45 001 * : דן, שילון, עופרה, חזה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 3 * : דן, שילון, עופרה, חזה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 4 * : דן, שילון, עופרה, חזה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 5 * : דן, שילון, עופרה, חזה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 6 * : דן, שילון, עופרה, חזה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 7 * : דן, שילון, עופרה, חזה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 8 * : ספי, ריבלין, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שומרון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 9 * : אלי, יצפאן, מאיר, סוויסה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 10 * : אלי, יצפאן, מאיר, סוויסה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 11 * : צביקה, הדר, אטניקס, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 12 * : בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 13 * : ספי, ריבלין, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שומרון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 14 * : ספי, ריבלין, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שומרון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 15 * : אלי, יצפאן, מאיר, סוויסה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 16 * : בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 17 * : בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 18 * : בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 19 * : בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 20 * : בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 21 * : בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 22 * : זאב, נחמה, עופרה, חזה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שומרון, יהורם, גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 23 * : זאב, נחמה, עופרה, חזה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שומרון, יהורם, גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 24 * : ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שומרון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 25 * : ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שומרון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 26 * : ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שומרון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 27 *  45 28 *  45 29 * : עופרה, חזה, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 30 * : אראלה, אריאלה, גניגר, גניגר  45 31 * : אראלה, אריאלה, גניגר, גניגר  45 32 * : אראלה, אריאלה, גניגר, גניגר  45 33 * : זאב, נחמה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, יהורם גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 34 * : זאב, נחמה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, יהורם גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 35 * : זאב, נחמה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, יהורם גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 36 * : זאב, נחמה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, יהורם גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 37 * : זאב, נחמה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, יהורם גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
45 38 * : זאב, נחמה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, יהורם גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 39 * : ספי, ריבלין, בועז, שרעבי, סי, היימן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 40 * : עופרה, חזה, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, יהורם גאון, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  45 41 * : פרח, רותם, רותם 
45 42 * : פרח, רותם, רותם  45 43 * : פרח, רותם, רותם  45 44 * : אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 45 * : אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 46 * : יגאל, שילון, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 47 * : עובדי, רשת, בני, כרמלי, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 48 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 49 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 50 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 51 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 52 * : טלי, בן, טובים, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 53 * : טלי, בן, טובים, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 54 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 55 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 56 * : שמואל, נחושתן, אוקון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 57 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 58 * : דן, שילון, דני, ווסלי, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 59 * : עובדי, רשת, בני, כרמלי, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 60 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 61 * : עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 62 * : ‏רונית, רייכמן, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 63 * : משה, שגיב, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 64 * : דן, שילון, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 65 * : דן, שילון, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 66 * : דן, שילון, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 67 * : דן, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 68 * : יפה, אפרתי, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 69 * : יוסי, בן, שאנן, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 70 * : עינבל, עינבר, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 71 * : טלי, בן, טובים, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 72 * : ‏רונית, רייכמן, שולה, שפיגל, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 73 * : ‏רונית, רייכמן, שולה, שפיגל, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 74 * : בני, כרמלי, ריקי, אריאלי, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 75 * : דן, שילון, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 76 * : דן, שילון, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 77 * : משה, שגיב, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת 
45 78 * : דן, שילון, יפה, אפרתי, יגאל, שילון, עובדי, רשת, אירוע, פרסום, גני, התערוכה, רשת, רשת  45 79 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 80 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 81 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 82 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 83 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 84 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 85 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 86 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 87 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 88 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 89 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 90 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 91 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 92 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 93 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 94 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 95 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 96 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 97 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 98 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 99 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 100 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 101 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 102 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 103 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 104 * : אלונה, פרידמן, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 105 * : אלונה, פרידמן, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 106 * : אלונה, פרידמן, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 107 * : אלונה, פרידמן, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 108 * : הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 109 * : פרח, רותם, רותם, עובדי, רשת, רשת 
45 110 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 111 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 112 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 113 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 114 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 115 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 116 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 117 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 118 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 119 * : עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 120 * : עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 121 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת 
45 122 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת  45 123 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת  45 124 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 125 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 126 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 127 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 128 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 129 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 130 * : אורנה, בנאי, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 131 * : אורנה, בנאי, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 132 * : אורנה, בנאי, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 133 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת 
45 134 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת  45 135 * : אורנה, בנאי, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 136 * : מיכה, לימור, ירדנה, הראל, יפה, אורנשטיין, עובדי, רשת, רשת  45 137 * : מיכה, לימור, ירדנה, הראל, יפה, אורנשטיין, עובדי, רשת, רשת 
45 138 * : עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 139 * : עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 140 * : אורנה, בנאי, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף  45 141 * : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, הפקה, רשת, קייץ, על, החוף, החוף 
45 142 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 143 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 144 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 145 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 146 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 147 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 148 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 149 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 150 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 151 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 152 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 153 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 154 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 155 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 156 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 157 * : יפעת, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 158 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 159 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 160 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 161 * : דרור, שימחוני, שמחוני, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 162 * : חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 163 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 164 * : יגאל, שילון, אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 165 * : יגאל, שילון, אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 166 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 167 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 168 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 169 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 170 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 171 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 172 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 173 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 174 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 175 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 176 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 177 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת 
45 178 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת  45 179 * : אהרון, מזרחי, חתן, כלה, פיספוסים, הפקה, רשת, רשת