46 001 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 3 * : פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים  46 4 * : פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים  46 5 * : דרור, שמחוני, פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים 
46 6 * : דרור, שמחוני, פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים  46 7 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 8 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 9 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 10 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 11 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 12 * : פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים  46 13 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 14 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 15 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 16 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 17 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 18 * : דרור, שמחוני, פיספוסים, פיספוסים  46 19 * : פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים  46 20 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 21 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 22 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 23 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 24 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 25 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 26 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 27 * : משטרה, שוטר, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 28 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 29 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 30 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 31 * : יגאל, שילון, שוטר, משטרה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 32 * : פיספוסים, פיספוסים  46 33 * : פיספוסים, פיספוסים 
46 34 * : פיספוסים, פיספוסים  46 35 * : פיספוסים, פיספוסים  46 36 * : פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים  46 37 * : פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים 
46 38 * : פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים  46 39 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 40 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 41 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 42 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 43 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 44 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 45 * : פטר, סלע, פיספוסים, פיספוסים 
46 46 * : יגאל, שילון, פיספוסים, פיספוסים  46 47 * : אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 48 * : אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 49 * : מאיר, סוויסה, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 50 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 51 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 52 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 53 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 54 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 55 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 56 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 57 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 58 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 59 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 60 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 61 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 62 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 63 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 64 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 65 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 66 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 67 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 68 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 69 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 70 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 71 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 72 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  46 73 * : קבצן, הומלס, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
46 74 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  46 75 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  46 76 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  46 77 * : מוסיכף, מוסיכף 
46 78 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  46 79 * : מוסיכף, מוסיכף  46 80 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  46 81 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
46 82 * : מוסיכף, מוסיכף  46 83 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  46 84 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  46 85 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף 
46 86 * : אילנה, זיו, מוסיכף, מוסיכף  46 87 * : אילנה, זיו, מוסיכף, מוסיכף  46 88 * : מוסיכף, מוסיכף  46 89 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים 
46 90 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים  46 91 * : מוסיכף, מוסיכף  46 92 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים  46 93 * : נתן, דטנר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 94 * : מוסיכף, מוסיכף  46 95 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים  46 96 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים  46 97 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים 
46 98 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים  46 99 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים  46 100 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים  46 101 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים 
46 102 * : יגאל, שילון, שלט, חוצות, פיספוסים, פיספוסים  46 103 * : סטוץ, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 104 * : סטוץ, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 105 * 
46 106 *  46 107 * : בשידור, חי, במעגל, במעגל  46 108 * : ביבי, נתניהו, בשידור, חי, במעגל, במעגל  46 109 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 110 * : חיים, הרצוג, רפאל, איתן, יוסי, שריד, בשידור, חי, במעגל, במעגל  46 111 * : חיים, הרצוג, רפאל, איתן, יוסי, שריד, בשידור, חי, במעגל, במעגל  46 112 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 113 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 114 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 115 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 116 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליהתפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 117 * : יהורם, גאון, יונה, אליאן, בני, בכר, תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 118 * : יהורם, גאון, יונה, אליאן, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 119 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 120 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 121 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 122 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 123 * : יהורם, גאון, יונה, אליאן, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 124 * : יהורם, גאון, יונה, אליאן, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 125 * : יהורם, גאון, יונה, אליאן, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 126 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 127 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 128 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 129 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 130 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 131 * : תפאורה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 132 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 133 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 134 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 135 *  46 136 *  46 137 * 
46 138 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 139 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 140 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 141 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 142 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 143 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 144 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 145 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 146 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 147 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 148 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  46 149 * : יהורם, גאון, הופעה, הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
46 150 * : יוחנן, צנגן, צנגן  46 151 * : אקי, אבני, סטוץ סטוץ  46 152 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 153 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 154 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 155 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 156 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 157 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 158 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 159 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 160 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 161 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 162 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 163 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 164 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 165 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 166 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 167 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 168 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 169 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 170 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 171 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 172 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 173 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 174 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 175 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 176 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 177 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 178 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 179 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 180 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 181 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 182 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 183 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 184 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 185 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 186 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 187 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 188 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 189 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה 
46 190 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 191 * : רובי, פורת, שובל, הפקה, אולפני הרצליה, הרצליה  46 192 * : אילנית, וינטרוב, שחורי‏, רשת, רשת  46 193 * : אילנית, וינטרוב, שחורי‏, רשת, רשת 
46 194 * : אילנית, וינטרוב, שחורי‏, רשת, רשת  46 195 * : אילנית, וינטרוב, שחורי‏, רשת, רשת