43 001 * : פרח, רותם, רשת, רשת  43 3 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  43 4 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  43 5 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק 
43 6 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  43 7 * : יוחנן, צנגן, צנגן  43 8 * : בינו, צדיק, צדיק  43 9 * : בינו, צדיק, צדיק 
43 10 * : בינו, צדיק, צדיק  43 11 * : שרון, קרני, רשת, רשת  43 12 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  43 13 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק 
43 14 * : בינו, צדיק, יוחנן, צנגן, צנגן  43 15 * : בינו, צדיק, יוחנן, צנגן, צנגן  43 16 * : משה, שגיב, בינו, צדיק, צדיק  43 17 * : דן, שילון, שילון 
43 18 * : משה, שגיב, בינו, צדיק, צדיק  43 19 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  43 20 * : ווסלי, רשת, רשת  43 21 * : ווסלי, רשת, רשת 
43 22 * : עובדי, רשת, רשת  43 23 * : עובדי, רשת, רשת  43 24 * : עובדי, רשת, רשת  43 25 * : משה, שגיב, ריקי, אריאלי, רשת, רשת 
43 26 * : עובדי, רשת, רשת  43 27 * : עובדי, רשת, רשת  43 28 * : יוחנן, צנגן, צנגן  43 29 * : חיים, זמל, איריס, זמל, עובדי, רשת, רשת 
43 30 * : שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, זמל, עובדי, רשת, רשת  43 31 * : שמואל, אוקון, נחושתן, ווסלי, זמל, עובדי, רשת, רשת  43 32 * : דן, שילון, שילון  43 33 * : דן, שילון, שילון 
43 34 * : איציק, גליקסברג, רשת, רשת  43 35 * : עובדי, רשת, רשת  43 36 * : עובדי, רשת, רשת  43 37 * : עובדי, רשת, רשת 
43 38 * : דן, שילון, שילון  43 39 * : עובדי, רשת, רשת  43 40 * : עובדי, רשת, רשת  43 41 * : יוחנן, צנגן, צנגן 
43 42 * : ירדנה, הראל, עובדי, רשת, רשת  43 43 * : יוחנן, צנגן, צנגן  43 44 * : שמרית, נחמקין, עובדי, רשת, רשת  43 45 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק 
43 46 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  43 47 * : מוסא, פרידן, עובדי, רשת, רשת  43 48 * : מוסא, פרידן, עובדי, רשת, רשת  43 49 * : טלי, בן, טובים, איציק, גליקסברג, רשת, רשת 
43 50 * : שרון, קרני, שמרית, נחמקין, עובדי, רשת, רשת  43 51 * : שרון, קרני, שמרית, נחמקין, עובדי, רשת, רשת  43 52 * : יוחנן, צנגן, צנגן  43 53 * : בני, כרמלי, עובדי, רשת, רשת 
43 54 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  43 55 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  43 56 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  43 57 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון 
43 58 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  43 59 * : יוחנן, צנגן, דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  43 60 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן  43 61 * : פרח, רותם, רשת, רשת 
43 62 * : פרח, רותם, רשת, רשת  43 63 * : שמואל, אוקון, נחושתן, אלי, יצפאן, יצפאן  43 64 * : שמרית, נחמקין, שלי, גיל, רשת, רשת  43 65 * : עובדי, רשת, רשת 
43 66 * : עובדי, רשת, רשת  43 67 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  43 68 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  43 69 * : בינו, צדיק, דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון 
43 70 * : עובדי, רשת, רשת  43 71 * : עובדי, רשת, רשת  43 72 * : שרון, קרני, רשת, רשת  43 73 * : פרח, רותם, רשת, רשת 
43 74 * : טלי, בן, טובים, רשת, רשת  43 75 * : טלי, בן, טובים, רשת, רשת  43 76 * : טלי, בן, טובים, רשת, רשת  43 77 * : עובדי, רשת, רשת 
43 78 * : יגאל, שילון, רשת, רשת  43 79 * : עובדי, רשת, רשת  43 80 * : עובדי, רשת, רשת  43 81 * : זיוה ויסלר, זינגר, רפי, ויסלר, עובדי, רשת, רשת 
43 82 * : עובדי, רשת, רשת  43 83 * : עובדי, רשת, רשת  43 84 * : דני, ווסלי, עובדי, רשת, רשת  43 85 * : עובדי, רשת, רשת 
43 86 * : עובדי, רשת, רשת  43 87 * : עובדי, רשת, רשת  43 88 * : עובדי, רשת, רשת  43 89 * : עובדי, רשת, רשת 
43 90 * : עובדי, רשת, רשת  43 91 * : עובדי, רשת, רשת  43 92 * : יוחנן, צנגן, דן, שילון, שילון  43 93 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן 
43 94 * : שרון, עובדי, רשת, רשת  43 95 * : שרון, עובדי, רשת, רשת  43 96 * : עובדי, רשת, רשת  43 97 * : ירדנה, הראל, עובדי, רשת, רשת 
43 98 * : עובדי, רשת, רשת  43 99 * : עובדי, רשת, רשת  43 100 * : עובדי, רשת, רשת  43 101 * : עובדי, רשת, רשת 
43 102 * : שרון, עובדי, רשת, רשת  43 103 * : שרון, עובדי, רשת, רשת  43 104 * : עובדי, רשת, רשת  43 105 * : עובדי, רשת, רשת 
43 106 * : עובדי, רשת, רשת  43 107 * : מיכאל, שטראוס, שטראוס  43 108 * : מיכאל, שטראוס, שטראוס  43 109 * : איריס, זמל, רשת, רשת 
43 110 * : חיים, זמל, איריס, זמל, עובדי, רשת, רשת  43 111 * : חיים, זמל, איריס, זמל, עובדי, רשת, רשת  43 112 * : יוחנן, צנגן, דן, שילון, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 113 * : בינו, צדיק, רשת, רשת 
43 114 * : מיכאל, שטראוס, בינו, צדיק, רשת, רשת  43 115 * : בינו, צדיק, רשת, רשת  43 116 * : דן, שילון, בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 117 * : דן, שילון, בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן 
43 118 * : עובדי, רשת, רשת  43 119 * : עובדי, רשת, רשת  43 120 * : עובדי, רשת, רשת  43 121 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, רשת, רשת 
43 122 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, רשת, רשת  43 123 * : מיכאל, שטראוס, רשת, רשת  43 124 * : איציק, גליקסברג, רשת, רשת  43 125 * : עובדי, רשת, רשת 
43 126 * : שמרית, נחמקין, רשת, רשת  43 127 * : שמרית, נחמקין, רשת, רשת  43 128 * : חני קילצ׳בסקי, עובדי, רשת, רשת  43 129 * : עובדי, רשת, רשת 
43 130 * : רותי, אגמי, עובדי, רשת, רשת  43 131 * : חיים, זמל, איריס, זמל, עובדי, רשת, רשת  43 132 * : גל, מור, רשת, רשת  43 133 * : גל, מור, רשת, רשת 
43 134 * : עינבל, עינבר, רשת, רשת  43 135 * : עינבל, עינבר, רשת, רשת  43 136 * : אפרת, נחום, הלפרין, רשת, רשת  43 137 * : אילנית, שחורי, וינטרוב, שמרית, נחמקין, רשת, רשת 
43 138 * : עובדי, רשת, רשת  43 139 * : גל, מור, רשת, רשת  43 140 * : דני, ווסלי, רשת, רשת  43 141 * : עובדי, רשת, רשת 
43 142 * : עובדי, רשת, רשת  43 143 * : שלי, גיל, עובדי, רשת, רשת  43 144 * : משה, שגיב, עובדי, רשת, רשת  43 145 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת 
43 146 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת  43 147 * : יגאל, שילון, מיכאל, שטראוס, שטראוס  43 148 * : דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 149 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן 
43 150 * : מיכאל, שטראוס, רשת, רשת  43 151 * : מיכאל, שטראוס, רשת, רשת  43 152 * : רותי, אגמי, יוסי, בן, שאנן, עובדי, רשת, רשת  43 153 * : מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן 
43 154 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 155 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 156 * : מיכאל, שטראוס, דן, שילון, שילון  43 157 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן 
43 158 * : עובדי, רשת, רשת  43 159 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת  43 160 * : טלי, בן, טובים, רשת, רשת  43 161 * : טלי, בן, טובים, רשת, רשת 
43 162 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 163 * : יגאל, שילון, אלי, יצפאן, יצפאן  43 164 * : בינו, צדיק, מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 165 * : יגאל, שילון, משה, שגיב, עובדי, רשת, רשת 
43 166 * : ריקי, אריאלי, עובדי, רשת, רשת  43 167 * : עובדי, רשת, רשת  43 168 * : יוחנן, צנגן, גל, מור, עובדי, רשת, רשת  43 169 * : רותי אגמי, עובדי, רשת, רשת 
43 170 * : יפה, אורנשטיין, אריה, אורנשטיין, רשת, רשת  43 171 * : איריס, זמל, רשת, רשת  43 172 * : גל, מור, רשת, רשת  43 173 * : גל, מור, רשת, רשת 
43 174 * : ירדנה, הראל, רשת, רשת  43 175 * : ירדנה, הראל, רשת, רשת  43 176 * : ירדנה, הראל, רשת, רשת  43 177 * : רשת, רשת 
43 178 * : רשת, רשת  43 179 * : יוחנן, צנגן, אלי, יצפאן, יצפאן  43 180 * : כרמית, אלעד, רשת, רשת  43 181 * : יוסי, בן, שאנן, רשת, רשת 
43 182 * : עובדי, רשת, רשת  43 183 * : עובדי, רשת, רשת  43 184 * : עובדי, רשת, רשת  43 185 * : עובדי, רשת, רשת 
43 186 * : עובדי, רשת, רשת  43 187 * : זיוה ויסלר, זינגר, רפי, ויסלר, עובדי, רשת, רשת  43 188 * : מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 189 * : מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן 
43 190 * : מיכאל, שטראוס, דייוויד, פדרמן, פדרמן  43 191 * : רויטל, כרמלי, בני, כרמלי, מיכל, כרמלי  43 192 * : רויטל, כרמלי, בני, כרמלי, מיכל, כרמלי  43 193 * : רויטל, כרמלי, בני, כרמלי, מיכל, כרמלי 
43 194 * : רויטל, כרמלי, בני, כרמלי, מיכל, כרמלי  43 195 * : בינו, צדיק, צדיק  43 196 * : אפרת, נחום, הלפרין, רשת, רשת  43 197 * : בינו, צדיק, צדיק