42 001 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 156 * : פרח, רותם, עובדי, רשת, רשת  42 3 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 4 * : ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 5 * : ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 6 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 7 * : אביב, גפן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 8 * : אביב, גפן, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 9 * : אביב, גפן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 10 * : אביב, גפן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 11 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 12 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 13 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 14 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 15 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 16 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 17 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 18 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 19 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 20 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 21 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 22 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 23 * : שמואל, נחושתן, אוקון, עובדי, רשת, רשת  42 24 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 25 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 26 * : שמואל, נחושתן, אוקון, עובדי, רשת, רשת  42 27 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 28 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 29 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 30 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 31 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 32 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 33 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 34 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 35 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 36 * : ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 37 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 38 * : אריק, לביא, ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 39 * : אריק, לביא, ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 40 * : אריק, לביא, ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 41 * : אריק, לביא, ריקי, גל, אביב, גפן, ספיישל, חנוך, רוזן, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 42 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 43 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 44 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 45 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 46 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 47 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 48 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 49 * : ריקי, גל, ספיישל, במעגל, במעגל  42 50 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 51 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 52 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 53 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 54 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 55 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 56 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 57 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 58 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 59 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 60 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 61 * : חנוך, רוזן, ספיישל, במעגל, במעגל  42 62 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 63 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 64 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 65 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 66 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 67 * : ספיישל, יצחק, רבין, ברונו, לנדסברג, במעגל, במעגל  42 68 * : ספיישל, יצחק, רבין, ברונו, לנדסברג, במעגל, במעגל 
42 69 * : ספיישל, יצחק, רבין, שמעון, שבס, במעגל, במעגל  42 70 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, שמעון, שבס, במעגל, במעגל  42 71 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, שמעון, שבס, במעגל, במעגל  42 72 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, שמעון, שבס, במעגל, במעגל 
42 73 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 74 * : ספיישל, דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 75 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 76 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל 
42 77 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 78 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 79 * : ספיישל, דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 80 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל 
42 81 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 82 * : ספיישל, דן, שילון, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 83 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 84 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל 
42 85 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 86 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 87 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 88 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל 
42 89 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 90 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 91 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 92 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל 
42 93 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 94 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 95 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 96 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל 
42 97 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 98 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, לאה, רבין, במעגל, במעגל  42 99 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 100 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 101 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 102 * : ספיישל, דן, שילון, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 103 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל  42 104 * : ספיישל, יצחק, רבין, במעגל, במעגל 
42 105 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 106 * : ספיישל, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 107 * : ספיישל, עופרה, חזה, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 108 * : ספיישל, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל 
42 109 * : ספיישל, עופרה, חזה, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 110 * : ספיישל, עופרה, חזה, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 111 * : ספיישל, עופרה, חזה, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 112 * : ספיישל, עופרה, חזה, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל 
42 113 * : ספיישל, עופרה, חזה, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 114 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 115 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 116 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 117 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 118 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 119 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 120 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל 
42 121 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 122 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 123 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 124 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל 
42 125 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 126 * : ספיישל, יהורם, גאון, במעגל, במעגל  42 127 * : ספיישל, יהורם, גאון, במעגל, במעגל  42 128 * : ספיישל, עופרה, חזה, יהורם, גאון, במעגל, במעגל 
42 129 * : ספיישל, עופרה, חזה, יהורם, גאון, במעגל, במעגל  42 130 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 131 * : ספיישל, דן, שומרון, דן, שילון, ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 132 * : ספיישל, יהורם, גאון, במעגל, במעגל 
42 133 * : ספיישל, יהורם, גאון, במעגל, במעגל  42 134 * : ספיישל, יהורם, גאון, במעגל, במעגל  42 135 * : ספיישל, יהורם, גאון, במעגל, במעגל  42 136 * : ספיישל, שמעון, פרס, צורי, דורון, במעגל, במעגל 
42 137 * : ספיישל, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 138 * : ספיישל, שמעון, פרס, עופר, חזה, במעגל, במעגל  42 139 * : ספיישל, שמעון, פרס, עופר, חזה, במעגל, במעגל  42 140 * : ספיישל, שמעון, פרס, במעגל, במעגל 
42 141 * : ספיישל, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 142 * : ספיישל, שמעון, פרס, במעגל, במעגל  42 143 * : ריקי, אריאלי, פרח, רותם, עובדי, רשת, רשת  42 144 * : דן, שילון, עובדי, רשת, רשת 
42 145 * : אהוד, ברק, במעגל, במעגל  42 146 * : אהוד, ברק, במעגל, במעגל  42 147 * : אהוד, ברק, במעגל, במעגל  42 148 * : ריקי, אריאלי, דלית, קורל, ירדנה, הראל, פרח, רותם, עובדי, רשת, רשת 
42 149 * : חיים, זמל, איריס, זמל, ספיישל, במעגל, במעגל  42 150 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 151 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 152 * : דויד, ברוזה, מיקי, קם, אלדד, זיו, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 153 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 154 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 155 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 157 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 158 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 159 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 160 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 161 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 162 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 163 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 164 * : אודיה, קורן, אהוד, ברק, במעגל, במעגל  42 165 * : ירדנה, הראל, פרח, רותם, עובדי, רשת, רשת 
42 166 * : ריקי, אריאלי, דלית, קורל, ירדנה, הראל, פרח, רותם, עובדי, רשת, רשת  42 167 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 168 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 169 * : אלי, גיל, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 170 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 171 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 172 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 173 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 174 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 175 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 176 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 177 * : ספיישל, מיקי, קם, במעגל, במעגל 
42 178 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 179 * : עובדי, רשת, רשת  42 180 * : יאיר, גרבוז, אהוד, ברק, במעגל, במעגל  42 181 * : יאיר, גרבוז, אהוד, ברק, במעגל, במעגל 
42 182 * : עובדי, רשת, רשת  42 183 * : עובדי, רשת, רשת  42 184 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 185 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 186 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 187 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 188 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 189 * : בני, כרמלי, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 190 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 191 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 192 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 193 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 194 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 195 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 196 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 197 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 198 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 199 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 200 * : אחינועם, ניני, ספיישל, במעגל, במעגל  42 201 * : אחינועם, ניני, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 202 * : אחינועם, ניני, ספיישל, במעגל, במעגל  42 203 * : אחינועם, ניני, ספיישל, במעגל, במעגל  42 204 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 205 * : ספיישל, במעגל, במעגל 
42 206 * : ספיישל, במעגל, במעגל  42 207 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 208 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 209 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 210 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 211 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 212 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 213 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל, עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 214 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 215 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 216 * : עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל  42 217 * : אחינועם, ניני, עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל 
42 218 * : אחינועם, ניני, עוזי, ברעם, ספיישל, במעגל, במעגל