי, רשת, רשת  47 39 * : עובדי, רשת, רשת  47 40 * : עובדי, רשת, רשת  47 41 * : ביבי, נתניהו, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
47 42 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 43 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 44 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 45 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת 
47 46 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 47 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 48 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 49 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת 
47 50 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 51 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 52 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 53 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת 
47 54 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 55 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 56 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 57 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת 
47 58 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 59 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 60 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 61 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת 
47 62 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 63 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 64 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 65 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת 
47 66 * : מכונית, פרס, עשינו, עסק, אברי, גלעד, רשת, רשת  47 67 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 68 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 69 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
47 70 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 71 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 72 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 73 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
47 74 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 75 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 76 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 77 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
47 78 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 79 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 80 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 81 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
47 82 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 83 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 84 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 85 * : עמיקם, כהן, פרס, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
47 86 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 87 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 88 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 89 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
47 90 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 91 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 92 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 93 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס 
47 94 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 95 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 96 * : פרס, תעודה, ראש, הממשלה, שטראוס, שטראוס  47 97 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 98 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  47 99 * : משה, נוי, שלי, גיל, רשת, רשת  47 100 * : משה, נוי, שלי, גיל, רשת, רשת  47 101 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 102 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 103 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 104 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 105 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 106 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 107 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 108 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 109 * : אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 110 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 111 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 112 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 113 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 114 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 115 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 116 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 117 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 118 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 119 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 120 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 121 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 122 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 123 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 124 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 125 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 126 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 127 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 128 * : יונה, אליאן, אירוע, הפקה, יזכור, אולפני, הרצליה, הרצליה  47 129 * : אולפני, הרצליה, הרצליה 
47 130 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת  47 131 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת  47 132 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת  47 133 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת 
47 134 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת  47 135 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת  47 136 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת  47 137 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת 
47 138 * : ניסים, משעל, מאיר, שטרית, אחד, על, אחד, רשת, רשת  47 139 * : שמואל, אוקון, נחושתן, שרון, גבע, רשת, רשת  47 140 * : שמואל, אוקון, נחושתן, שרון, גבע, רשת, רשת  47 141 * : בשידור, חי, עם, דן, שילון, בית, רסיטל, רסיטל 
47 142 * : שמואל, אוקון, נחושתן, רשת, רשת  47 143 * : עובדי, רשת, רשת  47 144 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 145 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת 
47 146 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 147 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 148 * : יעקב, חודרוב, דני, ווסלי, רשת, רשת  47 149 * : יעקב, חודרוב, דני, ווסלי, רשת, רשת 
47 150 * : יעקב, חודרוב, דני, ווסלי, רשת, רשת  47 151 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 152 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 153 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת 
47 154 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 155 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 156 * : טרבוש, דני, ווסלי, רשת, רשת  47 157 * : טרבוש, דני, ווסלי, רשת, רשת 
47 158 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 159 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 160 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 161 * : נחש, טרבוש, דני, ווסלי, רשת, רשת 
47 162 * : טרבוש, דני, ווסלי, רשת, רשת  47 163 * : טרבוש, דני, ווסלי, רשת, רשת  47 164 * : ציפי, שביט, עודד, מנשה, מנשה  47 165 * : ציפי, שביט, עודד, מנשה, מנשה 
47 166 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, רשת, רשת  47 167 * : דן, שילון, יהורם, גאון, רשת, רשת  47 168 * : עובדי, רשת, אולפן, בשידור, חיי, רשת, רשת  47 169 * : ריקי, אריאלי, רשת, רשת 
47 170 * : כרמית, אלעד, שמרת, נחמקין, רשת, רשת  47 171 * : כרמית, אלעד, שמרת, נחמקין, רשת, רשת  47 172 * : ריקי, אריאלי, רשת, רשת  47 173 * : יוחנן, צנגן, ריקי, אריאלי, רשת, רשת 
47 174 * : יעקב, חודרוב, אגדה, כדור, רגל, רגל