38 001 : בני, כרמלי, כרמלי, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 3 דייוויד פדרמן דן שילון יוחנן צנגן צנגן : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  38 4 בינו צדיק דייוויד פדרמן דן שילון יוחנן צנגן צנגן : בינו, צדיק, דייוויד, פדרמן, דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  38 5 בינו צדיק דייוויד פדרמן דן שילון יוחנן צנגן צנגן : בינו, צדיק, דייוויד, פדרמן, דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן 
38 6 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 7 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 8 * : יוחנן, צנגן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 9 * : יוחנן, צנגן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 10 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 11 * : דייוויד, פדרמן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 12 * : דייוויד, פדרמן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 13 * : דייוויד, פדרמן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 14 * : דייוויד, פדרמן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 15 * : דן, שילון, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 16 * : דן, שילון, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 17 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 18 * : טלי, בן, טובים, רותי, אגמי, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 19 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 20 * : בינו, צדיק, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 21 * : דייוויד, פדרמן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 22 * : שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 23 *  38 24 *  38 25 * : ריקי, אריאלי, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 26 * : ריקי, אריאלי, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 27 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 28 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 29 * : דני, ווסלי, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 30 * : שמואל, אוקון, נחושתן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 31 * : שמואל, אוקון, נחושתן, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 32 * : שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 33 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 34 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 35 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 36 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 37 * : בני, כרמלי, כרמלי, מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 38 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 39 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 40 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 41 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
38 42 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 43 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 44 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 45 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
38 46 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 47 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 48 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 49 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
38 50 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 51 * : שלמה, אורבך, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 52 * : שלמה, אורבך, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 53 * : שלמה, אורבך, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
38 54 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 55 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 56 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 57 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 58 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 59 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 60 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 61 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי 
38 62 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 63 * : מסיבה, רשת, במסעדה, דיקסי, דיקסי  38 64 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 65 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף 
38 66 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 67 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 68 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 69 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף 
38 70 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 71 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 72 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 73 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף 
38 74 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 75 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 76 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 77 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף 
38 78 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 79 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 80 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף  38 81 * : מיכל, זוארץ, דידי, הררי, קיץ, על, החוף, החוף 
38 82 * : שלמה, אורבך, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 83 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 84 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 85 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
38 86 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 87 * : שלמה, אורבך, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 88 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 89 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
38 90 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 91 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 92 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 93 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
38 94 * : משה, שגיב, רשת, רשת  38 95 * : משה, שגיב, רשת, רשת  38 96 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  38 97 * : שמרית, נחמקין, רשת, רשת 
38 98 * : שמרית, נחמקין, רשת, רשת  38 99 * : שמרית, נחמקין, רשת, רשת  38 100 * : ירדנה, הראל, רשת, רשת  38 101 * : בני, כרמלי, כרמית, אלעד, אלעד 
38 102 * : דן, שילון, שלי, גיל, רשת, רשת  38 103 * : שמרית, נחמקין, אפרת, נחום, הלפרין, איריס, זמל, רשת, רשת  38 104 * : דן, שילון, רשת, רשתעובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת  38 105 * : עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת 
38 106 * : עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת  38 107 * : עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת  38 108 * : עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת  38 109 * : איריס, זמל, עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת 
38 110 * : בני, כרמלי, דן, שילון, רשת, רשת  38 111 * : ירדנה, הראל, רשת, רשת  38 112 * : עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת  38 113 * : איריס, זמל, עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת 
38 114 * : איריס, זמל, עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת  38 115 * : עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת  38 116 * : עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת  38 117 * : עובדי, רשת, אולפן, רשת, רשת 
38 118 * : ירדנה, הראל, רשת, רשת  38 119 * : ירדנה, הראל, רשת, רשת  38 120 * : עובדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 121 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
38 122 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 123 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 124 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 125 * : יעל, דיין, עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
38 126 * : יעל, דיין, עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 127 * : יעל, דיין, עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 128 * : יעל, דיין, עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 129 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
38 130 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 131 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 132 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 133 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
38 134 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 135 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 136 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 137 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
38 138 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 139 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 140 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 141 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
38 142 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 143 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 144 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 145 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
38 146 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 147 * : עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  38 148 * : אולפן, רשת, רשת  38 149 * : אולפן, רשת, רשת 
38 150 * : אולפן, רשת, רשת  38 151 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 152 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 153 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת 
38 154 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 155 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 156 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת  38 157 * : יעל, דיין, אולפן, רשת, רשת 
38 158 * : אולפן, רשת, רשת  38 159 * : אולפן, רשת, רשת  38 160 * : אולפן, רשת, רשת  38 161 * : אולפן, רשת, רשת 
38 162 * : אולפן, רשת, רשת  38 163 * : אולפן, רשת, רשת  38 164 * : אולפן, רשת, רשת  38 165 * : אולפן, רשת, רשת 
38 166 * : אולפן, רשת, רשת  38 167 * : אולפן, רשת, רשת  38 168 * : אולפן, רשת, רשת  38 169 * : אולפן, רשת, רשת 
38 170 * : אולפן, רשת, רשת  38 171 * : אולפן, רשת, רשת  38 172 * : אולפן, רשת, רשת  38 173 * : אולפן, רשת, רשת 
38 174 * : אולפן, רשת, רשת  38 175 * : אולפן, רשת, רשת  38 176 * : אולפן, רשת, רשת  38 177 * : אולפן, רשת, רשת 
38 178 * : אולפן, רשת, רשת  38 179 * : אולפן, רשת, רשת  38 180 * : אולפן, רשת, רשת  38 181 * : אולפן, רשת, רשת 
38 182 * : אולפן, רשת, רשת  38 183 * : אולפן, רשת, רשת  38 184 * : אולפן, רשת, רשת  38 185 * : אולפן, רשת, רשת 
38 186 * : דן, שילון, מוסיכף, מוסיכף  38 187 * : דן, שילון, מוסיכף, מוסיכף  38 188 * : דן, שילון, מוסיכף, מוסיכף  38 189 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, רשת, רשת 
38 190 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, רשת, רשת  38 191 * : אפרת, נחום, הלפרין, רשת, רשת  38 192 * : דן, שילון, רשת, רשת  38 193 * : דני, ווסלי, רשת, רשת 
38 194 * : דן, שילון, איריס, זמל, רשת, רשת  38 195 * : דן, שילון, ניצה, שאול, רשת, רשת