39 001 * : נתניהו, נתניהו  39 3 * : דן שילון, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 4 * : דן, שילון, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון  39 5 * : דן שילון, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו 
39 6 * : דן שילון, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 7 * : דן שילון, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 8 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 9 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו 
39 10 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 11 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 12 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 13 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו 
39 14 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 15 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 16 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 17 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו 
39 18 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 19 * : שמעון, פרס, שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 20 * : שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 21 * : שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו 
39 22 * : שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 23 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 24 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 25 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו 
39 26 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 27 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 28 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 29 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו 
39 30 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 31 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 32 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 33 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו 
39 34 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו  39 35 * : שמעון, פרס, דן, שומרון, נתניהו, נתניהו  39 36 * : דן, שילון, שרה, נתניהו, נתניהו  39 37 * : דן, שילון, שרה, נתניהו, נתניהו 
39 38 * : שמעון, פרס, דן, שומרון, נתניהו, נתניהו  39 39 * : שמעון, פרס, דן, שומרון, נתניהו, נתניהו  39 40 * : נתניהו, נתניהו  39 41 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
39 42 * : אודיה, קורן, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  39 43 * : יהותן, גפן, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  39 44 * : אולפן, אחד, על, אחד, אחד  39 45 * : אולפן, אחד, על, אחד, אחד 
39 46 * : אולפן, אחד, על, אחד, אחד  39 47 * : אולפן, אחד, על, אחד, אחד  39 48 * : אולפן, אחד, על, אחד, אחד  39 49 * : ניסים, משעל, דן, מרידור, מוטה, גור, אחד, על, אחד, אחד 
39 50 * : ניסים, משעל, דן, מרידור, מוטה, גור, אחד, על, אחד, אחד  39 51 * : ניסים, משעל, דן, מרידור, מוטה, גור, אחד, על, אחד, אחד  39 52 * : ניסים, משעל, דן, מרידור, מוטה, גור, אחד, על, אחד, אחד  39 53 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף 
39 54 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 55 * : עדי, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 56 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  39 57 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
39 58 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 59 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 60 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 61 * : דפנה, שילון, מירי, שילון, מוסיכף, מוסיכף 
39 62 * : יהותן, גפן, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  39 63 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 64 * : עדי, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 65 * : עדי, שילון, מוסיכף, מוסיכף 
39 66 * : עדי, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 67 *  39 68 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  39 69 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
39 70 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  39 71 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  39 72 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  39 73 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
39 74 * : דפנה, שילון, מירי, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 75 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 76 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  39 77 * : מירי, שילון, דן, שילון, דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף 
39 78 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 79 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 80 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 81 * : ריקי, אריאלי, בני, כרמלי, כרמלי 
39 82 * : איריס, זמל, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 83 * : איריס, זמל, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 84 * : שמרית, נחמקין, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 85 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
39 86 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 87 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 88 * : אפרת, נחום, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 89 * : גל, מור, רשת, רשת 
39 90 * : יוחנן, צנגן, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 91 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 92 * : גל, מור, רשת, רשת  39 93 * : יוחנן, צנגן, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
39 94 * : יוחנן, צנגן, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 95 * : יוחנן, צנגן, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 96 * : יוחנן, צנגן, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 97 * : יוחנן, צנגן, עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
39 98 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 99 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 100 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 101 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון 
39 102 * : עוגה, יום, הולדת, דן, שילון, שילון  39 103 * : איריס, זמל, דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 104 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 105 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת 
39 106 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 107 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 108 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 109 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת 
39 110 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 111 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 112 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 113 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת 
39 114 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 115 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 116 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 117 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת 
39 118 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 119 * : דן, שילון, עוגה, יום, הולדת, הולדת  39 120 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 121 * : ספי, ריבלין, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
39 122 * : ספי, ריבלין, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 123 * : ספי, ריבלין, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 124 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  39 125 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
39 126 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  39 127 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  39 128 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  39 129 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
39 130 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 131 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 132 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 133 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
39 134 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 135 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 136 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 137 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
39 138 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 139 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 140 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 141 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
39 142 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 143 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  39 144 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  39 145 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
39 146 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 147 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 148 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 149 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
39 150 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 151 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 152 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  39 153 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
39 154 * : שמרית, נחמקין, רשת, רשת  39 155 * : שמרית, נחמקין, רשת, רשת  39 156 * : שמעון, שבס, הגשש, החיוור, החיוור  39 157 * : שמעון, שבס, הגשש, החיוור, החיוור 
39 158 * : שמעון, שבס, הגשש, החיוור, החיוור  39 159 * : שמעון, שבס, הגשש, החיוור, החיוור  39 160 * : הגששים, אחינועם, ניני, אפריים, קישון, קישון  39 161 * : הגששים, אחינועם, ניני, אפריים, קישון, קישון 
39 162 * : שמעון, שבס, הגששים, אחינועם, ניני, אפריים, קישון, קישון  39 163 * : הגששים, יצחק, רבין, אחינועם, ניני, דן, שילון, אברהם, דשא, פשנל  39 164 * : הגששים, יצחק, רבין, אחינועם, ניני, דן, שילון, אברהם, דשא, פשנל  39 165 * : הגששים, יצחק, רבין, אחינועם, ניני, דן, שילון, אברהם, דשא, פשנל 
39 166 * : הגששים, יצחק, רבין, אחינועם, ניני, דן, שילון, אברהם, דשא, פשנל  39 167 * : הגששים, יצחק, רבין, אחינועם, ניני, דן, שילון, אברהם, דשא, פשנל  39 168 * : הגששים, יצחק, רבין, אחינועם, ניני, דן, שילון, אברהם, דשא, פשנל  39 169 * : הגששים, יצחק, רבין, אחינועם, ניני, דן, שילון, אברהם, דשא, פשנל 
39 170 * : יפה, אפרתי, קוקו, איריס, זמל, זמל  39 171 * : אפרת, נחום, רונן, שמיר, שמיר  39 172 * : דן, שילון, יצחק, רבין, איציק, גליקסברג  39 173 * : יצחק, רבין, רבין 
39 174 * : יצחק, רבין, רבין  39 175 * : דן, שילון, הגשש, החיוור, יצחק, רבין, רבין  39 176 * : בני, כרמלי, פרח, רותם, רותם  39 177 * : אברהם, דשא, פשנל, עופר, נימרודי, נימרודי 
39 178 * : אברהם, דשא, פשנל, עופר, נימרודי, נימרודי  39 179 *  39 180 * : עופר, נימרודי, נימרודי  39 181 * : בני, כרמלי, טוביה, סער, סער 
39 182 * : יוחנן, צנגן, צנגן  39 183 * : יוחנן, צנגן, צנגן  39 184 * : יוחנן, צנגן, צנגן  39 185 * : אורית, פוגל, יוחנן, צנגן, צנגן 
39 186 * : משה, שגיב, שגיב  39 187 * : אפריים, קישון, מנדי, רודן, רודן  39 188 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  39 189 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל 
39 190 * : אולפן, בשידור, חיי, במעגל, במעגל  39 191 * : אורית, פוגל, פוגל  39 192 * : דן, שילון, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, נתניהו