40 001 * : שלי, פדרמן, אלכס, גלעדי, עדנה, לב, לב  40 3 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 5 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 8 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד 
40 9 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 4 * : שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, אלכס, גלעדי, גלעדי  40 6 * : שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, אלכס, גלעדי, גלעדי  40 10 * : שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, אלכס, גלעדי, גלעדי 
40 7 * : עדנה, לב, לב  40 11 דייוויד, פדרמן, שלמה, להט, צ'יץ', צ'יץ' : דייוויד פדרמן שלמה להט צ'יץ'  40 12 דייוויד פדרמן שלמה להט צ'יץ' יוסי שריד זובין מאטה : דייוויד, פדרמן, שלמה, להט, צ'יץ', יוסי, שריד, זובין, מאטה, מאטה  40 13 * : דייוויד, פדרמן, זובין, מאטה, דן, שילון, שילון 
40 14 * : שלמה, להט, צ'יץ', דייוויד, פדרמן, זובין, מאטה, דן, שילון, שילון  40 15 * : שלמה, להט, צ'יץ', דייוויד, פדרמן, זובין, מאטה, דן, שילון, שילון  40 16 * : שלי, פדרמן, דייוויד, פדרמן, זובין, מאטה, מאטה  40 17 * : שלי, פדרמן, דייוויד, פדרמן, זובין, מאטה, מאטה 
40 18 * : ג'קי מייסון, דייוויד, פדרמן, זובין, מאטה, מאטה  40 19 * : ג'קי מייסון, דייוויד, פדרמן, זובין, מאטה, מאטה  40 20 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, מאטה  40 21 * : שלמה, להט, ג'קי מייסון, זובין, מאטה, מאטה 
40 22 * : אלכס, גלעדי, עדנה, לב, ג'קי מייסון, זובין, מאטה, מאטה  40 23 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', יוסי, שריד  40 24 * : עדנה, לב, ג'קי מייסון, זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 25 * : ג'קי מייסון, יוסי, שריד, שריד 
40 26 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, מאטה  40 27 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', יוסי, שריד, שריד  40 28 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', יוסי, שריד, שריד  40 29 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', יוסי, שריד, שריד 
40 30 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', יוסי, שריד, שריד  40 31 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', צ'יץ'  40 32 * : ג'קי מייסון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', צ'יץ'  40 33 * : זובין, מאטה, ג'קי מייסון, מייסון 
40 34 * : זובין, מאטה, ג'קי מייסון, מייסון  40 35 * : שלי, פדרמן, אלכס, גלעדי, עדנה, לב, לב  40 36 * : שלי, פדרמן, אלכס, גלעדי, עדנה, לב, לב  40 37 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון 
40 38 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  40 39 * : דודו, פישר, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', צ'יץ'  40 40 * : דודו, פישר, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ', צ'יץ'  40 41 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
40 42 * : דייוויד, פדרמן, עופר, נימרודי, נימרודי  40 43 * : דייוויד, פדרמן, עופר, נימרודי, נימרודי  40 44 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 45 * : דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שלמה, להט, צ'יץ', צ'יץ' 
40 46 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 47 * : מנדי, רודן, רודן  40 48 * : רינה, פושקרנה, פושקרנה  40 49 עובדי רשת לילך בן סימון מיס אירופה : עובדי, רשת, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
40 50 לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 51 לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 52 * : ג'קי מייסון, דן, שילון, שילון  40 53 * : ג'קי מייסון, בני, בכר, בכר 
40 54 ג'קי מייסון : ג'קי, מייסון, מייסון  40 55 : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 56 : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 57 : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד, זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד 
40 58 : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 59 : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 60 אלכס גלעדי לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 61 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד 
40 62 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 63 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 64 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 65 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד 
40 66 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 67 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 68 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד  40 69 * : זובין, מאטה, יוסי, שריד, שריד 
40 70 שלמה להט צ'יץ ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 71 שלמה להט צ'יץ ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 72 שלמה להט צ'יץ ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 73 * : קהל, יפה, יפה 
40 74 שלמה להט צ'יץ ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 75 שלמה להט צ'יץ ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 76 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 77 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל 
40 78 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, עובדי, רשת, רשת  40 79 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 80 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 81 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל 
40 82 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 83 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 84 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 85 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל 
40 86 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 87 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 88 * : זובין, מאטה, דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 89 * : זובין, מאטה, דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל 
40 90 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 91 שלמה להט צ'יץ ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : שלמה, להט, צ'יץ, ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  40 92 * : דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, זובין, מאטה, מאטה  40 93 * : שלמה, להט, צ'יץ', צ'יץ' 
40 94 * : אלכס, גלעדי, עדנה, לב, רינה, פושקרנה, פושקרנה  40 95 * : שלמה, להט, צ'יץ', דייוויד, פדרמן, עופר, נימרודי, נימרודי  40 96 * : שלמה, להט, צ'יץ', דייוויד, פדרמן, עופר, נימרודי, נימרודי  40 97 * : שלמה, להט, צ'יץ', דייוויד, פדרמן, עופר, נימרודי, נימרודי 
40 98 * : אלכס, גלעדי, עדנה, לב, לב  40 99 * : דייוויד, פדרמן, עופר, נימרודי, נימרודי  40 100 * : דייוויד, פדרמן, עופר, נימרודי, נימרודי  40 101 * : קהל, יפה, שלי, פדרמן, פדרמן 
40 102 * : קהל, יפה, שלי, פדרמן, פדרמן  40 103 * : אהוד, ברק, יאיר, גרבוז, אודיה, קורן, קורן  40 104 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 105 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל 
40 106 * : אודיה קורן יאיר גרבוז אהוד ברק ברק במעגל  40 107 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 108 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 109 אהוד ברק קולין פאוול צילום מסך : אהוד, ברק, קולין, פאוול, פאוול 
40 110 * : עופרה, חזה, חזה  40 111 * : עופרה, חזה, חזה  40 112 * : עופרה, חזה, חזה  40 113 * : עופרה, חזה, חזה 
40 114 אהוד ברק קולין פאוול צילום מסך : אהוד, ברק, קולין, פאוול, פאוול  40 115 טייס הסבינה שנחטף רג'ינל לוי : רג'ינלד, לוי, טייס, של, סבנה, אהוד, ברק, ברק, במעגל  40 116 * : אודיה, קורן, יאיר, גרבוז, אהוד, ברק, ברק  40 117 * : אודיה, קורן, יאיר, גרבוז, אהוד, ברק, ברק 
40 118 * : מיקי, קם, אלדד, זיו, זיו  40 119 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן  40 120 * : כרמית, אלעד, עופרה, חזה, חזה  40 121 * : רג'ינלד, לוי, טייס, של, סבנה, אהוד, ברק, ברק 
40 122 * : רג'ינלד, לוי, טייס, של, סבנה, אהוד, ברק, ברק  40 123 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, רג'ינלד, לוי, טייס, של, סבנה, אהוד, ברק, ברק  40 124 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, רג'ינלד, לוי, טייס, של, סבנה, אהוד, ברק, ברק  40 125 * : אהוד, ברק, עופרה, חזה, חזה 
40 126 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 127 * : דן, שילון, עופרה, חזה, חזה  40 128 * : אהוד, ברק, עופרה, חזה, חזה  40 129 * : אהוד, ברק, עופרה, חזה, חזה 
40 130 * : דן, שילון, בשידור, חי, המעגל, המעגל  40 131 * : גל, מור, מור  40 132 * : דפנה, שילון, שילון  40 133 * : דן, שילון, דפנה, שילון, שילון 
40 134 * : מירי, שילון, ציביון, ריקי, אריאלי, אריאלי  40 135 * : דפנה, שילון, שילון  40 136 * : דפנה, שילון, שילון  40 137 * : אלי, ארן, יוחנן, צנגן, צנגן 
40 138 * : אלי, ארן, ירדנה, הראל, הראל  40 139 * : גל, מור, יוחנן, צנגן, צנגן  40 140 *  40 141 * : ירדנה, הראל, עמי, גניגר, גניגר 
40 142 * : דן, שילון, אלי, ארן, עמי, גניגר, גניגר  40 143 * : דן, שילון, עמי, גניגר, גניגר  40 144 * : דן, שילון, עמי, גניגר, גניגר  40 145 * : דן, שילון, עמי, גניגר, גניגר 
40 146 *  40 147 *  40 148 *  40 149 * : דפנה, שילון, שילון 
40 150 * : דפנה, שילון, שילון  40 151 * : מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון  40 152 * : דפנה, שילון, שילון  40 153 * : דפנה, שילון, שילון 
40 154 * : דפנה, שילון, שילון  40 155 * : מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון  40 156 * : מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון  40 157 * : מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון 
40 158 * : מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון  40 159 * : דני, ווסלי, עמי גניגר, גניגר  40 160 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון  40 161 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, ציביון 
40 162 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, ציביון  40 163 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון  40 164 * : ירדנה, הראל, רון, בן, ישי, גל, מור, מור  40 165 * : אלי, ארן, ארן 
40 166 * : אלי, ארן, ארן  40 167 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן  40 168 * : דלית, קורל, קורל  40 169 * 
40 170 * : יגאל, שילון, שילון  40 171 *  40 172 * : דן, שילון, יפה, אפרתי, אפרתי  40 173 * 
40 174 * : ריקי, אריאלי, אריאלי  40 175 * : ברונו, לנדסברג, לנדסברג  40 176 * : ברונו, לנדסברג, לנדסברג  40 177 * : דן, שילון, גני, האורנים, האורנים 
40 178 * : דן, שילון, גני, האורנים, האורנים  40 179 * : דן, שילון, גני, האורנים, האורנים  40 180 * : יגאל, שילון, קובי, אושרת, אושרת  40 181 * : טלי, בן, טובים, טובים 
40 182 * : דן, שילון, יפה, אפרתי, אפרתי  40 183 * : ברונו, לנדסברג, לנדסברג  40 184 * : פרח, רותם, דן, שילון, שילון  40 185 * 
40 186 *  40 187 *  40 188 *  40 189 * : טלי, בן, טובים, משה, שגיב, שגיב 
40 190 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן  40 191 *  40 192 *  40 193 * 
40 194 *  40 195 *  40 196 * : משה, שגיב, שגיב  40 197 * : טלי, בן, טובים, טובים 
40 198 * : רותי, אגמי, אגמי  40 199 *  40 200 * : ברונו, לנדסברג, לנדסברג  40 201 * : משה, שגיב, שגיב 
40 202 * : ברונו, לנדסברג, יוסי, בן, שאנן, שאנן  40 203 * : ברונו, לנדסברג, לנדסברג