41 001 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 3 * : דפנה, שילון, עדי, שילון, שילון  41 4 * : דפנה, שילון, עדי, שילון, שילון  41 5 * : דפנה, שילון, עדי, שילון, שילון 
41 6 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 7 * : מוסיכף, מוסיכף  41 8 * : מיכל, כרמלי, מוסיכף, מוסיכף  41 9 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 10 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 11 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 12 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 13 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 14 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 15 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 16 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 17 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 18 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 19 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 20 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 21 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 22 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 23 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 24 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 25 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 26 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 27 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 28 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 29 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 30 * : מוסיכף, מוסיכף  41 31 * : מוסיכף, מוסיכף  41 32 * : מוסיכף, מוסיכף  41 33 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 34 * : מוסיכף, מוסיכף  41 35 * : מוסיכף, מוסיכף  41 36 * : מוסיכף, מוסיכף  41 37 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 38 * : מוסיכף, מוסיכף  41 39 * : מוסיכף, מוסיכף  41 40 * : מוסיכף, מוסיכף  41 41 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 42 * : מיכל, כרמלי, מוסיכף, מוסיכף  41 43 * : ברונו, לנדסברג, דן, שילון, שילון  41 44 * : ברונו, לנדסברג, דן, שילון, שילון  41 45 * : ברונו, לנדסברג, דן, שילון, שילון 
41 46 * : ברונו, לנדסברג, דן, שילון, שילון  41 47 * : מירי, שילון, אורי, סלונים, דן, שילון, שילון  41 48 * : דן, שילון, שילון  41 49 * : דן, שילון, שילון 
41 50 * : יוחנן, צנגן, ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 51 * : יוחנן, צנגן, ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 52 * : יוחנן, צנגן, מוסיכף, מוסיכף  41 53 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 54 * : קובי, אושרת, דן, שילון, שילון  41 55 * : איציק, גליקסברג מירי, שילון, ניצה, שאול, דן, שילון, שילון  41 56 * : ניצה, שאול, דורון, סלומון, מוסיכף, מוסיכף  41 57 * : אורי, סלונים, דן, שילון, שילון 
41 58 * : מירי, שילון, אורי, סלונים, דן, שילון, שילון  41 59 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 60 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 61 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 62 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 63 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 64 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 65 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 66 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 67 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 68 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 69 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 70 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 71 * : איציק, גליקסברג, ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 72 * : איציק, גליקסברג, ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 73 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
41 74 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 75 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 76 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 77 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
41 78 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 79 * : שוקי, לרר, מוסיכף, מוסיכף  41 80 * : שוקי, לרר, מוסיכף, מוסיכף  41 81 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 82 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 83 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 84 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 85 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 86 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 87 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 88 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 89 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 90 * : ניצה, שאול, ששי, קשת, מוסיכף, מוסיכף  41 91 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 92 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 93 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 94 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 95 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 96 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 97 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 98 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 99 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 100 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 101 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 102 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 103 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 104 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 105 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 106 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 107 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 108 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 109 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 110 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 111 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 112 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 113 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 114 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 115 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 116 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 117 * : ניצה, שאול, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 118 * : עדה, תומר, אושרת, קובי, אושרת, אושרת  41 119 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 120 * : דורון, סלומון, מוסיכף, מוסיכף  41 121 * : קובי, אושרת, ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 122 * : אורי, סלונים, דן, שילון, שילון  41 123 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 124 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 125 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 126 * : מוסיכף, מוסיכף  41 127 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 128 * : מוסיכף, מוסיכף  41 129 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 130 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 131 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 132 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 133 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 134 * : מוסיכף, מוסיכף  41 135 * : מוסיכף, מוסיכף  41 136 * : מוסיכף, מוסיכף  41 137 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 138 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 139 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 140 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 141 * : ברונו, לנדסברג, יוחנן, צנגן, צנגן 
41 142 * : ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 143 * : מוסיכף, מוסיכף  41 144 * : מוסיכף, מוסיכף  41 145 * : מוסיכף, מוסיכף 
41 146 * : מוסיכף, מוסיכף  41 147 * : יוחנן, צנגן, ניצה, שאול, מירי, שילון, אורי, סלונים, דן, שילון, שילון  41 148 * : יוחנן, צנגן, ניצה, שאול, מירי, שילון, אורי, סלונים, דן, שילון, שילון  41 149 * : יוחנן, צנגן, אורי, סלונים, דן, שילון, שילון 
41 150 * : ברונו, לנדסברג, דן, שילון, שילון  41 151 * : ברונו, לנדסברג, דן, שילון, שילון  41 152 * : ברונו, לנדסברג, יוחנן, צנגן, צנגן  41 153 * : מירי, שילון, ציביון, מוסיכף, מוסיכף 
41 154 * : מירי, שילון, ציביון, מוסיכף, מוסיכף  41 155 * : ניצה, שאול, מירי, שילון, אורי, סלונים, דן, שילון, שילון  41 156 * : ניצה, שאול, מירי, שילון, אורי, סלונים, דן, שילון, שילון  41 157 * : ניצה, שאול, מירי, שילון, אורי, סלונים, דן, שילון, שילון 
41 158 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  41 159 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 160 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 161 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 162 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 163 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 164 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 165 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 166 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 167 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 168 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 169 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 170 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 171 * : משה, שגיב, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 172 * : משה, שגיב, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 173 * : משה, שגיב, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 174 * : משה, שגיב, רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 175 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 176 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 177 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 178 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 179 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 180 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 181 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 182 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 183 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 184 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 185 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 186 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 187 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 188 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 189 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 190 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 191 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 192 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 193 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף 
41 194 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 195 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 196 * : רקדניות, מוסיכף, מוסיכף  41 197 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
41 198 * : ניצה, שאול, ירוחם שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  41 199 * : מוסיכף, מוסיכף  41 200 * : מוסיכף, מוסיכף