44 001 : דן, שילון, פורים, רשת, רשת  44 3 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 4 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 5 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 6 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 7 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 8 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 9 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 10 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 11 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 12 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 13 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 14 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 15 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 16 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 17 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 18 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 19 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 20 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 21 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 22 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 23 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 24 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 25 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 26 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 27 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 28 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 29 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 30 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 31 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 32 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 33 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 34 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 35 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 36 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 37 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגלדן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 38 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 39 * : אלכס, גלעדי, דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 40 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 41 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 42 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 43 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 44 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 45 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 46 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 47 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 48 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל  44 49 * : דן, שילון, פורים, רשת, במעגל, במעגל 
44 50 * : דן, שילון, זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל  44 51 * : בני, בכר, דן, שילון, זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל  44 52 * : זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל  44 53 * : זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל 
44 54 * : דן, שילון, שלמה, להט, צ'יץ', יוסי, שריד, זובין, מאטה, רשת  44 55 * : דן, שילון, יוסי, שריד, זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל  44 56 * : יוסי, שריד, זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל  44 57 * : יוסי, שריד, זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל 
44 58 * : זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל  44 59 * : זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל  44 60 * : דן, שילון, שלמה, להט, צ'יץ', יוסי, שריד, זובין, מאטה, רשת, במעגל, במעגל  44 61 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל 
44 62 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל  44 63 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל  44 64 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל  44 65 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל 
44 66 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל  44 67 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל  44 68 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל  44 69 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל 
44 70 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל  44 71 * : טנורים, זובין, מאטה, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, במעגל, במעגל  44 72 * : עובדי רשת, רשת  44 73 * : עובדי רשת, רשת 
44 74 * : עובדי רשת, רשת  44 75 * : עובדי רשת, רשת  44 76 * : שרון, עובדי רשת, רשת  44 77 * : שרון, עובדי רשת, רשת 
44 78 * : שרון, עובדי רשת, רשת  44 79 * : שרון, עובדי רשת, רשת  44 80 * : דן, שילון, מסך, רשת, רשת  44 81 * : דן, שילון, מסך, רשת, רשת 
44 82 * : עובדי, רשת, רשת  44 83 * : עובדי, רשת, רשת  44 84 * : שמרית, נחמקין, עובדי, רשת, רשת  44 85 * : עובדי, רשת, רשת 
44 86 * : דפנה, שילון, מירי, שילון, ציביון, רשת, במעגל, במעגל  44 87 * : רשת, במעגל, במעגל  44 88 * : דפנה, שילון, רשת, במעגל, במעגל  44 89 * : רשת, במעגל, במעגל 
44 90 * : רון, בן, ישי, דן, שילון, רשת, רשת  44 91 * : רון, בן, ישי, דן, שילון, רשת, רשת  44 92 * : רון, בן, ישי, דן, שילון, רשת, רשת  44 93 * : דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת 
44 94 * : דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 95 * : דן, שילון, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 96 * : דן, שילון, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 97 * : דן, שילון, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת 
44 98 * : יוחנן, צנגן, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 99 * : בני, כרמלי, דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 100 * : בני, כרמלי, דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 101 * : בני, כרמלי, דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת 
44 102 * : בני, כרמלי, דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 103 * : בני, כרמלי, דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 104 * : דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 105 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, רשת, רשת 
44 106 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, רשת, רשת  44 107 * : חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 108 * : בני, כרמלי, דני, ווסלי, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת  44 109 * : בני, כרמלי, דני, ווסלי, יוחנן, צנגן, חנוכה, חנוכיה, רשת, רשת 
44 110 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 111 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 112 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 113 * : צעירי, תל, אביב, אביב 
44 114 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 115 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 116 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 117 * : צעירי, תל, אביב, אביב 
44 118 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 119 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 120 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל, אביב, אביב  44 121 * : יפה, אורנשטיין, צעירי, תל, אביב, אביב 
44 122 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 123 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 124 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 125 * : צעירי, תל, אביב, אביב 
44 126 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 127 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 128 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 129 * : צעירי, תל, אביב, אביב 
44 130 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 131 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 132 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 133 * : צעירי, תל, אביב, אביב 
44 134 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 135 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 136 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 137 * : צעירי, תל, אביב, אביב 
44 138 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 139 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 140 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 141 * : צעירי, תל, אביב, אביב 
44 142 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 143 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 144 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 145 * : צעירי, תל, אביב, אביב 
44 146 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 147 * : צעירי, תל, אביב, אביב  44 148 * : דן, שילון, איריס, זמל, רשת, רשת  44 149 * : דן, שילון, איריס, זמל, רשת, רשת 
44 150 * : דן, שילון, איריס, זמל, רשת, רשת  44 151 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, מירי, שילון, ציביון, ציביון  44 152 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, מירי, שילון, ציביון, ציביון  44 153 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, מירי, שילון, ציביון, ציביון 
44 154 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  44 155 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, מאטה  44 156 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, מאטה  44 157 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, מאטה 
44 158 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, מאטה  44 159 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, מירי, שילון, ציביון, ציביון  44 160 דן שילון זובין מאטה לילך בן סימון מיס אירופה : דן, שילון, זובין, מאטה, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  44 161 דן שילון זובין מאטה לילך בן סימון מיס אירופה : דן, שילון, זובין, מאטה, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
44 162 דן שילון זובין מאטה לילך בן סימון מיס אירופה : דן, שילון, זובין, מאטה, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  44 163 דן שילון זובין מאטה לילך בן סימון מיס אירופה : דן, שילון, זובין, מאטה, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  44 164 דן שילון זובין מאטה לילך בן סימון מיס אירופה : דן, שילון, זובין, מאטה, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  44 165 דן שילון זובין מאטה לילך בן סימון מיס אירופה : דן, שילון, זובין, מאטה, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
44 166 שלמה להט צ'יץ לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  44 167 שלמה להט צ'יץ לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  44 168 שלמה להט צ'יץ לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  44 169 שלמה להט צ'יץ לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
44 170 * : שלמה, להט, צ'יץ', רינה, פושקרנה, פושקרנה  44 171 * : שלמה, להט, צ'יץ', רינה, פושקרנה, פושקרנה  44 172 * : אלכס, גלעדי, מירי, שילון, ציביון, דן, שילון, שילון  44 173 * : יוסי, שריד, שריד 
44 174 * : יוסי, שריד, שריד  44 175 * : אלכס, גלעדי, מירי, שילון, ציביון, ציביון  44 176 * : אלכס, גלעדי, מירי, שילון, ציביון, ציביון  44 177 * : אלכס, גלעדי, מירי, שילון, ציביון, ציביון 
44 178 * : אלכס, גלעדי, מירי, שילון, ציביון, יוסי, שריד שריד  44 179 * : אלכס, גלעדי, מירי, שילון, ציביון, יוסי, שריד שריד  44 180 * : אלכס, גלעדי, מירי, שילון, ציביון, יוסי, שריד שריד  44 181 לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
44 182 * : יוסי, שריד, דודו, פישר, פישר  44 183 * : יוסי, שריד, דודו, פישר, פישר  44 184 לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  44 185 לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
44 186 * : יוחנן, צנגן, שמואל, נחושתן, אוקון, דני, ווסלי, ווסלי  44 187 * : רינה, פושקרנה, פושקרנה